POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
AKTUALNOŚCI:
Spotkanie ZPSK – SBŁ
6 września 2019

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego angażuje się w rozwój swoich członków i w związku z tym razem z Siecią Badawczą Łukasiewicz organizuje 11 września spotkanie pomiędzy firmami a instytutami wchodzącymi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Spotkanie to ma na celu pomoc w nawiązaniu współpracy w dziedzinie B+R na rzecz rozwiązania problemów/współdziałania w projektach. Wychodzimy z założenia, że instytuty oraz firmy w projektach napotykają problemy, które mogłyby być rozwiązane poprzez właściwą współpracę pomiędzy nimi. Przykładowo, jeśli dany podmiot nie posiada specjalistów w obszarze niezbędnym do zrealizowania pewnego pomysłu, może nawiązać współpracę z wybranym Instytutem wchodzącym w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Takie partnerstwa mogą także przysłużyć się w nadchodzącej Szybkiej Ścieżce NCBiR dedykowanej technologiom kosmicznym.

Mamy nadzieje, że takie inicjatywy przysłużą się firmom i poskutkują nowymi projektami między przedsiębiorstwami a SBŁ.

CZŁONKOWIE