Wizytówka
Nazwa
MGGP Aero Sp. z o.o.
Imię i nazwisko
Alicja Gadawska
Stanowisko
Kierownik rynku technologii satelitarnych
Adres e-mail
Telefon
Opis działalności

MGGP Aero jest firmą technologiczną z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku polskim i europejskim. Od 20 lat specjalizuje się w pozyskiwaniu danych teledetekcyjnych z pułapu lotniczego i satelitarnego, w tym ortofotomap, obrazów hiperspektralnych i termalnych, danych LiDAR, dysponując własną flotą samolotów, bazą lotniczą i Centrum Badawczo-Rozwojowym.

MGGP Aero z zastosowaniem metod analizy teledetekcyjnej i geoprzestrzennej realizuje projekty komercyjne oraz naukowe z zakresu kompleksowej inwentaryzacji i badań jakościowych przestrzeni zurbanizowanej oraz środowiska naturalnego. Oferuje również usługi z zakresu modelowania 3D i aplikacji webowych.

Firma koncentruje się na rzeczywistych potrzebach swoich klientów, oferując innowacyjne produkty szyte na miarę, dostarczając informacje, które budują wiedzę.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
  •  Dane lotnicze (zdjęcia pionowe, ortofotomapy, zdjęcia ukośne, modele 3D, skanning laserowy, NMT/NMPT, dane hiperspektralne, dane termowizyjne, dane wieloczasowe)
  • Dane satelitarne (dystrybucja danych VHR, MR, radarowe)
  • Dane terenowe (pomiary referencyjne oraz na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej)
  • Analiza teledetekcyjne (badania środowiska naturalnego oraz zurbanizowanego z zastosowaniem wielu specjalistycznych zestawu sensorów oraz integracji danych lotniczych i satelitarnych)
  • Rozwiązania i aplikacje (OBLIVIEW).
Dodatkowe informacje

Obszary działalności w sektorze kosmicznym:
● Dane satelitarne optyczne
● Dane satelitarne termalne
● Usługi i aplikacje wykorzystujące dane satelitów obserwacyjnych
● Usługi i aplikacje wykorzystujące dane satelitów nawigacyjnych
● Integracja danych lotniczych i satelitarnych
● Zintegrowane aplikacje

Działalność badawczo-rozwojowa
Zespół B+R tworzą ludzie o szerokiej wiedzy i kompetencjach, reprezentujący świat biznesu i nauki. Działalność badawczo- rozwojową zespołu wspierają naukowcy z polskich uczelni i instytutów naukowych. Współpraca ta jest realizowana w oparciu o umowy projektowe lub partnerskie. Biznes i Nauka w tych relacjach funkcjonują w symbiozie. MGGP Aero stale współpracuje z m.in. Uniwersytetem, Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Warszawską czy Akademią Górniczo-Hutniczą.

Centrum B+R
Od 2017 roku firma posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe umożliwiające efektywną realizację prac B+R w dziedzinie technologii sensorów i platform lotniczych. Firma dostarcza innowacyjne rozwiązania sprzętowe i technologiczne m.in.: wielosensorowe platformy lotnicze, własny system kamer ukośnych, czy zestaw sensorów dedykowany pozyskiwaniu danych korytarzowych. Ponadto w Centrum znajduje się nowoczesna serwerownia oraz zostało stworzone zaawansowane środowisko pracy ze zbiorami BigData. Centrum znajduje się na lotnisku Rzeszów Jesionka i posiada własną bazę lotniczą z rozbudowaną infrastrukturą.

Główni klienci
● jednostki administracji publicznej (gminy, urzędy miast, powiaty, województwa)
● sektor zarządzania i ochrony środowiska (np. Lasy Państwowe, Parki Narodowe, GDOŚ, GIOŚ)
● zarządcy infrastruktury liniowej drogowej, kolejowej i przesyłowej (np. PKP, GDDKiA, PSE, PSG)
● Główny Urząd Geodezji i Kartografii
● instytucje naukowo-badawcze
● firmy konsultingowe
● prywatne przedsiębiorstwa
● klienci indywidualni

Główni Partnerzy
● Head Aerospace
● Planet
● Esri