POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
AKTUALNOŚCI O KONFERENCJI:

Forum Sektora Kosmicznego 2016 odbyło się w dniu 9 marca 2016 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Wydarzenia spotkało się z ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli branży kosmicznej w Polsce. Podczas konferencji i wystawy wzięło udział ponad 420 uczestników, w tym przedstawiciele: rządu, firm z Polski i zagranicy, instytutów, uczelni oraz prasy.

Ponadto, na konferencję zarejestrowało się blisko 50 dziennikarzy z różnych mediów. Bardzo ważnym elementem Forum Sektora Kosmicznego była wystawa, podsumowująca osiągniecia polskiego sektora kosmicznego. Wzięło w niej udział 30 wystawców, członków Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, którzy prezentowali swoje projekty, produkty i usługi w sektorze kosmicznym.

Trzy merytoryczne panele konferencji były nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy i zakresu informacji, ale stały się także płaszczyzną do ich wymiany. Szczególnie wnioski z ostatniego panelu wzbudziły zainteresowanie pośród uczestników oraz mediów.  Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią, która została zamieszczona w podsumowaniu wydarzenia i jest dostępna w materiałach do pobrania.

PATRONAT HONOROWY OBJĘLI:
PATRONAT MEDIALNY OBJĘLI: