Wizytówka
Nazwa
Astri Polska Sp z o.o.
Typ działalności
Imię i nazwisko
Marcin Mykietyn
Stanowisko
PR i marketing
Opis działalności

Astri Polska jest pierwszą firmą polskiego sektora kosmicznego, obecną na rynku od 2010 r. Specjalizuje się w elektronice, optomechatronice, GNSS, satelitarnych obserwacjach Ziemi i zarządzaniu kryzysowym.

W portfolio firmy znajduje się ponad 50 projektów związanych z rozwojem technologii kosmicznych realizowanych dla m.in.: ESA, Komisji Europejskiej (FP7, BONUS, ENIAC, Horyzont 2020) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rozwiązania dostarczone przez Astri Polska są wykorzystywane w wiodących europejskich misjach kosmicznych, takich jak: JUICE, MetOp-SG, Sentinel-5, Eruostar Neo. Firma jest autoryzowanym dystrybutorem zobrazowań satelitarnych i produktów geoinformacyjnych Airbus Defence and Space w Polsce. Posiada także kompetencje w przetwarzaniu zobrazowań satelitarnych
i tworzeniu usług i serwisów na nich bazujących. Dzięki swojemu doświadczeniu Astri Polska jest członkiem elitarnego grona Copernicus Relays – lokalnych ekspertów w dziedzinie satelitarnych obserwacji Ziemi w krajach UE.

Astri Polska jest firmą Joint Venture pomiędzy Airbus Defence and Space i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
Services & applications based on data from navigation satellites
Services & applications based on satellites telecommunication
Integrated applications

PRODUKTY:

 • Urządzenia do walidacji systemów elektronicznych satelitów
 • Cyfrowe modele symulacyjne do walidacji satelitów
 • Optyczne systemy walidacyjne dla satelitów
 • Środowiska testowe dla odbiorników nawigacji satelitarnej (GNSS) do zastosowań kosmicznych
 • Środowiska testowe i algorytmy dla odbiorników nawigacji hybrydowej (GNSS+LTE)
 • Urządzenia i serwisy lokalizacyjne GNSS
 • Aplikacje i serwisy oparte o technologie satelitarne

USŁUGI:

 • Testowanie odbiorników GNSS do zastosowań kosmicznych
 • Przetwarzanie optycznych i radarowych zobrazowań satelitarnych
 • Dystrybucja zobrazowań satelitarnych i produktów geoinformacyjnych Airbus DS.
 • Doradztwo w zakresie technologii satelitarnych
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

 

Technologie
TD 3 Spacecraft Electrical Power
TD 8 System Design & verification
TD 9 Mission Operation and Ground Data systems
TD 10 Flight Dynamics and GNSS
TD 11 Space Debris
TD 12 Ground Station System and Networks
TD 16 Optics
TD 17 Optoelectronics
Dodatkowe informacje

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:

 • JUICE – urządzenia testowe dla systemów elektronicznych sondy JUICE i cyfrowe modele symulacyjne (ESA)
 • MetOp-SG – urządzenia testowe dla systemów elektronicznych satelitów MetOp-SG i urządzenia do walidacji stacji naziemnych (ESA)
 • NeoSat – urządzenia testowe dla systemów elektronicznych satelitów Eurostar Neo (ESA)
 • UV2VIS – system walidacji optycznej głównego sensora satelity SENTINEL-5
 • AGGA-4 – środowisko testowe dla AGGA-4 – podzespołu wykorzystywanego w odbiornikach GNSS do zastosowań kosmicznych (ESA)
 • FLIGhT – środowisko testowe dla odbiorników GNSS do zastosowań kosmicznych (ESA)
 • TEcHNO – środowisko testowe i algorytmy dla odbiorników nawigacji hybrydowej -GNSS+LTE (ESA)
 • GRAVEr – Kalibracja anten GNSS dla systemu Galileo (ESA)
 • THEOS-2 – modele symulacyjne dla satelitów obserwacji Ziemi rządu Tajladnii
 • EO4EP – serwisy oparte o dane satelitarne (ESA i Bank Światowy)
 • SAFEDAM – system bezinwazyjnego monitoringu wałów przeciwpowodziowych (NCBiR)
 • E-Knot – podnoszenie świadomości w zakresie wykorzystania GNSS (H2020)

KLIENCI I PARTNERZY:

 • Europejska Agencja Kosmiczna
 • Komisja Europejska
 • Bank Światowy
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Airbus Defence and Space
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Spirent Communications
 • RUAG
 • SODERN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie
 • Politechnika Warszawska
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Straż Pożarna
 • Policja