POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

Nobo Solutions S.A.

"
Lokalizacja:
Wrocław
Typ działalności:
SME
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
Łukasz Maciejewski
Członek Rady Nadzorczej
email: lukasz.maciejewski@nobosolutions.com

Opis działalności:

Misją firmy jest zapewnienie jej klientom usług inżynierskich i badawczo-rozwojowych na światowym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnych kosztów. Nobo Solutions zatrudnia inżynierów pełnych pasji, którzy swoje doświadczenie zdobywali w krajowych i zagranicznych działach badawczo-rozwojowych i konstrukcyjnych, zarówno międzynarodowych koncernów jak i wiodących firm krajowych. Są oni autorami lub współautorami opatentowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Uczestniczą także w międzynarodowych projektach badawczych realizowanych przez konsorcja europejskich uczelni i instytucji badawczych. Współczesny proces projektowania nie może obejść się bez wsparcia symulacji numerycznych. Ogólnie wsparcie to określa się w języku angielskim jako Computer Aided Engineering (CAE). W procesie tym powstają optymalne konstrukcje, efektywne kosztowo i lepiej dostosowane do potrzeb klienta przy jednoczesnej redukcji nakładów na badania eksperymentalne. Dzięki symulacjom już na etapie projektowania najsłabsze punkty konstrukcji mogą być wyeliminowane. Dodatkowo, we wczesnej fazie projektowania ryzyka związane z eksploatacją konstrukcji, mogą zostać zidentyfikowane i w dalszym toku procesu projektowania, wytwarzania, testowania lub późniejszej eksploatacji są na bieżąco kontrolowane.

Produkty i usługi:
 • Analizy numeryczne
 • Oferujemy usługi badawczo-rozwojowe i doradcze w oparciu o analizy numeryczne głównie z wykorzystaniem Metody Elementów skończonych (MES). Do realizacji zadań obliczeniowych używamy oprogramowania ANSYS, a także Code_Aster, które jest rozwijane przez koncern EdF. Specjalizujemy się w wytrzymałości doraźnej, zmęczeniowej, mechanice pękania, dynamice, modelowaniu materiałów izotropowych oraz analizach pól krzyżowych.

 • Oceny wytężenia konstrukcji
 • Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w ocenach wytężenia i żywotności konstrukcji wg norm europejskich i amerykańskich (np. DNV, ABS) oraz wytycznych takich jak FKM czy FITNET. Swoje kompetencje budują realizując projekty badawczo-rozwojowe dla energetyki i przemysłu offshore. Uczestniczą także w analizach przyczyn awarii i projektach naukowych.

 • Projektowanie rurociągów i zbiorników
 • Naszym klientom oferujemy również szeroki zakres usług projektowych dotyczący rurociągów i zbiorników ciśnieniowych. Nasza oferta zawiera modelowanie przestrzenne 3D, analizy wytrzymałościowe, koordynację branż, analizy kolizji z uwzględnieniem doboru zawieszeń, zamocowań i podparć. Opracowywana dokumentacja projektowa jest przygotowywana do zatwierdzenia przez jednostki notyfikujące.

 • Oprogramowanie inżynierskie
 • W zakresie oprogramowania inżynierskiego oferujemy pełny zakres produktów Bentley Systems adresowany do branż projektowych, przemysłowych, rurociągowych. Oferujemy także usługi rozwoju i wdrażania dedykowanych narzędzi informatycznych rozszerzających możliwości i usprawniających pracę w pakietach MES takich jak ANSYS, Code_Aster i innych.

 • Usługi pomiarowe
 • Dla naszych klientów wykonujemy eksperymentalną analizę modalną, pomiary drgań i deformacji w warunkach pracy. Dodatkowo, między innymi przy pomocy technik światłowodowych, realizujemy pomiary odkształceń, pól temperatur, monitorowanie rurociągów i urządzeń ciśnieniowych z uwzględnieniem konstrukcji kompozytowych.
  Dodatkowe informacje:
  OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:
 • energetyka;
 • rurociągi i zbiorniki;
 • przemysł maszynowy;
 • biomechnika;
 • oprogramowanie;
 • pomiary;
 • szkolenia.

 • PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
 • Wirnik turbogeneratora do elektrowni atomowej
 • Analizy z zakresu dynamiki wirników i oceny wytężenia a także badania eksperymentalne kluczowych komponentów wirnika turbogeneratora do elektrowni atomowej.
 • Rurociągi i kanały instalacji NOx
 • Projekt rurociągów i kanałów instalacji NOx w elektrowni konwencjonalnej wraz ze szczegółowymi analizami numerycznymi i optymalizacją kluczowych komponentów.
 • Elementy ciśnieniowe instalacji transportowej
 • Symulacje numeryczne i ocena wytężenia elementów ciśnieniowych instalacji transportu materiałów sypkich wraz z dokumentacją dla dozoru technicznego.
 • Redukcja drgań układu chłodzenia turbogeneratora
 • Analiza danych eksperymentalnych, symulacje numeryczne i opracowanie skutecznego rozwiązania redukującego drgania i wydłużającego żywotność układu wody chłodzącej turbogeneratora wodno-wodorowego.
 • Pomiar właściwości dynamicznych konstrukcji
 • Eksperymentalna analiza modalna konstrukcji czół uzwojenia stojana retrofitowego turbogeneratora do elektrowni konwencjonalnej.
 • Satelita ESEO
 • Satelita powstawał w ramach międzynarodowego projektu trwającego 18 lat, w który zaangażowanych było po Polskiej stronie 40 osób i 290 studentów Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem dr. hab. inż. Pawła Kabacika. Nobo Solutions, jako jeden z krajowych partnerów Politechniki Wrocławskiej uczestniczył w projekcie realizując badania symulacyjne i eksperymentalne elektroniki pokładowej satelity. Szczegółowy zakres prac dotyczył: – obciążeń mechanicznych i cieplnych, – analizy wytężenia korpusu, układów elektronicznych, PCB i połączeń lutowanych, – eksperymentalna analiza modalna (walidacja modeli).

  KLIENCI I PARTNERZY:
 • czołowi dostawcy urządzeń do wytwarzania energii z UE;
 • dostawcy rozwiązań transportowych z USA;
 • uczelnie i instytucje badawcze;
 • inni przemysłowi.
 • Zdjęcia:

  Nobosolutions

  Praca w Nobosolutions

   

  Project progress

  Wizualizacja projektu

   

  Products

  Produkty