Wizytówka
Nazwa
IRES Technologies Sp z o.o.
Typ działalności
Imię i nazwisko
Dominik Rybka
Stanowisko
Członek Zarządu
Opis działalności

Spółka „IRES Technologies Sp. z o.o.” została założona na początku 2014 roku jako spin off Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Przedsiębiorstwo wspiera projekty związane z fizyką eksperymentalną (spektroskopia, akceleratory, fizyka plazmy, astrofizyka, projekty satelitarne, itp.) w dziedzinie elektroniki i oprogramowania. Celem firmy jest dostarczanie kompleksowych systemów elektronicznych zgodnie z wymaganiami odbiorcy. Oprócz integracji systemów wykorzystujących komponenty dostępne na rynku, zespół zajmuje się projektowaniem dedykowanych płyt elektronicznych PCB, rozwijaniem oprogramowania niskopoziomowego, systemami wbudowanymi, oprogramowaniem sterującym oraz oprogramowaniem dla systemu Linux, a także jego administracją.

Produkty i usługi
Integrated applications

KOMPETENCJE TECHNICZNE
W dziedzinie technologii sprzętowych:

 • projektowanie analogowych, cyfrowych oraz mikrofalowych obwodów drukowanych,
 • projektowanie systemów bazujących na układach FPGA, mikrokontrolerach oraz procesorach,
 • zastosowanie standardów przemysłowych, m.in.: PCI, PCI Express, VME, ATCA, MicroTCA, FMC,
 • przedprodukcyjne audyty projektów elektronicznych,
 • badanie i testowanie urządzeń elektronicznych

W dziedzinie oprogramowania:

 • programowanie układów FPGA (VHDL, Verilog),
 • programowanie mikroprocesorowych systemów czasu rzeczywistego,
 • rozwój oprogramowania w C/C++,
 • narzędzia Graphical User Interface,
 • wykorzystanie systemu Linux (programowanie systemowe, sterowniki, administracja systemem, instalacje wbudowane),

 

Technologie
TD 1 On Board Data Systems
TD 2 Space System Software
TD 5 Space System Control
TD 6 RF Payload and Systems
TD 12 Ground Station System and Networks
TD 23 EEE components and quality
Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:

 • On Board Data Processing,
 • Space System Software,
 • Space System Control,
 • RF Payload and Systems,
 • Ground Station System and Networks,
 • EEE components and quality,
 • Integrated applications,

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:

 • Oprogramowanie systemów pomiarowo-kontrolnych dla urządzeń EGSE,

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

 • Implementacje nowoczesnych protokołów z zakresu IoT,

KLIENCI I PARTNERZY:

 • Astri Polska Sp. z o. o.,
 • Atende Software Sp. z o.o.,
 • Centrum Wysokich Technologii
  w Świerku Hitec Świerk Sp. z o.o.,
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Omnichip Sp. z o.o.,
 • Phoenix Systems Sp. z o.o.,