POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

Jakusz SpaceTech Sp. z o.o.

"
Lokalizacja:
Szymbark
Typ działalności:
SME
"
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:
Bartosz Jakusz
Prezes
email: bartosz.jakusz@jakusz-spacetech.com
tel.: +48 572 284 588

Opis działalności:

Firma została założona w 2015 roku ukierunkowana na branże kosmiczną głównie w dziedzinach materiałów pędnych, technologii rakietowych, projektów badawczych. Wywodzi się od Jakusz Sp. z o.o. (ochrona przed skutkami wybuchu, utylizacja amunicji, pojemniki do bezpiecznego przewozu materiałów wybuchowych, ochrona EMC) założonej w 1985 roku. Obie firmy należą do sektora MŚP i są osadzone na Pomorzu.

Produkty i usługi:
Głównymi aktywnościami Jakusz Spacetech są:

 • Produkcja 98% Nadtlenku Wodoru (HTP) MIL-16005PRF
 • Produkcja HTPB
 • Pomocnicze oprzyrządowanie naziemne (MGSE)
 • Inżynieria procesowa I technologia chemiczna
 • Usługi badawcze (fizyko-chemiczne, metalurgia, polimery)


 • Firma udziela też szkoleń z zakresu obsługi Nadtlenku Wodoru. Takie szkolenie przeprowadziła m.in. dla ESA. Firma również stara się z partnerami współrozwijać technologie takie jak:
 • napędy rakietowe
 • materiały pędne
 • ogniwa paliwowe
 • inżynieria chemiczna (odzysk tleny z regolithu księżycowego)
 • neutralizacja gazów procesowych
 • drony podwodne


 • Firma posiada własną infrastrukturę produkcyjną oraz badawczą oraz zespół projektowy. W placówce znajduję się laboratorium chemiczne osadzone w czystym pokoju.
  Dodatkowe informacje:
  Do dnia dzisiejszego pracownicy firmy uczestniczyli w następujących projektach w których firma była Głównym Wykonawcą (tj. Prime contractor):

 • 1. Program “Horyzont 2020” – instrument MŚP
  Pod-wykonawcy: 2 jednostki
  Cel: Zaprojektowanie mobilnej platformy opartej na kontenerach do produkcji Nadtlenku Wodoru.

 • 2. ESA: “Testowanie oraz Walidacja Bezpieczeństwa Produkcji Wysoko Stężonego Nadtlenku Wodoru”
  Pod-wykonawcy: 4 jednostki
  Cel: Walidacja technologii produkcyjnej pod kątem zgodności ze standardem MIL-16005PRF. Homologacja opakowań do transportu.

 • 3. ESA: “Badania kompatybilności oraz przechowywania Nadtlenku Wodoru”
  Pod-wykonawcy: 11 jednostek
  Cel: Testy fizyko-chemiczne Nadtlenku Wodoru. Badania mające na celu pokazania które materiały (tworzywa sztuczne, metale) są z HTP kompatybilne a które nie.

 • 4. ESA: “Optymalizacja parametrów pasywacji dla różnych stopów aluminium”
  Pod-wykonawcy: 3 jednostki
  Cel: Stworzenie procedury mającej na celu wytworzenie ochronnej warstwy na stopach aluminium która miała by je chronić przez żrącymi substancjami.


 • Jakusz SpaceTech jest otwarte na innowacyjne projekty w dowolnej roli (główny wykonawca, podwykonawca, konsultant, dostawca). Jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie rozwoju nowych produktów i usług z potencjalnymi partnerami i ich komercjalizacji na rynku.
  Zdjęcia:

  2

   

  3

   

  4

   

  1