Wizytówka
Nazwa
WB Electronics S.A.
Typ działalności
Opis działalności

WB Electronics S.A, prywatna spółka z Ożarowa Mazowieckiego o całkowicie polskim kapitale, jest jedną z ważniejszych firm polskiego rynku zbrojeniowego. Firma, jako jeden z głównych dostawców dla Sił Zbrojnych RP, od ponad dziesięciu lat aktywnie przyczynia się do poprawienia zdolności obronnych polskiej armii. Dotyczy to zarówno tworzenia nowych technologii jak i modernizacji sprzętu wojskowego.

W porównaniu ze światowymi gigantami WB Electronics S.A. jest firmą małą, lecz o porównywalnym zakresie oferty produktowej. WB Electronics S.A. od lat konsekwentnie opanowuje kolejne obszary zastosowań elektroniki i informatyki w technice wojskowej. Własne opracowania z zakresu nowych technologii umożliwiają tworzenie nowatorskich produktów o unikalnych cechach użytkowych. Oferta firmy WB Electronics S.A. obejmuje głównie elektronikę wojskową, oprogramowanie oraz usługi związane z integracją pojazdów wojskowych. Najważniejszym klientem WB Electronics S.A. są Polskie Siły Zbrojne. Firma działa również aktywnie na arenie międzynarodowej.

Oferowane przez WB Electronics S.A. technologie bazują na wieloletnim doświadczeniu wynikającym z eksploatacji wdrożonych w polskim wojsku rozwiązań firmy oraz z uczestnictwa w międzynarodowych przetargach oraz długofalowej współpracy z najbardziej wymagającymi klientami z całego świata.

Produkty i usługi

TOPAZ – system wspierający dowodzenie artylerią, wykorzystujący najnowsze technologie informatyczne i łączności. TOPAZ umożliwia koordynacje działań na poziomie dywizjonu, zapewniając współdziałanie z wyższymi szczeblami dowodzenia zgodnie z zasadą interoperacyjności.

FONET – zestaw urządzeń i ich oprogramowania, tworzący jednolitą bazę wymiany danych pomiędzy pojazdami na polu walki. Jedną z podstawowych jego funkcji jest zapewnienie cyfrowej łączności głosowej w oparciu o dostępne środki łączności.

FlyEye – Bezzałogowy Środek Latający Innowacyjny system startu i lądowania Czas przygotowania do misji: mniej niż 10 minut Współpraca z systemami artyleryjskimi jako środek rozpoznania ogniowego.

SKO-M – system artyleryjski wspierający dowodzenie moździerzami, wykorzystujący najnowsze technologie informatyczne i łączności.

Technologie
TD 1 On Board Data Systems
TD 2 Space System Software
TD 6 RF Payload and Systems
TD 12 Ground Station System and Networks
Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:

 • System Analysis and Design
 • Automations and concepts
 • Automation & Robotics Systems
 • Automation & Robotics components and Technologies
 • Control electronics technologies
 • Mechanism engineering

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

 • Systemy komunikacji radiowej – rozwój nowoczesnych rozwiązań łączności do zastosowania w systemach wojskowych.
 • Systemy autonomiczne – rozwój gamy rozwiązań bezzałogowców latających oraz lądowych.
 • Kierowanie ogniem – rozwój systemów artyleryjskich kierowania ogniem.

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
WB Electronics S.A. posiada biuro konstrukcyjne oraz wydział produkcyjny. W biurze konstrukcyjnym zatrudnieni są specjaliści z wielu dziedzin inżynierii – mechanika, elektronika, oprogramowanie. Baza aparatury laboratoryjnej to między innymi komory klimatyczne, specjalistyczne oscyloskopy, mierniki widma. Posiadane licencje oprogramowania umożliwiają pełny proces projektowania.

KLIENCI I PARTNERZY:

 • Akademia Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Huta Stalowa Wola