POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

Sybilla Technologies Sp. z o.o.

"
Lokalizacja:
Bydgoszcz
Typ działalności:
SME
"
Dane kontaktowe:
Rafał Pawłaszek
Chief Technological Officer
E-mail: pawlaszek@sybillatechnologies.com
Opis działalności:

Sybilla Technologies Sp. z o.o. (ST) specjalizuje się w naziemnych obserwatoriach astronomicznych, pomaga obsługiwać dwanaście teleskopów na pięciu kontynentach. Obserwatoria prowadzą badania w zakresie Space Surveillance and Tracking (SST) i Near-Earth Objects (NEO), obserwacje komercyjne i edukacyjne. Firma dostarcza zaawansowane projekty informatyczne, koncentrując się na wdrażaniu podejścia naukowego dla aplikacji komercyjnych.

Zespół stanowią wysoko wykwalifikowani eksperci w zakresie rozwoju i utrzymywania oprogramowania dla autonomicznych i robotycznych sieci teleskopów z eksperckim rozumieniem planowania, oceny danych naukowych i procesów analizy. Sybilla Technologies zatrudnia aktywnie działających naukowców z zakresu precyzyjnych pomiarów fotometrycznych i astrometrycznych oraz bezpieczeństwa przestrzeni kosmicznej, którzy zapewniają unikalny wgląd w astronomię fotometryczną i astrometryczną oraz Space Situational Awareness (SSA).

Produkty i usługi:
 • Abot Suite – system SCADA nadrozujący pracę obserwatoriów (sterowniki urządzeń, serwisy, serwisy agregujące funkcjonalność, panel kontrolny, raportowanie).
 • Astrometry24.NET – astrometria i fotometria dla źródeł punktowych i obiektów poruszających się ruchem niegwiazdowym.
 • AstroDrive – przechowywanie, wizualizacja i analiza optycznych danych obserwacyjnych z interfejsem użytkownika opartym o przeglądarkę internetową.
 • Strategos – planowanie obserwacji dla sieci czujników różnych typów (pasywne i aktywne czujniki optyczne, radary).
 • Adiutis – sprzęt i oprogramowanie służące do mobilnego pomiaru parametrów psychofizjologicznych, umożliwiające monitorowanie emocji i poziomu stresu.
 • Dodatkowe informacje:
  Obszary działalności w sektorze kosmicznym:
 • Space Safety, Space Debris
 • Ground Station System and Networks
 • Automation, Telepresence & Robotics
 • Life & Physical Sciences

 • Wybrane projekty realizowane dla ESA:
 • Astrometry24.NET - astrometria i fotometria dla pasywnych danych optycznych SST (z Cilium Engineering).
 • OmniSky – sieć kamer dla całego nieba przeznaczona do systematycznej i równoczesnej obserwacji meteorów i pozostałości satelitów przy wejściu w atmosferę ziemską (z Cilium Engineering).
 • MISST – usprawnienie współpracy oraz podejmowania decyzji w działaniach SST z wykorzystaniem platform Mixed Reality (MR) i Intelligent Agent Framework.
 • P3-SST-III Robotic Telescopes Demonstration – oprogramowanie dla Test-Bed-Telescope (TBT), kampanie obserwacyjne (z Iguassu Software Systems (ISS)).
 • P3-NEO-XII – oprogramowanie do przetwarzania danych z teleskopu NEO Survey Telescope (z Iguassu Software Systems oraz GMV).

 • Klienci i partnerzy:
 • Polska Agencja Kosmiczna
 • ESA (European Space Agency)
 • The Open University (Wielka Brytania)
 • MeerLICHT (Republika Południowej Afryki, Holandia)
 • BlackGEM (Holandia)
 • Cilium Engineering (Polska)
 • Iguassu Software Systems (Czechy)
 • Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN (Polska)
 • Airbus Defense & Space (Niemcy)
 • Zdjęcia:

  Obserwatoria Open University Pirate i Coast na Teneryfie, współtworzone i obsługiwane przez Sybilla Technologies.

  Oprogramowanie do planowania obserwacji, monitorowania, wykonywania zadań i nadzoru przepływu danych w heterogenicznych sieciach czujników (pasywne i aktywne sensory optyczne, radary). Widok ogólny prezentuje podłączone i dostępne sensory wraz z ich właściwościami i aktualnym stanem, z widokiem dnia i nocy. Widok może zawierać pojedyncze obiekty lub wiele obiektów i ich orbity.

  Panel kontrolny prezentujący aktualny stan kontrolowanego sensora (Solaris-4, CAMK PAN, Argentyna), audio i wideo na żywo z kamery CCTV oraz aktualne strumienie danych naukowych. Aktualny stan oraz dane historyczne są widoczne dla każdego z kluczowych komponentów obserwatorium. Widok pokazuje także wykonywane, oczekujące i zakończone polecenia. Strona pozwala na efektywne monitorowanie i kontrolę sensora. Sensor działa w trybie autonomicznym, a nadzór człowieka nie jest wymagany, czujniki samodzielnie wykonują zaplanowane obserwacje.