POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE
O NAS:

Powstaliśmy w październiku 2012 roku.

Zrzeszamy duże firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytuty naukowo-badawcze, działające w branży kosmicznej. Tworzymy dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentujemy ich głos w kluczowych kwestiach polityczno-gospodarczych, ważnych dla rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Stale współpracujemy z przedstawicielami administracji państwowej i organizacjami międzynarodowymi. Dokładamy starań, aby budować warunki do tworzenia kolejnych generacji liderów polskiej astronautyki. Jesteśmy członkiem SME4SPace oraz Konfederacji Lewiatan.

Naszym celem jest stworzenie silnego, polskiego sektora kosmicznego, który z powodzeniem będzie konkurował na europejskim rynku. Prowadzimy szereg działań wspierających działalność biznesową podmiotów zrzeszonych w Związku. Konsolidujemy środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz innych organizacji sektora kosmicznego tworząc dogodne warunki współpracy środowisk naukowych z biznesem. Chcemy również, aby zdobycze technologiczne powstałe przy realizacji projektów kosmicznych jak najlepiej przysłużyły się polskim obywatelom i gospodarce

Razem możemy stanowić o przyszłości sektora kosmicznego w Polsce!

NALEŻYMY DO:

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

AKTUALNOŚCI:
17
Kwiecień 2018
17:31
EKRAN_III EO FORUM

III Forum Obserwacji Ziemi – podsumowanie

III Forum Obserwacji Ziemi odbyło się 5 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie było okazją do podsumowania i zamknięcia projektu EO SEED oraz dyskusji dotyczących najbardziej obiecujących obszarów zastosowań EO czy nowych potencjalnych rynków wykorzystania danych satelitarnych.   Forum otworzył Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Piotr Dardziński. Podczas sesji otwierającej zostały też ogłoszone wyniki konkursu na operatora narodowego danych satelitarnych w r... więcej
29
Marzec 2018
18:38
ZPSK_logo_FSK

Forum Sektora Kosmicznego 2018

II Forum Sektora Kosmicznego odbędzie się 24 maja 2018 r. Dla przypomnienia pierwsza edycja Forum, w 2016 r., zgromadziło ok. 400 uczestników, 34 wystawców oraz licznych przedstawicieli mediów. W maja 2018 r. spodziewamy się jeszcze większego zainteresowania. Zwłaszcza, że jest to niepowtarzalna okazja do rozmów nt. potencjału polskiego sektora kosmicznego i innowacji z nim związanych. W tym roku podczas debaty chcemy poruszyć kwestie związane z implementacją Polskiej Strategii Kosmicznej, przygotowaniem rekomendacji Związku ... więcej
23
Marzec 2018
16:31
Constellation_iridium

III Forum Obserwacji Ziemi

5 kwietnia br.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z ZPSK organizuje III Forum Obserwacji Ziemi. Zainauguruje je ogłoszenie operatora narodowego danych satelitarnych w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego w programie Copernicus. Podczas Forum, dowiedzą się Państwo jaki efekt niesie to dla przedsiębiorców i instytucji naukowych. Dzięki zaplanowanym wystąpieniom, wydarzenie będzie stanowiło doskonałą okazję do bliższego zapoznania się z wynikami projektu EO SEED. Pojawi się także możliwość wzięcia czyn... więcej
1
Marzec 2018
22:15
neptune_logo

Trzy polskie projekty Neptune

NEPTUNE jest innowacyjnym projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach H2020. Jego naczelnym założeniem jest tworzenie sieci współpracy klastrów oraz przedsiębiorstw i tym samym podnoszenie poziomu ich innowacyjności. Celem projektu jest wspieranie rozwoju gałęzi przemysłu skupionych wokół idei Blue Growth tj. zrównoważonej gospodarki wodnej na terenach miejskich i wiejskich, transportu morskiego i rzecznego oraz logistyki portowej, a także energetyki odnawialnej. Więcej informacji dotyczących samego projektu, zna... więcej