Wizytówka
Nazwa
EXATEL S.A.
Strona www
Imię i nazwisko
Marek Krawczyk
Stanowisko
Ekspert ds. Zarządzania Projektami
Telefon
Opis działalności

EXATEL S.A. to polski operator telekomunikacyjny z ponad 20 letnim doświadczeniem i dostawca sprawdzonych usług cyberbezpieczeństwa. Od 2017 roku spółka należy w całości do Skarbu Państwa. Firma działa na rynku biznesowym, zarówno lokalnie jak i międzynarodowo. Spółka zarządza światłowodową siecią transmisji danych o łącznej długości 21 700 km.

EXATEL czynnie angażuje się w projekty B+R. W ofercie firmy znajdują się m.in. usługi transmisji danych, dzierżawa łączy telekomunikacyjnych, usługi głosowe, kolokacja, usługi SOC, antymalware, anty-DDoS i inne usługi cyberbezpieczeństwa, hurt głosu, budowa i utrzymanie infrastruktury oraz usługi łączności satelitarnej.

Produkty i usługi
  • Usługi telekomunikacyjne: Quality Internet, MPLS IP VPN, transmisja danych w technologii Ethernet, dzierżawa łączy telekomunikacyjnych, EXATEL WLAN, hurt SMS, usługa One Number, telefonia VOIP – VaaS (Voice as a Service), telefonia IP, Call Center / Contact Center as a Service (CaaS), infolinia i Zoom dla firm
  • Usługi cyberbezpieczeństwa: Security Operations Center (SOC), Antymalware, usługa Data Leak Protection (DLP), TAMA Anty-DDoS, testy penetracyjne, audyt bezpieczeństwa
  • Usługi dla operatorów: dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla operatorów, Quality Internet, Internet Exchange Points, transmisja danych z najniższym opóźnieniem, transmisja danych w technologii Ethernet dla operatorów, tranzyt IP
  • Hurt głosu
  • Usługi ICT: budowa infrastruktury i utrzymanie infrastruktury, EXATEL Wirtualny Pulpit, usługi kolokacji, zarządzany Firewall / UTM (Unified Threat Management), zarządzany WAF (Web Application Firewall), EXATEL WLAN
  • Usługi łączności satelitarnej.

TECHNOLOGIE

  • EXATEL TAMA
  • SDNbox
  • SDNcore
  • Polskie 5G
Dodatkowe informacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Ze wsparciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, EXATEL stworzył autorski anty-DDoS klasy operatorskiej (TAMA) i pracuje nad jego rozwinięciem (ARFA). Spółka tworzy i rozwija technologie bazujące na idei Software Defined Networking (SDNbox i SDNcore), dzięki której będzie możliwe pełne wdrożenie 5G w Polsce.

Projekty w sektorze kosmicznym

W styczniu 2021 r. spółka EXATEL podpisała list intencyjny mający na celu utworzenie pierwszego polskiego klastra kosmicznego, we współpracy z samorządem Województwa Podkarpackiego, Politechniką Rzeszowską i PWSTE w Jarosławiu w celu stworzenia Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi, złożonego z sześciu bazowych mikrosatelitów teledetekcyjnych. W czerwcu tego samego roku, Spółka ogłosiła również oficjalne otwarcie naziemnego teleportu satelitarnego. Rozwiązanie to jest pierwszym takim w Europie Środkowo-Wschodniej, kontrolowanym w pełni przez spółkę Skarbu Państwa.