POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.

"
Lokalizacja:
Kraków
Typ działalności:
SME
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
Jacek Strzelczyk
Prezes Zarządu
email: jacek.strzelczyk@satim.pl
tel.: +48 694 906 428

Opis działalności:

SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o. jest firmą powstałą jako spółka spin-off Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Założyciele SATIM to pracownicy Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii InnoAGH Sp. z o.o.  Założyciele SATIM w pracy naukowej zajmują się rozwojem i zastosowaniem metod przetwarzania satelitarnych i lotniczych obrazów radarowych i optycznych. Posiadają oni bogate doświadczenie w projektach naukowych oraz komercyjnych o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Współpracowali m.in. z EADS Astrium, największym w Europie dostawcą specjalistycznych systemów i usług z branży kosmicznej. Brali również udział w międzynarodowym projekcie EnerGEO, który finansowany był z Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Obecnie współpracują m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w ramach projektu PECS.  SATIM jest pierwszą w Polsce firmą wykorzystującą satelitarne oraz lotnicze zobrazowania (zarówno radarowe jak i optyczne) w tak wielu zastosowaniach środowiskowych. Jej pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do przeprowadzania zaawansowanych analiz m.in. zagrożeń naturalnych, wpływu górnictwa na środowisko, zmian w zagospodarowaniu terenu, rozrostu miast, stabilności budynków i infrastruktury czy deformacji dróg. Firma SATIM wykonuje przetwarzanie danych teledetekcyjnych zarówno z wykorzystaniem klasycznych algorytmów jak również przy użyciu ich ulepszonych wersji, opracowanych przez pracowników SATIM.

Produkty i usługi:
USŁUGI:
 • Satelitarny i lotniczy monitoring zagrożeń naturalnych takich jak osuwiska, pionowe ruchy skorupy ziemskiej, powodzie
 • Satelitarny i lotniczy monitoring pionowych przemieszczeń terenu związanych z działalnością człowieka
 • Badanie stabilności obiektów infrastruktury powierzchniowej takich jak budynki, drogi, tamy, mosty, itp.
 • Satelitarny i lotniczy monitoring zmian zagospodarowania terenu oraz zmian w biomasie
 • Pośrednictwo w zakupie danych satelitarnych i lotniczych
 • Analizy danych przestrzennych (GIS)
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych przestrzennych
 • Tworzenie geoportali

 • Dodatkowe informacje:
  OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów obserwacyjnych
 • Zintegrowane aplikacje

 • PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
  Projekt „Pattern recognition-based decomposition method for quad-polarimetric SAR data” w ramach programu PECS (Plan for European Cooperating States).  OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
  Rozwój metod przetwarzania i analiz satelitarnych obrazów radarowych (również polarymetrycznych). Rozwój możliwych aplikacji satelitarnych obrazów radarowych (również polarymetrycznych).

  ZREALIZOWANE PROJEKTY ESA:
 • Improvement of ground deformations monitoring within urban areas based on dual-pol SAR data in Warsaw city
 • Pattern recognition-based decomposition method for quad-polarimetric sar data
 • MineSAR - the highly automated software for monitoring mining-induced ground deformations within large areas
 • Development of a polsarpro functionalities by implementing new data processing and visualization methods
 • Innovative EO-based products for oil and gas sector
 • Development of an innovative software called SATREC for identification of objects on satellite SAR imagery by modelling and recognition of radar signatures.
  ZREALIZOWANE PROJEKTY ESA:
 • Improvement of ground deformations monitoring within urban areas based on dual-pol SAR data in Warsaw city
 • Pattern recognition-based decomposition method for quad-polarimetric sar data
 • MineSAR - the highly automated software for monitoring mining-induced ground deformations within large areas
 • Development of a polsarpro functionalities by implementing new data processing and visualization methods
 • Innovative EO-based products for oil and gas sector
 • Development of an innovative software called SATREC for identification of objects on satellite SAR imagery by modelling and recognition of radar signatures.
  KLIENCI I PARTNERZY:
 • Europejska Agencja Kosmiczna
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Zdjęcia:

  Cyfrowy Model Terenu stworzony na podstawie zobrazowań radarowych

  Cyfrowy Model Terenu stworzony na podstawie zobrazowań radarowych

   

  Przykładowy interferogram, na podstawie którego wyznaczane są deformacje terenu

  Przykładowy interferogram, na podstawie którego wyznaczane są deformacje terenu

   

  Satelita TerraSAR-X wyposażony w nowoczesny radar SAR

  Satelita TerraSAR-X wyposażony w nowoczesny radar SAR