POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
FSK 2018:

Forum Sektora Kosmicznego 2018 odbyło się 24 maja 2018 r. i stanowiło doskonałą okazję do dyskusji nt. potencjału polskiego sektora kosmicznego i kierunków jego rozwoju a także jego osiągnięć.

FFSK2018 zgromadziło 40 wystawców, ponad 460 gości oraz prelegentów (w tym goście zagraniczni). Forum było zorganizowane przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. FSK2018 wieńczyło cykl spotkań w ramach EU Industry Day 2018. Była to już druga edycja tego wydarzenia. Pierwsza odbyła się w marcu 2016 r.

Wstępem do rozmów był przegląd Polskiej Strategii Kosmicznej. Ewaluacji wdrożenia strategii podjęli się przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. O wynikach ewaluacji Polskiej strategii kosmicznej oraz tym, co się udało wdrożyć przez półtora roku od jej ogłoszenia była poświęcona pierwsza sesja FSK2018. W tej części konferencji: Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego zaprezentował również rekomendacje dotyczące wysokości składki do programów opcjonalnych ESA. A Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Pan dr Grzegorz Bronaprzestawi najważniejsze projekty polskiego sektora kosmicznego oraz wizję rozwoju PAK.

Dwie kolejne sesje były poświęcone europejskiemu sektorowi kosmicznemu, a dokładnie aktorom go tworzącym. W drugiej sesji wystąpili przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Obserwatorium Południowego oraz organizacji pozarządowych jak SME4Space. Podczas trzeciej sesji reprezentanci największych firm sektora kosmicznego zaprezentują możliwości współpracy z polskim przemysłem kosmicznym w programach ESA, Komisji Europejskiej oraz w projektach komercyjnych. .

Ważną częścią Forum Sektora Kosmicznego 2018 była największa w Polsce wystawa dokonań polskich podmiotów sektora kosmicznego oraz instytucji wspierających. Podczas wystawy można było porozmawiać z przedsiębiorcami oraz poznać ich dotychczasowe i przyszłe projekty.

Galeria FSK 2018 – wystąpienia credit CBK PAN

Galeria FSK 2018 – wystawa credit CBK PAN

PATRONAT HONOROWY OBJĘLI:
PATRONAT MEDIALNY OBJĘLI: