POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
AKTUALNOŚCI:
Jak zaprojektować́ rozwój na Mazowszu
3 maja 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza na konferencję pt. „Jak zaprojektować́ rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza”. Odbędzie się ona  9 maja 2018 r. w siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.

Konferencja będzie okazją zarówno do podsumowania dotychczasowych działań, jak i przedstawienia prognozowanych po 2020 r. trendów rozwoju innowacyjności w podziale na zidentyfikowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Będzie to również okazja do spotkań́ networkingowych integrujących środowiska innowacyjne.

Więcej informacji, szczegółowy program konferencji i formularz rejestracyjny dostępny jest na  stronie konferencji.  

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

CZŁONKOWIE