POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

SpaceForest Sp. z o.o.

"
Lokalizacja:
Gdynia
Typ działalności:
SME
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98

Robert Magiera
Prezes
+48 608 666 164
robert.magiera@spaceforest.pl
Opis działalności:

Firma SpaceForest, działa w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, tworzy i komercjalizuje nowe technologie, specjalizując się w Technice Mikrofalowej, Sztucznej Inteligencji, Elektronice oraz w Technologiach Rakietowych.

Najsilniejszym atutem firmy jest wysoce wykształcony, doświadczony i ambitny personel. Firma może pochwalić się wdrożeniami własnej technologii strojenia filtrów mikrofalowych dla światowej skali partnera z branży kosmicznej – firmy Tesat Spacecom z Niemiec.

Spółka zajmuje się między innymi projektowaniem i prototypowaniem podsystemów satelitarnych, technologiami bezprzewodowej transmisji energii mikrofalowej (ang. Wireless Power Transfer) oraz bezprzewodowymi sieciami czujników (ang. Wireless Sensor Networks) do zastosowań w systemach kosmicznych.

Produkty i usługi:
Produkty: FTS – Filter Tuning Software – oprogramowanie wspomagające post-produkcyjne strojenie komorowych filtrów mikrofalowych. Jest to unikatowe w skali światowej rozwiązanie wspomagające ostatni etap procesu produkcji bezprzewodowych urządzeń transmisyjnych. Nasze oprogramowanie znacznie upraszcza i optymalizuje proces strojenia ręcznego, skraca także znacznie czas potrzebny na wyszkolenie personelu. Największą zaletą jest jednak możliwość pełnej automatyzacji strojenia. Usługi: SpaceForest prowadzi działalność usługową obejmującą branżę elektroniczną, telekomunikacyjną oraz techniki rakietowe. W ramach usług elektronicznych firma oferuje:
 • Strojenie filtrów mikrofalowych i innych urządzeń wymagających strojenia,
 • Projektowanie i wykonawstwo specjalistycznych obwodów elektronicznych,
 • Projektowanie i wykonawstwo urządzeń mikrofalowych, w zakresie bardzo wysokich częstotliwości pracy,
 • Opracowanie technologii napraw specjalistycznych urządzeń elektronicznych,
 • Projektowanie i wykonawstwo elektroniki cyfrowej.

 • W zakresie technik rakietowych firma oferuje:
 • projektowanie, wykonanie i przeprowadzenie testów hybrydowych silników rakietowych na ciekły podtlenek azotu (N2O). Stanowisko badawcze umożliwia obecnie pomiary ciągu do 5kN, ale ze względu na konstrukcję, możliwa jest łatwa rozbudowa i dostosowanie do wymagań konkretnego silnika;
 • projektowanie, wykonanie prototypu i przeprowadzenie testów rakiet badawczych, zdolnych do lotów naddźwiękowych na pułap do kilkunastu kilometrów;
 • wynoszenie eksperymentów o masie kilku kilogramów na wysokości do kilkunastu kilometrów, dostosowując parametry lotu rakiet badawczych (przeciążenie, prędkość) do potrzeb klienta;
 • Dodatkowe informacje:
  OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:
 • Payloads Components,
 • Embedded Software,
 • Chemical Propulsion Systems,
 • Research Rockets

  PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
 • DEWI - SpaceForest od marca 2014 bierze udział w międzynarodowym projekcie DEWI (Dependable Embedded Wireless Infrastructure http://www.dewi-project.eu/). W ramach tego projektu SpaceForest wraz z Thales Alenia Space pracuje nad stworzeniem bezprzewodowej sieci czujników, która pozwoli w przyszłości zastąpić połączenia kablowe, co pozwoli w znacznym stopniu zredukować masę obiektów latających. Przykładem jest rakieta Ariane 5 Europejskiej Agencji Kosmicznej w której przewody czujników stanowią 70 % masy systemu awioniki. W ramach projektu jako demonstrator tworzonej technologii powstaje rakieta badawcza o średnicy 200 mm, wysokości 4m i wadze 40kg zdolna wynosić eksperymentalną sieć bezprzewodową czujników na wysokość 5km. Termin zakończenia projektu marzec 2017.
 • PLDRO – „Development of key technologies for frequency generators” – SpaceForest w 2015 roku wspólnie z RUAG Space AB brało udział w projekcie realizowanym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej którego celem było zaprojektowanie generatora częstotliwości do zastosowań w satelitach telekomunikacyjnych lub technice radarowej. Projekt zakończył się sukcesem w grudniu 2015 roku. Wykonany generator (TRL 4) spełnił rygorystyczne parametry czystości sygnału wymagane przez firmy z rynku satelitarnego. Propozycja dalszych prac nad generatorem w celu zwiększenia poziomu technologicznego i otrzymania tzw. EQM (ang. Engineering Qualified Model, TRL6) uzyskała pozytywną ocenę ESA. Dalsze prace rozpoczną się w 2016 roku.
 • Rakietowy silnik hybrydowy – oparty o podtlenek azotu jako utleniacz oraz modyfikowaną parafinę jako paliwo. Projekt realizowany dotychczas w SpaceForest jako wewnętrzy, obecnie wyszedł z fazy proof-of-concept i jest używany do napędzania rakiety CANDLE2 w ramach projektu DEWI. Obecna wersja o impulsie całkowitym ~ 20 [kNs] i ciągu średnim 3 [kN] będzie rozwijana w celu kilkukrotnego zwiększenia tych parametrów. Aktualny impuls właściwy n.p.m. wynosi 2100 [Ns/kg].

 • PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE:
 • WPT – „Wireless Power Transfer” – wewnętrzny projekt SpaceForest typu proof-of-concept, mający na celu zweryfikowanie możliwości bezprzewodowego przekazywania energii w konkretnych zastosowaniach aplikacyjnych. W ramach projektu powstaje kompletny system zarówno część strony nadawczej wyposażonej w układy sterowania wiązką anten, generatory, wzmacniacze oraz część strony odbiorczej: anteny, układy przemiany energii elektromagnetycznej na napięcie stałe, moduły sieci bezprzewodowej. Rozwiązanie to ma za zadanie całkowitej eliminacji okablowania sieci czujników w wymagającym środowisku, na przykład na pokładach satelitów.
 • Zdjęcia:

  Breadboard generatora PLDRO wykonany w ramach projektu ESA

  Breadboard generatora PLDRO wykonany w ramach projektu ESA

   

  Model systemu WPT opracowany w SpaceForest

  Model systemu  WPT opracowany w SpaceForest

   

  Silnik rakietowy SF1 podczas pracy na stanowisku testowym

  Silnik rakietowy SF1 podczas pracy na stanowisku testowym

   

  Członkowie konsorcjum DEWI

  Członkowie konsorcjum DEWI

   

  Zespół inzynierów SpaceForest na tle PPNT (Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego)

  Zespół inzynierów SpaceForest na tle PPNT (Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego)

   

  Adam Matusiewicz, szef działu rakiet badawczych SpaceForest prezentuje demonstrator bezprzewodowej sieci czujników dla rakiet nośnych w siedzibie Artemis w Brukseli

  Adam Matusiewicz, szef działu rakiet badawczych SpaceForest prezentuje demonstrator bezprzewodowej sieci czujników dla rakiet nośnych w siedzibie Artemis w Brukseli