POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
AKTUALNOŚCI:
Patronat ZPSK nad konferencją „Polska w Kosmosie”
13 listopada 2015

W ostatnich dniach listopada w Warszawie zostanie zorganizowana konferencja „Polska w Kosmosie”. 3 już edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 26-27 listopada w obiektach Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Organizatorami tegorocznego wydarzenia są: Fundacja Wspierania Polskiej Astronautyki, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Lotnictwa.

Pierwszy dzień konferencji podzielony zostanie na trzy sesje poświęcone nauce i polityce kosmicznej. Podczas sesji w tym dniu, zaproszeni goście przybliżą swój udział oraz wyniki w zakresie badań kosmosu oraz obserwacji Ziemi. W trakcie forum natomiast, dyskusji poddane zostaną najważniejsze zagadnień związane z rozwojem sektora kosmicznego w Polsce.

Drugiego dnia w trakcie trzech sesji zaprezentują się przedstawiciele biznesu, studenci oraz amatorzy działający w organizacjach pozarządowych związanych z sektorem kosmicznym i pokrewnymi. Tego dnia, prelegenci omówią korzyści z współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem. Ponadto, zaprezentowane zostaną również pierwsze sukcesy w rywalizacji o kontrakty Europejskiej Agencji Kosmicznej na przykładzie konkretnych polskich firm.

Aby zarejestrować się jako uczestnik konferencji w charakterze prelegenta bądź słuchacza należy pobrać i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://polskawkosmosie.org/rejestracja na adres: konferencja@polskawkosmosie.org bądź skorzystać z formularza umieszczonego na stronie. Udział w konferencji jest odpłatny.

Poprzednie wpisy:
CZŁONKOWIE