Wizytówka
Nazwa
InPhoTech Sp z o.o.
Typ działalności
Imię i nazwisko
Agnieszka Stabrawa
Opis działalności

InPhoTech zajmuje się badaniami, pracami rozwojowymi i produkcją innowacyjnych rozwiązań światłowodowych znajdujących zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Spółka zajmuje się badaniami naukowymi, rozwojem fotoniki oraz opracowywaniem innowacyjnych urządzeń i komponentów światłowodowych. InPhoTech pracuje nad modelowaniem, produkcją, badaniami i rozwojem światłowodów specjalnych (w tym mikrostrukturalnych, fotonicznych, szklanych i polimerowych) oraz innych innowacyjnych elementów światłowodowych i fotonicznych. Takie technologie fotoniczne są opracowywane przez InPhoTech do zastosowań telekomunikacyjnych, metrologicznych, analizy jakości, medycznych, górniczych, kosmicznych, transportu a także bezpieczeństwa.

Produkty i usługi

Technologie fotoniczne oferują wiele unikalnych właściwości, które są istotne z punktu widzenia misji kosmicznych, tj. niskie zużycie energii, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, redukcja okablowania, czy niewielka masa i rozmiar
Dla przemysłu kosmicznego oferujemy w szczególności:

 • Pasywne i aktywne światłowody, niewrażliwe na promieniowanie kosmiczne, stosowane do transmisji sygnału pomiędzy urządzeniami.
 • Aktywne światłowody wielordzeniowe do zastosowania we wzmacniaczach światłowodowych
 • Pasywne światłowody wielordzeniowe dla potrzeb czujnikowych (np. czujniki zgięć).
 • Światłowody pracujące w wysokich temperaturach oraz środowisku silnie kwasowym/zasadowym.
 • Światłowodowe systemy pomiarowe (temperatury, naprężenia, ciśnienia, wibracji) przystosowane do pracy w wymagających warunkach przestrzeni kosmicznej.
 • Technologię integracji i łączenia światłowodów z materiałami kompozytowymi oraz metalowymi.
  Poza wymienionymi, technologia dostępna w InPhoTech to
 • Preformy światłowodowe, również wg. szczególnego projektu klienta;
 • Wyciąganie światłowodów klasycznych i mikrostrukturalnych;
 • Włókna specjalne np. wielordzeniowe, nieliniowe, o wysokiej i niskiej aperturze numerycznej, o małych stratach zgięciowych, dwójłomnych, aktywnych, wielordzeniowych, o wielu płaszczach;
 • Komponenty światłowodowe: spawanie i przewężanie, pigtaile, patchcordy, modulatory światłowodowe, światłowody o zmiennych parametrach (takich jak tłumienie, dwójłomność, nieliniowość, apertura numeryczna).
 • Technologia specjalistycznych i nietypowych źródeł światła (m.in. szerokospektralne źródła światła, lasery dużej mocy)

 

Technologie
TD 17 Optoelectronics
Dodatkowe informacje

Klienci i Partnerzy

 • Airbus Defence&Space
 • Goosh&Housego
 • Członkowie Polskiego Klastra Fotoniki i Światłowodów
 • Fibrain
 • UMCS