Wizytówka
Nazwa
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Lokalizacja
Warszawa
Typ działalności
Imię i nazwisko
Prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
Stanowisko
Zakład Technologii Inteligentnych
Adres e-mail
Opis działalności

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk został założony w 1953 roku. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii.
Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są: mechanika teoretyczna i stosowana, teoria sprzężonych pól mechanicznych i fizycznych, teoretyczna i eksperymentalna mechanika materiałów i konstrukcji, metody komputerowe w mechanice, akustoelektronika oraz zastosowania ultradźwięków w medycynie. Znaczna część badań jest również prowadzona w kilku podstawowych gałęziach nauki i techniki, takich jak: fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych, fizyka plazmy, dynamika stochastyczna, mechanika płynów, oddziaływanie promienia laserowego z powierzchnią metalu, nanofotonika, matematyka stosowana, informatyka stosowana i bioinformatyka.
Instytut ma duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej, szczególnie w dziedzinie międzynarodowych projektów badawczych. Instytut przywiązuje również dużą wagę do różnych form współpracy z przemysłem. Równolegle z wynikami badań naukowych opracowany został szeroki wachlarz nowoczesnych technologii.

Produkty i usługi

– węzły adaptacyjne do tłumienia drgań
– systemy AIA (Adaptive Impact Absorption)
– testy udarowe z użyciem zrzutownika
-systemy SHM (Structural Health Monitoring)
– Aerostat na uwięzi helikite do tele-monitoringu/komunikacji
– ADBAG – adaptacyjna poduszka awaryjnego lądowania

Technologie
TD 2 Space System Software
TD 5 Space System Control
TD 8 System Design & verification
TD 14 Life & Physical Sciences
TD 20 Structures & Pyrotechnics
TD 24 Material & Processes
TD 25 Quality, Dependability and Safety
Dodatkowe informacje

Inżynieria kosmiczna w zakresie:
– aerostaty HAPS (High Altitude Pseudo Satellite),
– technologie inteligentne w adaptacyjnym tłumieniu drgań,
– technologie inteligentne w absorpcji obciążań udarowych AIA (Adaptive Impact Absorbtion),
– adaptacyjne systemy dokowania i lądowania,
– zaawansowane układy mechatroniczne.

Projekty sektora kosmicznego:
– European Space Agency project – (2014-2016) –Shock absorbers for an application on scientific spacecraft, 4000109463
– European Space Agency project – (2015-2017) – Active vibration cancellation with proof mass actuators for cryo-coolers, 4000113621
– Projekt NCBiR – (2017-2020) – Zastosowanie koncepcji AIA (Adaptive Impact Absorption) w inżynierii lotniczej i kosmicznej AIA-Aero

Zaplecze laboratoryjno-techniczne:
Laboratorium Zakładu Technologii Inteligentnych – Sprzęt badawczy:
– ESOINT M280 – laserowa drukarka 3D do spiekania proszków metali,
– Summit 1100 – system montażu i demontażu dla elementów BGA,
– Aerosol Jet 15XA – drukowanie 3D materiałów funkcjonalnych (dielektryków, klejów, itp.),
– MTS – dynamiczna maszyna wytrzymałościowa do testów dynamicznych z pięcioma ruchomymi siłownikami,
– Wieża zrzutowa do prób uderzeniowych (swobodny spadek) – dla mas do 200kg, prędkość pionowa do 10 m/s,
– ARAMIS 3D GOM – optyczny system przemieszczania i deformacji,
– Phantom V12 – szybka kamera nagrywająca,
– FLIR ThermalImagingCamera,
– system rejestracji i analizy danych wibroakustycznych firmy Bruel&Kjaer – Pulse XI,
– system pomiarowy PULSE-14860,
– Serwo-hydrauliczna maszyna do testowania materiałów modułowych MTS – 4 siłowniki liniowe (5kN – 25kN), 1 siłownik obrotowy (0,5kNm).

Klienci i partnerzy: Wśród swych partnerów przemysłowych możemy wymienić wiele polskich i zagranicznych firm o światowej renomie, np.:
• Snecma Moteurs
• Aero-Kros
• Metal Master
• Air-Pol
• Fly-Tronic
• Electrotile
• Astronika
• BELLA
• Adaptronica
• Ferroperm
• Pratt&Whitney Canada
• WSK „PZL Świdnik” S.A.
• PZL Mielec
• Echo-Son S.A.
• Sonomed sp. z o.o.
• WSK „PZL Rzeszów” S.A.
• General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o.
• EADS, FIAT S.p.A.
• TRW Engine Components (Langfang) Co.
• i inne.