POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

KOMES Sp. z o. o.

"
Lokalizacja:
Wrocław
Typ działalności:
SME
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
Piotr Harnatkiewicz
Prezes Zarządu
+48 71 305 07 58 / +48 662 123 001
harnatkiewicz@komes.pl
Opis działalności:

KOMES Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, w którym podstawowym obszarem biznesowym są specjalistyczne usługi inżynierskie. Ideą i celem firmy jest podejmowanie i rozwiązywanie projektów nietypowych. W ramach oferty realizowane są głównie badania symulacyjne (CAE) na poziomie eksperckim. Weryfikowane jest bezpieczeństwo i funkcjonalność założonych przez Klienta rozwiązań. Dodatkowo realizowane są pomiary, testy diagnostyka prototypowych, jak i już użytkowanych konstrukcji. Przygotowywane są ekspertyzy, opinie i rekomendacje dotyczące zagadnień z zakresu teorii konstrukcji, dynamiki, mechaniki współdziałania pojazdów i urządzeń, rozwiązań niekonwencjonalnych.<br>

KOMES Sp. z o.o. jest  nowoczesną firmą inżynierską założoną w 2011 roku. Trzon zespołu stanowią młodzi, wysoko wykfalifikowani inżynierowie o bardzo dużym potencjale zawodowym. Nieustannie rozwijane jest zaplecze techniczno-laboratoryjne. Firma dysponuje Mobilnym Laboratorium Pomiarów Mechanicznych.

Produkty i usługi:
ANALIZY NUMERYCZNE:
Obliczenia wykonywane by projekt spełniał wymagania uznanych standardów i najlepszych praktyk inżynierskich.
Obliczenia MES:
 • statyczne i dynamiczne w zakresie liniowym i nieliniowym
 • zmęczeniowe i propagacji pęknięć
 • obciążenia udarowe (crash-test)
 • kinemtayczno-strukturalne
 • termiczno-strukturalne
 • analizy typu FSI (Fluid Structure Interaction)
 • analizy modalne
 • analizy stanów nieustalonych
 • Obliczenia CFD:
 • w urządzeniach wirnikowych: pompy, sprężarki
 • przepływy wewnętrzne: zawory, regulatory
 • przepływy zewnętrzne: ciecz i gazy, stan ustalony i nieustalony
 • wielofazowe: parowanie, kondensacja, propagacja dymu
 • wymiana i transfer ciepła
 • mieszanie płynów
 • przepływy turbulentne
 • procesy spalania

 • BADANIA I POMIARY:
  Realizowane są pomiary i testy prototypowych jak i już użytkowanych konstrukcji.
  Sprawdzamy:
 • ramy i zabudowy pojazdów, naczep, przyczep
 • ustroje i podzespoły nośne maszyn
 • konstrukcje dźwigów, dźwignic, suwnic
 • odpowiedzialne elementy konstrukcji
 • konstrukcje maszyn ciśnieniowych
 • stalowe konstrukcje nośne
 • rurociągi
 • Prace specjalne:
 • badania naprężeń własnych metodą otworkową
 • badania naprężeń na kołach zębatych
 • badania dużych odkształceń
 • badania w trudnych warunkach środowiskowych, w strefach zagrożenia wybuchem (EX)
 • badania deformacji gorących części do 9500C
 • monitorowanie postępujących pęknięć konstrukcji
 • bezprzewodowe pomiary elementów obrotowych
 • pomiary tensometryczne

 • EKSPERTYZY I DORADZTWO:
  Kompleksowe doradztwo techniczne na każdym etapie.
  Ekspertyzy techniczne
 • oceny stanu technicznego konstrukcji, maszyn i urządzeń
 • oceny stopnia zaawansowania konstrukcyjnego i technologicznego
 • oceny stopnia zużycia eksploatacyjnego maszyn i urządzeń
 • ekspertyzy możliwości dokonania odbudowy lub modernizacji maszyn i urządzeń
 • Badania materiałowe
 • materiałoznawstwo stopów metalicznych
 • metalurgia spawania zwłaszcza stopów: niklu, żelaza i aluminium
 • dobór materiałów i technologii wytwarzania
 • diagnostyka w zakresie korozji
 • badania jakości połączeń spawanych i zgrzewanych
 • kontrola temperatury pracy maszyn

