POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

ITTI Sp. z o. o.

"
Lokalizacja:
Poznań
Typ działalności:
SME
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
Krzysztof Samp
Dyrektor ds. Rozwoju
email: sprzedaz@itti.com.pl
tel.: 61 6226 985
Opis działalności:

ITTI Sp. z o.o. jest firmą o profilu teleinformatycznym, która od 1996 roku świadczy usługi w szerokim zakresie zagadnień związanych z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii: od telekomunikacji i informatyki po zarządzanie projektami, pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, a także towarzyszące tym tematom doradztwo biznesowe i prawne. Znaczącą część działań ITTI stanowią badania stosowane, finansowane zarówno ze środków EU w ramach programów ramowych, programów Europejskiej Agencji Obrony jak i krajowych, m.in. programu Inicjatywy Technologicznej i konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Główne obszary działalności firmy to doradztwo IT i telekomunikacyjne dla użytkowników końcowych, badania stosowane w dziedzinie IT i telekomunikacji oraz rozwój innowacyjnych aplikacji i dedykowanego oprogramowania.
Firma ITTI Sp. z o.o. bierze udział w pracach międzynarodowych organizacji, w tym m.in. Public Safety Communications Europe i Integrated Mission Group for Security. Firma otrzymała szereg wyróżnień, w tym m.in. nagrodę „Kryształowej Brukselki” w kategorii MŚP oraz nagrodę Ministerstwa Obrony Narodowej za aktywny udział w realizacji prac naukowo-badawczych z obszaru techniki i technik obronnych dla Europejskiej Agencji Obrony.

Produkty i usługi:
Usługi dla użytkowników IT:
 • Wsparcie na każdym etapie prac nad tworzeniem systemów informatycznych
 • Wsparcie w zarządzaniu dużymi projektami krajowymi i międzynarodowymi
 • Usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji świadczone z wykorzystaniem światowych rekomendacji i standardów bezpieczeństwa (np. ISO22301, BS25999, ISO27001,OWASP, COBIT) w tym przeprowadzanie audytu stanu bezpieczeństwa, audytów IT, wykonanie testów penetracyjnych, opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji
 • Budowa innowacyjnych aplikacji i dedykowanego oprogramowania (np. inteligentny przełącznik, symulator procedur zarządzania kryzysowego, narzędzie do zbierania doświadczeń oraz do oceny bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych)
 • Usługi dla sektora telekomunikacyjnego:
 • Doradztwo regulacyjne między innymi: ekspertyzy techniczne i ekonomiczno–prawne związane z rozwojem rynku telekomunikacyjnego
 • Wsparcie techniczne dotyczące np. testów, analiz, projektowania systemów telekomunikacyjnych i informatycznych
 • Dodatkowe informacje:
  OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:
 • Space Systems software
 • System Design & Verification
 • Mission Operation and Ground Data Systems
 • Space Debris
 • Ground Station Systems and Networks
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów obserwacyjnych
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów nawigacyjnych
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów telekomunikacyjnych
 • Zintegrowane aplikacje

 • OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
  Główne obszary działalności naukowo-badawczej ITTI to:
 • badanie jakości usług w sieciach teleinformatycznych (Quality of Service) oraz badanie doświadczeń użytkowników (Quality of Experience)
 • cyberbezpieczeństwo
 • systemy przepływu pracy (workflow)
 • systemy zbierania doświadczeń (lessons learnt)
 • budowa przyjaznych interfejsów człowiek-maszyna
 • przetwarzanie informacji (ontologie, data minining, semantyka, wnioskowanie)
 • symulatory procedur
 • symulatory sieci teleinformatycznych (m.in. w oparciu o symulatory ns2)

 • Ponadto, ITTI posiada kompetencje w zakresie zbierania i analizy wymagań użytkowników, projektowania systemów IT, walidacji i testowania systemów oraz rozpowszechniania wiedzy nt. projektu i przeprowadzania szkoleń.
  Kompetencje ITTI były wykorzystywane w szeregu projektów realizowanych w ramach 5., 6., 7. Programu Ramowego KE (w sumie ponad 25 projektów), programach Europejskiej Agencji Obrony (5 projektów), krajowych programach badawczych (5 projektów).

  ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
  ITTI dysponuje symulatorem sieci DTN, platformą symulacji ns-3, platformą symulacyjną Matlab, rozwiązaniami GFORCE i DSP, aplikacjami do analiz techniczno-finansowych, rozwiązaniami GIS, narzędziami do planowania radiowego, środowiskiem wirtualizacyjnym dla procesorów Intel, środowiskiem programistycznym do tworzenia aplikacji Java, PHP, Android i Windows8 , symulatorem transmisji dla kodów LDPC.

  KLIENCI I PARTNERZY:
 • TNO
 • AIT Austrian Institute of Technology
 • Fraunhofer
 • VTT
 • THALES S.A.
 • TEKEVER
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Przemysłowi Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wojskowy Instytu Łączności
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Urząd Morski w Gdyni
 • GUS
 • Straż Graniczna
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • INEA S.A.
 • Ministerstwo Finansów
 • ZEPAK
 • RABEN
 • Zdjęcia:

  Kompetencje kluczowe ITTI

  Kompetencje kluczowe ITTI

   

  Usługi świadczone przez ITTI

  Usługi świadczone przez ITTI

   

  Zakres działań ITTI

  Zakres działań ITTI