POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

QWED Sp. z o.o.

"
Lokalizacja:
Warszawa
Typ działalności:
SME
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
dr inż. Małgorzata Celuch
email: m.celuch@qwed.eu
dr inż. Marzena Olszewska-Placha,
tel. 22 658 07 11, email: m.olszewska@qwed.eu
mgr inż. Janusz Rudnicki
email: j.rudnicki@qwed.eu
Opis działalności:

QWED jest firmą z kategorii MŚP założoną w 1997 roku przez czworo naukowców z Politechniki Warszawskiej. Od początku podstawową działalnością firmy był rozwój i zastosowanie w przemyśle oprogramowania QuickWave EM, które zostało stworzone przez współzałożycieli firmy pod kierownictwem prof. Wojciecha Gwarka, laureata nagrody IEEE Microwave Pioneer Award, uhonorowanego stopniem IEEE Fellow. Oprogramowanie QuickWave otrzymało wiele nagród, m. in. European IT Prize (1998) oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (1999), a w roku 1998 IEEE Spectrum Magazine nazwał je „klejnotem”. W kolejnych latach firma QWED rozpoczęła też działalność w dziedzinie mikrofalowych urządzeń do pomiaru elektromagnetycznych parametrów materiałowych. Ich podstawę stanowią ponad cztery dekady prac naukowych prof. Jerzego Krupki, uznanego na świecie eksperta oraz IEEE Fellow, który dołączył do zespołu QWED. Obecnie firmą kieruje dr Małgorzata Celuch, członkini IEEE TC MTT-1, IEEE IMS TPRC oraz ekspert programu naukowego EC Horizon2020. Firma rozwinęła się, uzyskując na rynkach międzynarodowych przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie, konsultacji dla przemysłu w zakresie techniki mikrofalowej oraz sprzedaży mikrofalowych urządzeń pomiarowych. Od 2000 r. QWED bierze udział w licznych projektach badawczych, nie tylko polskich, ale również europejskich, w tym: 2 FP6, 1 FP7, 2 H2020, 2 Eureka, 1 MNT ERA-NET.

Produkty i usługi:
 • Specjalistyczne oprogramowanie do symulacji elektromagnetycznych QuickWave:
  Na przestrzeni lat firma QWED udzieliła już blisko dwustu licencji na sześciu kontynentach, kontrahentom o różnych profilach działalności - od obserwatoriów astronomicznych (np. NRAO w USA) po wiodących producentów kuchenek mikrofalowych. QWED oferuje unikalny na rynku, ultraszybki symulator pełnofalowy QW-V2D do analizy problemów o symetrii osiowej, jak również moduł QW-BHM do wielofizycznej analizy problemów mocy mikrofalowej. Programy QWED dostępne są z różnymi wariantami interfejsu graficznego (GUI) - od przemysłowego standardu Autodesk®Inventor® po oprogramowanie QW-Modeller, oparte na środowisku FreeCAD, udostępniane w ramach bezpłatnej licencji.
 • Urządzenia do pomiaru parametrów elektromagnetycznych materiałów:
  QWED produkuje i oferuje szereg rezonatorów dielektrycznych do precyzyjnego pomiaru właściwości elektromagnetycznych materiałów w zakresie częstotliwości gigahercowych. Każdy rezonator jest wyposażony we własne specyficzne oprogramowanie. Średnia sprzedaż liczona na przestrzeni dekady sięga stu sztuk rocznie. Jakość rezonatorów QWED zdobyła uznanie w praktyce przemysłowej, w wiodących instytucjach badawczych, a także u twórców standardów przemysłowych, zyskując potwierdzenie w postaci 2007 NATO Certificate i Eureka Medaille d’or.
 • Dodatkowe informacje:
  OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:
  Symulator QW-V2D dedykowany do problemów charakteryzujących się symetrią osiową jest produktem unikalnym na światowym rynku oprogramowania do symulacji elektromagnetycznych, i tym samym jest stosowany przez większość producentów anten dla stacji naziemnych i sektora SATCOM (w szczególności do projektowania anten wielomodowych z funkcją śledzenia).

  Do klientów QWED w sektorze kosmicznym należą organizacje na całym świecie: obserwatoria astronomiczne, najwięksi producenci anten dla stacji naziemnych i urządzeń dla radioastronomii, uczelnie.
  Tożsamość większości klientów z branży przemysłowej objęta jest klauzulą poufności. Do instytucji, na które możemy się powołać należą m. in.:
 • Saab Ericsson Space, obecnie RUAG(Szwajcaria)
 • National Radio Astronomy Observatory (Charlottesville w USA)
 • Jet Propulsion Laboratory (Pasadena w USA)
 • Lyrebird Antenna Research (Australia)
 • Global Skyware (USA)
 • uniwersytet CALTECH (USA)
 • uniwersytet Chalmers (Szwecja)


 • Rezonatory QWED są dystrybuowane pod markami Keysight (na całym świecie) oraz VEGA (w Japonii); oprogramowanie QuickWave jest dystrybuowane przez firmę JService (Chiny). Lista blisko 100 najistotniejszych publikacji użytkowników QuickWave znajduje się na https://www.qwed.eu/users_publications.html.
  Zdjęcia: