POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
KORZYŚCI

Współcześnie sektor kosmiczny jest jedną z najbardziej dochodowych gałęzi gospodarek wielu krajów. Wielkie potęgi światowe są przodującymi w badaniach naukowych oraz wykorzystywaniu przestrzeni kosmicznej nie tylko w celach bezpieczeństwa, ale i dla potrzeb komercyjnych. Państwa wiodące prym w rankingach gospodarczych zaczęły zwracać swoją uwagę ku rozwojowi działalności w przestrzeni kosmicznej już w ubiegłym stuleciu, od końca lat 50, w Polsce jest to branża jeszcze nowa i bardzo wymagająca.

Sektor kosmiczny to innowacyjna gałąź gospodarki. Jednocześnie stawiająca wyzwania, której podstawą jest współpraca, realizowana na poziomie krajowym oraz przede wszystkim międzynarodowym. Dodatkowo dla wielu podmiotów z Polski, jest to obszar charakteryzujący się specyficznymi regułami.

Członkostwo w Związku daje przede wszystkim możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych w kraju oraz za granicą. Umożliwia szybsze rozpoczęcie działalności w sektorze kosmicznym, zapewnia dostęp do bieżących informacji o sektorze oraz pozwala na bezpośredni udział w dialogu z administracją państwową na temat najważniejszych kwestii polityczno-ekonomicznych dotyczących sektora kosmicznego w Polsce.
Korzyści z członkostwa w związku to między innymi:
  • Możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych i pozyskania nowych klientów dzięki udziałowi w dedykowanych wydarzeniach oraz spotkaniach.
  • Większa rozpoznawalność w branży kosmicznej, uzyskana dzięki działaniom promocyjnym prowadzonym przez Związek.
  • Stały dostęp do informacji na temat wydarzeń w polskim i europejskim sektorze kosmicznym dotyczących: przetargów, nowych projektów i programów, warsztatów związanych z branżą.
  • Udział w procesie kreowania polskiej polityki kosmicznej, poprzez dialog z administracją państwową.
  • Zaangażowanie w proces kształtowania narodowego sektora kosmicznego.
JAK UZYSKAĆ CZŁONKOSTWO

By stać się pełnoprawnym Członkiem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego należy:

  • Posiadać statut pracodawcy z siedzibą lub oddziałem w Polsce (wg. Kodeksu Pracy - Art. 3 "Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one pracowników").
  • Prowadzić lub rozpoczynać działalność w obszarze sektora kosmicznego lub w sektorach powiązanych.
  • Wypełnić deklarację członkowską.
  • Uiścić opłatę wpisową i składki członkowskiej (patrz regulamin składek członkowskich).
WYSOKOŚĆ SKŁADEK
Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Budżet Związku pochodzi ze składek członkowskich i przeznaczany jest na realizację jego celów statutowych. Składka uiszczana przez każdego z członków jest sumą dwóch składowych szczegółowo opisanych w regulaminie składek członkowskich.
PROCES PRZYJĘCIA
1.

Sprawdź, czy prowadzisz działalność w sektorze kosmicznym lub pokrewnym i czy jesteś pracodawcą.

2.

Zapoznaj się ze statutem Związku i Regulaminem składek członkowskich.

3.

Wypełnij deklarację członkowską i prześlij ją do Biura Związku.

4.

Otrzymasz Certyfikat członkostwa, potwierdzający przyjęcie stosownej uchwały o członkostwie przez Zarząd Związku.

5.

Ureguluj wpisowe i składki członkowskie.

6.

Korzystaj z uzyskania członkostwa Związku.

CO OTRZYMASZ:
1.

Informacje o Twojej firmie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Związku oraz w innych materiałach promocyjnych Związku.

2.

Będziesz uczestniczył w konsultacjach dotyczących strategii rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.

3.

Zyskasz szansę na konkurencyjny rozwój swojej firmy.

4.

Zdobędziesz nowe możliwości współpracy z podmiotami polskiego i europejskiego sektora kosmicznego.

5.

Będziesz otrzymywał ważne informacje dotyczące sektora kosmicznego.