Wizytówka
Nazwa
ABM Space Sp z o.o.
Typ działalności
Imię i nazwisko
Sebastian Meszyński
Stanowisko
Prezes Zarządu
Telefon
Opis działalności

ABM Space Sp. z o.o. specjalizuje się w rozwoju analogów robotów do eksploracji Układu Słonecznego. Roboty ABM Space wykorzystywane są do badań w środowiskach ekstremalnych na Ziemi.
Firma powstała w oparciu o zespoły i technologie analogów łazików marsjańskich budowanych na polskich uczelniach na konkurs University Rover Challenge w Utah, USA, w latach 2009-2013. ABM Space wdraża wypracowane rozwiązania w projektach do wykorzystania w życiu codziennym oraz rozwija prototypy i rozwiązania stanowiące podstawy do tworzenia wersji lotnych. Oprócz budowy prototypów i uczestnictwa w projektach finansowanych z Unii Europejskiej (POIG, programy międzynarodowe) oraz z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), firma oferuje wyspecjalizowane usługi testowe, analityczne i pomiarowe.

Produkty i usługi

 

 • Infrastruktura systemu ReMY, zdalnego symulatora misji łazika marsjańskiego, umożliwi przedsiębiorcą oraz jednostką naukowym prowadzenie badań mających na celu opracowanie lepszych procedur sterowania i kontroli tego typu urządzeń mobilnych, a wyniki takich badań pozwolą na zwiększenie optymalności szeroko rozumianego interfejsu użytkownika.
 • Usługa testowa w oparciu o platformę Magma White – podczas misji badawczych organizowanych w ekstremalnych środowiskach, takich jak Sahara (Maroko), jaskinie lodowe (Austria) czy obszary polarne, sterowany drogą satelitarną z Centrum Kontroli Misji w Toruniu robot Magma White testuje szereg payloadów dla klientów zewnętrznych. Jako payloady służyć mogą przyrządy pomiarowe, komponenty elektroniczne i mechaniczne, źródła zasilania, kamery, sprzęt łącznościowy, który wymaga sprawdzenia w warunkach operacyjnych w trudnych środowiskach. Do tej pory testowano między innymi georadar Wisdom, detektor chlorofilu LIFE, elementy zawieszenia i elektroniki.
 • Pokazy edukacyjne robota Magma White – dowolna skala i publiczność pokazu, z możliwością wzbogacenia o multimedia. Pokaz może być profilowany jako wydarzenie popularne, edukacyjne lub specjalistyczne.
 • Stół z poduszką powietrzną do symulacji mikrograwitacji w 2D stanowi usługę testową dla developerów sprzętu orbitalnego i badania dynamiki małych satelitów.

 

Technologie
TD 3 Spacecraft Electrical Power
TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
TD 14 Life & Physical Sciences
TD 15 Mechanisms & Tribology
TD 20 Structures & Pyrotechnics
TD 22 ECLS and ISRU
Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:

 • Automation,
 • Telepresence & Robotics,

GŁÓWNE PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:

 • Misja Dachstein 2012 – testy francuskiego georadaru Wisdom rozwijanego dla misji EXOMARS, przeprowadzone w analogu marsjańskim w jaskiniach lodowych alpejskiego masywu Dachstein.
 • Misja Maroko 2013 – zdalnie realizowana misja badawcza w analogu marsjańskim na Saharze, z testami amerykańsko-austriackiego detektora chlorofilu L.I.F.E.
 • Projekt urządzenia pomiarowego z grupą WROONA z Instytutu Geologii PAN we Wrocławiu (projekt trwa)
 • Magma-Laser – polsko-austriacki program rozwojowy detektora L.I.F.E.
 • Projekt IMPENDER w ramach grantu z ESA
 • Projekt W.I.M.R. w ramach grantu z ESA

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

 • Oprogramowanie i systemy sterowania robotów, z elementami autonomii.
 • Konstrukcje robotów i automatyka.
 • Badania analogów planetarnych, z logistyką i organizacją misji.

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
Firma dysponuje powierzchnią 200m2 w centrum Torunia. Zaplecze obejmuje przestrzeń biurową, zaplecze elektroniczne i mechaniczne oraz pracownie programistyczne. W ramach tej przestrzeni prowadzone są prace związane z projektowaniem i budowaniem konstrukcji robotów, oprogramowaniem systemów sterowania robotami, autonomią robotów mobilnych oraz prace związane z szeroko rozumianą automatykąKLIENCI I PARTNERZY:

 • Austrian Space Forum
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • PIAP
 • Mars Society Polska
 • Amepox sp. z o.o.
 • Sybilla Technologies sp. z o.o.
 • Cillium Engineering, sp. z o.o.