POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

Astri Polska Sp. z o. o.

"
Lokalizacja:
Warszawa
Typ działalności:
Large
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
Jacek MANDAS
tel.: +48 22 10 55 111
email: jacek.mandas@astripolska.pl
Opis działalności:

Astri Polska jest firmą badawczo-rozwojową działającą w branży technologii satelitarnych i kosmicznych. Naszą misją jest promowanie i aktywne uczestniczenie w rozwoju aplikacji oraz technologii kosmicznych i satelitarnych we współpracy z największymi polskimi i międzynarodowymi instytucjami przemysłu kosmicznego, włączając liczne publiczne oraz prywatne organizacje związane z technologiami satelitarnymi i kosmicznymi.

Firma specjalizuje się w projektach z dziedziny elektroniki, optoelektroniki, GNSS (Global Navigation Satellite System), obserwacji satelitarnych, telekomunikacji i robotyki. Astri Polska miała okazję już współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną realizując program transferu technologii kosmicznych w Polsce w ramach europejskiej sieci przedstawicieli.
Dzięki ścisłej współpracy z udziałowcami spółka jako pierwsza w Polsce oferuje zintegrowane aplikacje satelitarne łączące technologie lokalizacyjne, obserwacyjne i telekomunikacyjne. Tego typu aplikacje znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak powodzie, urbanistyka, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, precyzyjne rolnictwo, nowoczesne zarządzanie lasami i inne.

Astri Polska jest partnerstwem powołanym do życia przez europejski koncern lotniczo-astronautyczny Astrium oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk we wrześniu 2010 r.

Produkty i usługi:
PRODUKTY:
 • Web3DCity - system wizualizacji miast 3D w przeglądarce internetowej
 • Alice - system GIS wspomagajacy zarządzanie kryzysowe
 • SatBubble - przewoźny terminal satelitarny zintegorwany z WiFi dalekiego zasięgu
 • PAS - system nawigacji portowej

 • USŁUGI:
 • Bezpieczna łączność satelitarna, w tym telefonia satelitarna
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie zdjęć satelitarnych
 • Przetwarzanie danych przestrzennych 2D i 3D
 • Satelitarny monitoring osiadań
 • Prototypowanie dedykowanych odbiorników GNSS
 • Wsparcie rolnictwa prezycyjnego obrazami satelitarnymi
 • Dodatkowe informacje:
  OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:
 • Automation, Telepresence & Robotics
 • Flight Dynamics & GNSS
 • Ground Station System and Networks
 • Materials & Processes
 • Mission Operation and Ground Data Systems
 • On Board Data-Systems
 • Optics
 • Optoelectronics
 • RF Payload and Systems
 • Space Debris
 • Space System Control
 • Space System Software
 • Spacecraft Electrical Power
 • Spacecraft Environment & Effects
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów obserwacyjnych
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów nawigacyjnych
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów telekomunikacyjnych
 • Zintegrowane aplikacje

 • PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
 • ReVuS - reducing the vulnerability of space systems.
 • CLEANSPACE - small debris removal by laser illumination and complementary technologies.
 • FASTER - Forward Acquisition of Soil and Terrain data for Exploration Rover.
 • LOBOS - LOw time critical BOrder Surveillance.
 • SACC - Satellite Adaptive Communication Channel.
 • GECCO - space-derived GEoinformation for Crisis management and Coordination.

 • Technology Transfer - ułatwianie transferów technologii kosmicznych pomiędzy siecią Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) a polskimi odbiorcami. Astri Polska tworzy sieć kontaktów i bazę technologii, które mogą uczestniczyć w programie, zajmuje się badaniem rynku i potrzeb przedsiębiorców.

  PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE:
 • Elektronika
 • Optoelektronika
 • GNSS (Global Navigation Satellite System)
 • Obserwacje satelitarne
 • Telekomunikacja
 • Robotyka

 • KLIENCI I PARTNERZY:
 • Siły Zbrojne RP
 • Służby zarządzania kryzysowego: Straż Pożarna, Policja, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Urzędy miast
 • Astrium i jej spółki córki
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Politechnika Warszawska
 • Kenbit
 • Zdjęcia:

  Monitoring przemieszczeń z przestrzeni kosmicznej, Astri Polska

  Monitoring przemieszczeń z przestrzeni kosmicznej

  Terminal SatBubble - niskokosztowy, samodzielny terminal satelitarny wysokich przepustowości

  Terminal SatBubble – niskokosztowy, samodzielny terminal satelitarny wysokich przepustowości