POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

Piktime Systems Sp. z o.o.

"
Lokalizacja:
Poznań
Typ działalności:
SME
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
Robert Urbaniak
Wiceprezes Zarządu
email: rurbaniak@piktime.com
tel.: +48 61 6243637


Opis działalności:

Piktime Systems sp. z o.o. – powstała w 2007 roku firma z branży technik satelitarnych i precyzyjnego czasu. Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji aparatury pomiarowej służącej do precyzyjnych porównań wskazań zegarów atomowych na duże odległości. Jesteśmy liderem w swojej branży w skali światowej.

Produkty i usługi:
 • Systemy transferu czasu
 • Doradztwo w zakresie precyzyjnego czasu, skal czasu
 • Tworzenie algorytmów i oprogramowania dla czasu i częstotliwości
 • Projektowanie i budowa „pod klucz” laboratoriów czasu
 • Dodatkowe informacje:
  OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:
 • On Board Data-Systems
 • Space System Software
 • Spacecraft Electrical Power
 • Flight Dynamics and GNSS
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów obserwacyjnych
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów nawigacyjnych

 • PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
 • „Prototype of GALILEO Time Service Provider” – projekt realizacji systemowej skali czasu systemu nawigacji satelitarnej GALILEO
 • Realizacja głównej naziemnej stacji kontrolnej systemu Galileo (Precise Time Facility, Orbital Facility ) w Fucino we Włoszech

 • OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • projektowanie i produkcja aparatury pomiarowej służącej do precyzyjnych porównań wskazań zegarów atomowych na duże odległości (systemy transferu czasu)
 • tworzenie produktów i usług opartych o czas (nawigacja, bezpieczeństwo, wymiana danych i dokumentów, znakowanie czasem

 • ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
 • nowoczesne pomieszczenia, w pełni dostosowane do działalności badawczej
 • właściwa infrastruktura teleinformatyczna wraz z narzędziami software’owymi do opracowywania nowych konstrukcji i przygotowywania oprogramowania w zakresie czasu i częstotliwości
 • precyzyjne liczniki czasu i częstotliwości
 • systemy transferu
 • stanowiska montażowe i pomiarowe sprzętu do transferu czasu

 • KLIENCI I PARTNERZY:
  Stacje kontrolne systemów nawigacji satelitarnej dla:
 • GLONASS (Rosja),
 • GALILEO (Fucino/Włochy, centrum kontrolne GALILEO, stacja PTF1),
 • ISRO (Indian Space Research Organization)

 • Pozostali klienci i partnerzy:
 • BIMP (Bureau International des Poids et Mesures)
 • VNIIFTRI (Russian National Measurement Institute)
 • PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)
 • OP (Observatoire de Paris)
 • INRIM (Włochy)
 • NPL (Indie)
 • GUM
 • Zdjęcia:

  System transferu czasu TTS-4

  System Transferu Czasu TTS-4