POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

Astri Polska Sp. z o. o.

"
Lokalizacja:
Warszawa
Typ działalności:
Large
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
Business development:
Iuliia Strotska: Iuliia.Strotska@astripolska.pl
PR i marketing:
Marcin Mykietyn: marcin.mykietyn@astripolska.pl
Biuro: Office.astripolska@astripolska.pl
Opis działalności:

Astri Polska jest pierwszą firmą polskiego sektora kosmicznego, obecną na rynku od 2010 r. Specjalizuje się w elektronice, optomechatronice, GNSS, satelitarnych obserwacjach Ziemi i zarządzaniu kryzysowym.

W portfolio firmy znajduje się ponad 50 projektów związanych z rozwojem technologii kosmicznych realizowanych dla m.in.: ESA, Komisji Europejskiej (FP7, BONUS, ENIAC, Horyzont 2020) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rozwiązania dostarczone przez Astri Polska są wykorzystywane w wiodących europejskich misjach kosmicznych, takich jak: JUICE, MetOp-SG, Sentinel-5, Eruostar Neo. Firma jest autoryzowanym dystrybutorem zobrazowań satelitarnych i produktów geoinformacyjnych Airbus Defence and Space w Polsce. Posiada także kompetencje w przetwarzaniu zobrazowań satelitarnych
i tworzeniu usług i serwisów na nich bazujących. Dzięki swojemu doświadczeniu Astri Polska jest członkiem elitarnego grona Copernicus Relays – lokalnych ekspertów w dziedzinie satelitarnych obserwacji Ziemi w krajach UE.

Astri Polska jest firmą Joint Venture pomiędzy Airbus Defence and Space i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Produkty i usługi:
PRODUKTY:
 • Urządzenia do walidacji systemów elektronicznych satelitów
 • Cyfrowe modele symulacyjne do walidacji satelitów
 • Optyczne systemy walidacyjne dla satelitów
 • Środowiska testowe dla odbiorników nawigacji satelitarnej (GNSS) do zastosowań kosmicznych
 • Środowiska testowe i algorytmy dla odbiorników nawigacji hybrydowej (GNSS+LTE)
 • Urządzenia i serwisy lokalizacyjne GNSS
 • Aplikacje i serwisy oparte o technologie satelitarne

 • USŁUGI:
 • Testowanie odbiorników GNSS do zastosowań kosmicznych
 • Przetwarzanie optycznych i radarowych zobrazowań satelitarnych
 • Dystrybucja zobrazowań satelitarnych i produktów geoinformacyjnych Airbus DS.
 • Doradztwo w zakresie technologii satelitarnych
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
 • Dodatkowe informacje:
  PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
 • JUICE – urządzenia testowe dla systemów elektronicznych sondy JUICE i cyfrowe modele symulacyjne (ESA)
 • MetOp-SG – urządzenia testowe dla systemów elektronicznych satelitów MetOp-SG i urządzenia do walidacji stacji naziemnych (ESA)
 • NeoSat – urządzenia testowe dla systemów elektronicznych satelitów Eurostar Neo (ESA)
 • UV2VIS - system walidacji optycznej głównego sensora satelity SENTINEL-5
 • AGGA-4 – środowisko testowe dla AGGA-4 - podzespołu wykorzystywanego w odbiornikach GNSS do zastosowań kosmicznych (ESA)
 • FLIGhT – środowisko testowe dla odbiorników GNSS do zastosowań kosmicznych (ESA)
 • TEcHNO – środowisko testowe i algorytmy dla odbiorników nawigacji hybrydowej -GNSS+LTE (ESA)
 • GRAVEr – Kalibracja anten GNSS dla systemu Galileo (ESA)
 • THEOS-2 – modele symulacyjne dla satelitów obserwacji Ziemi rządu Tajladnii
 • EO4EP – serwisy oparte o dane satelitarne (ESA i Bank Światowy)
 • SAFEDAM – system bezinwazyjnego monitoringu wałów przeciwpowodziowych (NCBiR)
 • E-Knot – podnoszenie świadomości w zakresie wykorzystania GNSS (H2020)

 • KLIENCI I PARTNERZY:
 • Europejska Agencja Kosmiczna
 • Komisja Europejska
 • Bank Światowy
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Airbus Defence and Space
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Spirent Communications
 • RUAG
 • SODERN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie
 • Politechnika Warszawska
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Straż Pożarna
 • Policja
 • Zdjęcia:

  Urządzenie EGSE dla sondy JUICE w laboratorium Astri Polska

  Urządzenie OGSE dla głównego sensora misji Sentinel-5 w cleanroomie Astri Polska 

  Środowisko testowe dla odbiorników GNSS przeznaczonych do zastosowania kosmicznego w laboratorium Astri Polska

  Satelitarne serwisy geoinformacyjne Astri Polska