POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

Flytronic Sp. z o. o.

"
Lokalizacja:
Gliwice
Typ działalności:
SME
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
Wojciech Klein
email: wojciech.klein@flytronic.pl
Opis działalności:

Spółka Flytronic, działająca w ramach grupy WB, jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, którego przedsięwzięcia skupiają się wokół systemów rozpoznawczo-obserwacyjnych bazujących na bezzałogowych platformach latających. Badania przemysłowe i prace rozwojowe, prowadzone przez firmę, w zakresie elektroniki, informatyki oraz mechaniki charakteryzują się innowacyjnością na skalę międzynarodową. Flytronic to dynamiczna i nowoczesna firma inżynierska o dużym potencjale, działająca na bazie doświadczeń zawodowych oraz pasji wybitnych specjalistów, stwarzająca niepowtarzalne warunki rozwoju dla swojej kadry i zapewniająca możliwość realizacji innowacyjnych przedsięwzięć na szeroką skalę.

Produkty i usługi:
Flytronic Sp. z o.o. jako Centrum Badawczo-Rozwojowe w dziedzinie lotnictwa specjalizuje się w rozwoju oraz tworzeniu nowych technologii związanych z latającymi systemami bezzałogowymi. Centrum realizuje zakrojone na szeroką skalę, autorskie projekty związane z akwizycją danych oraz ich analizą, realizacją bezzałogowych platform latających oraz rozwojem systemów awioniki i sterowania pojazdów latających. Ośrodek składa się wyłącznie z najwyższej klasy inżynierów, specjalizujących się w takich dziedzinach jak: elektronika, informatyka, automatyka, robotyka i lotnictwo, zarządzanych przez wykwalifikowaną kadrę menadżerską. Flytronic skupia swoją uwagę na możliwości tworzenia innowacyjnych, zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Wiedza i rozwój ośrodka opiera się o zasoby własne oraz współpracę z instytucjami i ośrodkami badawczymi z kraju i zagranicy. Opracowania bazujące na wiedzy i doświadczeniu firmy Flytronic oraz jej ścisłych kooperantów owocują wykonaniem kompleksowych i elastycznych rozwiązań. Podejście takie umożliwia adaptację nowych oraz już istniejących technologii na potrzeby partnerów biznesowych oraz klientów w praktycznie nieograniczonym zakresie.

Jesteśmy otwarci na współpracę w szerokim spektrum technologii. Ze strony ośrodka możemy zaoferować:
 • Dostęp do najwyższej klasy specjalistów, m.in. analizy obrazu, łączności radiowej, układów sterowania, elektroniki cyfrowej, oprogramowania, konstruktorów i mechaników.
 • Dostęp do nowoczesnych laboratoriów ze specjalistycznym wyposażeniem, m. in.: komory klimatycznej, 3. osiowego stołu obrotowego, urządzeń pomiarowych wysokich częstotliwości, hamowni, urządzeń do zautomatyzowanego montażu elektroniki czy parku maszynowego.
 • Laboratorium badań w locie – na terenie lotniska w Gliwicach (EPGL).

 • O naszej ugruntowanej pozycji na rynku mogą świadczyć przynależność do Grupy WB Electronics, pośród takich firm jak WB Electronics S.A., Radmor S.A., MindMade sp. z o.o. czy AREX sp. z o.o. Dodatkowo prowadzimy aktywną współpracę z cenionymi ośrodkami naukowymi, m.in. Polską Akademią Nauk oraz Politechniką Śląską. Prace prowadzone w Centrum Badawczo-Rozwojowym Flytronic zyskały przychylność służb porządkowych oraz ratownictwa. Akcje prowadzone z użyciem platform FlyEye odbiły się szerokim echem w mediach publicznych, m.in. przy poszukiwaniach zaginionej dziewczynki w okolicach Augustowa, czy też pierwszego lotu platformą FlyEye w przestrzeni ogólnej w oparciu o znowelizowane przepisy prawa lotniczego.
  Dodatkowe informacje:
  Decyzją Ministerstwa Gospodarki z dnia 4 stycznia 2010 roku, firma Flytronic Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Przekształcenie przedsiębiorstwa w centrum badawczo – rozwojowe w zakresie lotnictwa” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.5, poddziałanie 4.5.2. W ramach tego projektu powstała nowa siedziba Spółki w Gliwicach, a także niezależny obiekt na terenie lotniska gliwickiego z hangarem i częścią laboratoryjną. Dodatkowo zakupione zostały niezbędny sprzęt i aparatura umożliwiające prace badawczo rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii jak i samolotu do prowadzenia badań.
  Obecnie Spółka realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 1.4 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka pt.: „Opracowanie innowacyjnego systemu rozpoznawczo-obserwacyjnego bazującego na latających platformach bezzałogowych”. System oparty zostanie o bezzałogowe platformy latające średniej wielkości. W ramach projektu przeprowadzone będą badania przemysłowe i prace rozwojowe charakteryzujące się innowacyjnością na skalę międzynarodową.
  W styczniu 2012 roku, Flytronic został wyróżniony Nagrodą Lwa Gliwickiego przyznawaną corocznie przez Prezydenta Miasta Gliwic.
  Zdjęcia:

  FlyEye_1

  FlyEye – bezzałogowa platforma latająca

  FlyEye_3

  FlyEye