Wizytówka
Nazwa
SatRevolution S.A.
Typ działalności
Imię i nazwisko
Tomasz Poźniak
Stanowisko
Chief Development Officer
Opis działalności

SatRevolution jest polskim start-upem działającym w branży kosmicznej od 2016 roku we Wrocławiu. Spółka zajmuje się projektowaniem, produkcją, integracja i testowaniem nanosatelitów. Spółka prowadzi prace nad pierwszym polskim satelitą obserwacyjnym – Światowidem, którego wyniesienie na orbitę planowane jest na koniec 2017 roku. Korzystając z technologii i doświadczeń uzyskanych w trakcie prac nad Światowidem spółka stworzyła projekt skalowalnej platformy satelitarnej SR-NANO-BUS. Urządzenie to jest przeznaczone do konstrukcji nanosatelitów o dowolnym rozmiarze w standardzie CubeSat. Pierwszymi odbiorcami tego produktu zostały uczelnie AGH oraz Uniwersytet w Grenoble. Spółka prowadzi również prace nad szeregiem technologii na użytek nanosatelitów takich jak systemy napędu (silnik jonowy PPT), zasilania czy łączności.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites

Produkty:

  • Skalowalna platforma satelitarna SR-NANO-BUS

Usługi:

  • Testy próżniowe oraz EMC

 

Technologie
TD 1 On Board Data Systems
TD 2 Space System Software
TD 3 Spacecraft Electrical Power
TD 8 System Design & verification
TD 14 Life & Physical Sciences
TD 16 Optics
TD 17 Optoelectronics
TD 19 Propulsion
TD 20 Structures & Pyrotechnics
Dodatkowe informacje

Klienci i partnerzy:

  • Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – odbiorca platformy satelitarnej SR-NANO-BUS na użytek projektu satelity studenckiego KrakSat, którego zadaniem będzie test innowacyjnego projektu koła zamachowego,
  • Uniwersytet w Grenoble – odbiorca platformy satelitarnej SR-NANO-BUS na użytek satelity AMICal Sat – studenckiego satelity obserwacyjnego projektowanego przez zespół Centrum Kosmicznego Uniwersytetu w Grenoble, którego zadaniem będzie badanie zórz polarnych.