 • SPRZEDAŻ OPRPGRAMOWANIA I WDROŻENIA:
  Stabilne miejsce w działalności firmy zajmuje sprzedaż oprogramowania inżynierskiego wraz z usługami wsparcia technicznego dla wszystkich oferowanych produktów
 • MIDAS NFX – narzędzie umożliwiające realizowanie zaawansowanych i efektywnych symulacji w obliczeniach strukturalnych, obliczeniach przepływów oraz optymalizacji.
 • TECPLOT 360, CHORUS – oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji projektów z zakresu CFD.
 • AFT – narzędzie umożliwiające dynamiczne obliczenia przepływów w instalacjach przesyłających ciecze jak i gazy. Pozwala na szybki, inteligentny dobór rozmiarów i rodzajów rurociągów oraz całych instalacji.
 • Dodatkowe informacje:
  OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:
  TD 15 – Tribologia i Mechanizmy
  TD 20 – Konstrukcje i pirotechnika
  TD 21 – Termika
  TD 24 – Materiały, przetwarzanie i obróbka
  TD 25 – Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo

  ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
  Wykorzystujemy wiele dostępnych technologii obliczeniowych, rozwiązań konstrukcyjnych i urządzeń pomiarowych a ich dobór uwarunkowany jest od specyfikacji zadania Posiadamy następujące oprogramowanie:
 • CAD: Draftsight, SolidWorks, ZW3D, SpaceClaim
 • MES: Ansys, Code-Aster, CosmosM, Femap, NastranNX, Robot, VVD, MIDAS NFX
 • CFD: ADINA, ELMER, OpenFoam, Paraview, Tecplot 360
 • PIPING: AutoPipe, Bentley PULS, Caesar II, Pipenet, Pulsim, Triflex, PV Elite, AFT

 • Zadania pomiarowo-diagnostyczne wykonywane są z wykorzystaniem sprzętu uznanych światowych producentów ale także aparaturą własnego pomysłu, która umożliwia przeprowadzenie prac w strefach zagrożonych wybuchem zdefiniowanych zgodnie z dyrektywą europejską ATEX.

  Do dyspozycji oferujemy również Mobilny Serwis Pomiarów Mechanicznych umożliwiający szybką diagnostykę urządzeń i instalacji w miejscu użytkowania, co obniża koszty związane z potencjalnym przestojem oraz usprawnia pracę wewnętrznych Działów Utrzymania Ruchu. Zebrane wyniki są przetwarzane i obrabiane w trybie rzeczywistym co daje możliwość natychmiastowej wizualizacji i oceny. W razie potrzeby Stanowisko Obliczeniowe będące na wyposażeniu MLPM umożliwia natychmiastowe wykonanie wspomagających symulacji komputerowych, a stanowisko warsztatowe, przygotowanie niezbędnych elementów i rozwiązywanie wynikłych problemów technicznych.

  Nasi Klienci, stawiają przede wszystkim na rozwój i doskonalenie swoich firm. Cenią jakość, bezpieczeństwo, błysk innowacyjności i doświadczenie. Wykorzystujemy maksymalne możliwości, by spełnić oczekiwania każdego Zainteresowanego. Obsługiwane są firmy, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Wśród nich znajdują się niewielkie, ale posiadające ogromny potencjał podmioty gospodarcze, przedsiębiorcy prywatni, międzynarodowe korporacje, koncerny techniczne i instytucje naukowe działający praktycznie w każdej branży przemysłu. Zlecenia, które realizujemy opierają się na zaufaniu i długotrwałej, strategicznej współpracy. Wiemy, że plany i założenia które przekazywane są przez Klientów i Partnerów są niezwykle cenne.

  Z uwagi na obowiązujące umowy (NDA) lista Klientów jest niejawna, a referencje udostępniane są do wglądu na życzenie. Na przestrzeni działalności zostało zrealizowanych ok 350 projektów.
  Zdjęcia:

  slajd1

   

  Slajd2

   

  Slajd3

   

  Slajd4

   

  Slajd5