POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

Adaptronica Sp. z o. o.

"
Lokalizacja:
Łomianki
Typ działalności:
SME
"
Dane kontaktowe:
Przemysław Kołakowski
Prezes Zarządu
tel.: +48 22 751 66 83
email: pkolak@adaptronica.pl

Opis działalności:

ADAPTRONICA jest firmą konsultingową oraz badawczo-rozwojową, świadczącą usługi, oferującą produkty i zajmującą się badaniami w zakresie tzw. technologii inteligentnych.

Przez technologie inteligentne rozumiemy interdyscyplinarne rozwiązania technologiczne, łączące elementy mechaniki, elektroniki oraz wibroakustyki. Rozwiązanie te bazują w zakresie oprzyrządowania na tzw.materiałach inteligentnych, np. materiałach piezoelektrycznych, magnetostrykcyjnych, cieczach magneto-reologicznych, itp., a w zakresie oprogramowania na najnowszych lub oryginalnie opracowanych algorytmach analizujących i sterujących. Zastosowania technologii inteligentnych pozwalają na radykalne zwiększenie niezawodności konstrukcji inżynierskich, np. samolotów, pojazdów szynowych, mostów, itp., w czasie eksploatacji, a także na zachowanie ich integralności w sytuacjach ekstremalnych. Działania te zbieżne są z celami inżynierii bezpieczeństwa.

ADAPTRONICA jest małą firmą typu spin-out, wywodzącą się z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Trzon kadry firmy stanowią młodzi, wysoko wykwalifikowani inżynierowie, którzy posiadają silną motywację do wdrażania nowych rozwiązań technologicznych dla potrzeb gospodarki. Większość zespołu stanowią fachowcy z doktoratami z różnych dziedzin inżynierii.

Produkty i usługi:
Usługi: monitorowanie stanu technicznego, tłumienie drgań i hałasu, pomiary wibroakustyczne, akustyka środowiskowa, badanie rozpraszania energii udaru Produkty: systemy tłumienia drgań (własne), systemy ważenia w ruchu (własne), systemy monitorowania stanu technicznego (własne), aktywatory piezoelektryczne (Cedrat), oprogramowanie MES (Cranes Software)
Dodatkowe informacje:
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:
konstrukcje i pirotechnika, tłumienie drgań w tym mikrodrgań, łagodzenie udaru, rozwój oprogramowania

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
 • European Space Agency project - (2014-2016) – Shock absorbers for an application on scientific spacecraft, 4000109463
 • European Space Agency project - (2015-2017) – Active vibration cancellation with proof mass actuators for cryo-coolers, 4000113621

 • OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
  tłumienie drgań, łagodzenie udaru, wibroakustyka, monitorowanie stanu technicznego konstrukcji
  ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
  Laboratorium wibroakustyczne 100 m2, w tym:
 • unikalny zrzutownik 2D
 • wzbudnik electromagnetyczny dużej mocy
 • wibrometr laserowy Dopplera firmy Polytec
 • wielokanałowy system akwizycji danych firmy Bruel&Kjaer
 • czujniki przyspieszeń firmy Bruel&Kjaer
 • inne czujniki np. przemieszczeń, odkształceń, temperatury
 • mierniki poziomu dźwięku firmy Bruel&Kjaer
 • aktywatory piezoelektryczne firmy Cedrat
 • wielokanałowy system akwizycji danych i sterowania firmy National Instruments
 • oscyloskopy, wzmacniacze, generator sygnału, elektronika towarzysząca pomiarom
 • Zdjęcia:

  xx

  Zrzutownik 2D do badań udarowych

   

  zzz

  Wzbudnik elektromagnetyczny dużej mocy do testów wibroakustycznych

   

  zzzzz

  Adaptacyjne sprzęgło do tłumienia drgań w konstrukcjach (opatentowane)