POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

Centrum Badań Kosmicznych PAN

"
Lokalizacja:
Warszawa
Typ działalności:
Instytut naukowo-badawczy
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
Piotr Orleański
Zastępca dyrektora ds. rozwoju technologii
email: piotr.orleanski@cbk.waw.pl
tel.: +48 22 49 66 206

Opis działalności:

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk jest jedynym w Polsce interdyscyplinarnym instytutem badawczym, którego cała działalność merytoryczna związana jest z prowadzeniem badań przestrzeni wokółziemskiej, ciał Układu Słonecznego i Ziemi, przy wykorzystaniu technologii kosmicznych i technik satelitarnych.
Instytut jest sklasyfikowany w grupie N15 (fizyka i astronomia) na trzecim miejscu ze wskaźnikiem efektywności 170.5 i przyznaną kategorią A.

Jednym z głównych celów działalności CBK PAN jest budowanie mostów między najnowszymi odkryciami naukowymi w dziedzinie badań kosmicznych, a ich praktycznym zastosowaniem w życiu codziennym. CBK PAN tworzy rozwiązania i promuje wykorzystanie systemów satelitarnych w gospodarce narodowej, w takich dziedzinach jak nawigacja, telekomunikacja i obserwacje Ziemi.

Udział w licznych międzynarodowych misjach kosmicznych, konstruowanie instrumentów kosmicznych oraz podsystemów satelitarnych służących badaniom naukowym, czy wspieranie rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego poprzez edukację, transfer wiedzy i technologii, potwierdza nie tylko prestiż, ale i wyjątkowy charakter CBK PAN.

Produkty i usługi:
PRODUKTY:
Instrumenty kosmiczne:
 • spektrometry rentgenowskie, radiospektrometry, czujniki termiczne
 • optyczne spektrometry furierowskie i hiperspektralne
 • Podsystemy satelitarne:
 • system zasilania
 • komputery pokładowe
 • struktury mechaniczne i systemy termiczne
 • system orientacji i stabilizacji satelity
 • systemy komunikacji
 • naziemne systemy wspomagające
 • Nawigacja satelitarna:
 • dokładne wyznaczanie pozycji ze stacji referencyjnych GPS, EGNOS, GALILEO
 • system precyzyjnego transferu czasu
 • Telekomunikacja:
 • jonosondy z oprogramowaniem
 • określenie stanu jonosfery z obserwacji naziemnych i GPS
 • Obserwacje Ziemi:
 • półatomatyczny system detekcji zmian ze zdjęć wysokorozdzielczych
 • programy klasyfikacji terenu ze zdjęć optycznych i radarowych

 • USŁUGI:
 • integracja platform satelitarnych
 • testy podsystemów i platform satelitarnych (małych)
 • kontrola jakości i przygotowanie dokumentacji
 • Dodatkowe informacje:
  OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:
 • Automation, Telepresence & Robotics
 • Electromagnetic Technologies and Techniques
 • Flight Dynamics & GNSS
 • Life & Physical Sciences
 • Materials & Processes
 • Mechanisms & Tribology
 • Mission Operation and Ground Data Systems
 • On Board Data-Systems
 • Optics
 • Optoelectronics
 • Quality, Dependability and Safety
 • RF Payload and Systems
 • Space Debris
 • Space System Control
 • Space System Software
 • Spacecraft Electrical Power
 • Spacecraft Environment & Effects
 • Structures & Pyrotechnics
 • System Design & Verification
 • Thermal

 • PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
  Główne badania eksperymentalne w przestrzeni pozaziemskiej:
 • eksperymenty falowe w plazmie okołoziemskiej
 • optyczne i mikrofalowe badanie planet i innych obiektów kosmicznych (PFS/MarsExpress MERTIS/BeppiColombo)
 • rentgenowskie badania Słońca (STIX/SolarOrbiter)
 • bezpośrednie (in situ) badanie powierzchni i warstw podpowierzchniowych planet i małych ciał Układu Słonecznego przy pomocy penetratorów i lądowników (ROSETTA);
 • udział w badaniach astrofizycznych (obserwatorium promieniowania gamma INTEGRAL, obserwatorium promieniowania dalekiej podczerwieni HERSCHEL, pierwszy polski satelita naukowy BRITE);
 • zaangażowanie w wykorzystanie i rozwój globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GPS, Egnoss, Galileo), obserwacje sztucznych satelitów Ziemi

 • Większość prac prowadzona jest w Warszawie; badania Słońca prowadzi oddział CBK we Wrocławiu (Zakład Fizyki Słońca), a prace nad Atomową Skalą Czasu i obserwacje satelitów - w Obserwatorium Geodynamicznym w Borówcu.  PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE:
 • Fizyka Słońca (oddział we Wrocławiu)
 • Badanie planet i małych ciał Układu Słonecznego
 • Fizyka przestrzeni międzyplanetarnej i astrofizyka
 • Fizyka plazmy
 • Geodezja planetarna i geodynamika
 • Obserwacje Ziemi

 • ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
  Laboratoria elektroniczne, optyczne i mechaniczne ze stanowiskami dla 40 osób. Warsztat mechaniczny z 8 obrabiarkami (3 CNC). Komora próżniowo-termiczna, komory klimatyczne, pomieszczenia czystego montażu, laboratorium EMC. Stacja RIMS, Jonosonda, Służba Czasu i Częstotliwości, stacja BOR-1, stacja CBKA ASG-EUPOS, mobile laboratorium GNSS, Regional Warning Centre.

  KLIENCI I PARTNERZY
 • Europejska Agencja Kosmiczna ESA
 • NASA
 • CNES
 • Rosyjska Akademia Kosmiczna
 • Komisja Europejska
 • DLR Berlin, DLR Oberpfafenhofen, DLR Bremen
 • IKI RAN
 • IZMIRAN
 • IRF Uppsala
 • INRF Rzym
 • CRNS Grenoble
 • University of Massachusetts
 • GeoPlanet (IGF, ING, IO, CAMK PAN)
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Instytut Lotnictwa
 • Akademia Morska w Gdynii
 • EADS Astrium
 • GMV
 • Sener
 • Telespazio
 • Bumar
 • WB Electronics
 • Creotech Instruments
 • Astri Polska
 • Zdjęcia:
  SONY DSC

  Satelita BRITE

  Komora techniczno-próżniowa

  Komora techniczno-próżniowa