Wizytówka
Nazwa
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
Typ działalności
Imię i nazwisko
Konrad A. Markowski
Stanowisko
Director of Deployment Office
Telefon
Opis działalności

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. mają siedzibę w północno-wschodnich granicach administracyjnych Warszawy w Zielonce, ul. 1 Maja 1. Działają jako Spółka Akcyjna od dnia 1 stycznia 2008 roku zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000296158. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Wojskowe Zakłady Elektroniczne powołanego do życia zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 1964 roku. W 2014r. Wojskowe Zakłady Elektroniczne stały się członkiem Polskiej Grupy Zbrojeniowej PGZ S.A.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
Services & applications based on data from navigation satellites
Integrated applications

W ciągu wielu dekad głównym zadaniem zakładu było prowadzenie remontów i modernizacji systemów radiolokacyjnych oraz produkcja systemów walki radioelektronicznej. W ramach sukcesywnego rozszerzania zakresu działalności w 2017r. Zarząd dokonał redefinicji portfolio produktów i przyjął pięć głównych obszarów działalności:

 • Systemy Rakietowe,
 • Platformy Lądowe,
 • Systemy Radarowe,
 • Walka Radioelektroniczna,
 • Systemy Powietrzne i Kosmiczne.

W portfolio Wojskowych Zakładów Elektronicznych mamy takie wyroby jak:

 • Rakietowy System Obrony Przeciwlotniczej NEWA S.C.,
 • Zautomatyzowany System Rozpoznawczo-Zakłócający „Przebiśnieg”,
 • Śmigłowcowy System Rozpoznania Radioelektronicznego,
 • Mobilny Zestaw Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych,
 • Radiolokacyjna Stacja Wstępnego Poszukiwania,
 • System rozpoznawczo-zakłócających KAKTUS-MO,
 • System do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych Lanca Elektromagnetyczna
 • i wiele innych.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., w każdym z tych obszarów biorą czynny udział zarówno jako lider konsorcjów jak również jako podwykonawca projektów. Aktywna kooperacja, współdzielenie zadań oraz odpowiedzialności jest wpisane w naturalny model prowadzenia działań. Dzięki temu zdobywamy cenne doświadczenia we współpracy z:

 • partnerami krajowymi w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.,
 • partnerami zagranicznymi z USA, Europy oraz Izraela,
 • partnerami krajowymi z poza Grupy PGZ,
 • jednostkami naukowymi i badawczymi,

Współpraca z partnerami zagranicznymi stanowi oddzielny, bardzo ważny obszar działalności i transferu technologii dla Spółki:

 • Leonardo (Europa), obszar systemów elektroniki;
 • Kongsberg (Europa), obszar pocisków manewrujących oraz elektroniki;
 • ThalesAlenia Space, obszar systemów kosmicznych;
 • Honeywell (USA), obszar systemów nawigacji;
 • Lockheed Martin (USA), obszar systemów kosmicznych i elektroniki;
 • Raytheon (USA), obszar systemów kosmicznych i elektroniki;
 • Rafael (Izrael), obszar systemów elektronicznych i optoelektronicznych;
 • Elbit oraz Elta (Izrael), obszar systemów walki radioelektronicznej.

 

Technologie
TD 1 On Board Data Systems
TD 2 Space System Software
TD 3 Spacecraft Electrical Power
TD 5 Space System Control
TD 6 RF Payload and Systems
TD 7 Electromagnetic Technologies and Techniques
TD 9 Mission Operation and Ground Data systems
TD 10 Flight Dynamics and GNSS
TD 11 Space Debris
TD 12 Ground Station System and Networks
TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
TD 23 EEE components and quality
Dodatkowe informacje

Firma posiada odpowiednio przygotowaną infrastrukturę oraz zakład produkcyjny, w którym funkcjonują między innymi następujące działy:

 • konstrukcyjny w zakresie elektroniki i mechaniki;
 • produkcyjny w zakresie elektroniki i mechaniki;
 • serwisowy;
 • kontroli jakości oraz
 • komórki administracyjne.

Daje to możliwość dostarczenia dla swoich klientów rozwiązań na najwyższym poziomie. Dodatkowo, WZE S.A. posiadają niezbędne do realizacji projektów wyposażenie takie jak:

 • odpowiednio przygotowany park maszynowy,
 • laboratoria specjalistyczne takie jak: środowiskowe, kompatybilności elektromagnetycznej czy wibracyjne;
 • serwerownie,
 • bezpieczny systemem teleinformatyczny.

Każde stanowisko w firmie wyposażone jest w dostęp do firmowej sieci wewnętrznej a działy administracyjne mają stały dostęp do odpowiednio zabezpieczonej sieci Internet.
Dzięki licznemu doświadczeniu w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych zarówno w formie lidera jak i podwykonawcy, oraz dzięki stosowaniu w firmie metodyki PRINCE 2 do prowadzenia projektów, WZE S.A. są w stanie zapewnić niezbędne i uzgodnione usługi w ramach projektów, również pod względem oddelegowania do poszczególnych zadań odpowiedniego wysokiej klasy specjalistów.
Wojskowe Zakłady Elektroniczne posiadają następujące certyfikaty:

 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, AQAP 2110:2016;
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009;
 • Certyfikat Europejski STANDARD 2010 EU;
 • Certyfikat HONEYWELL REGELSYSTEME GMBH 2012 i 2013;
 • Certyfikat KONGSBERG 2016;
 • Certyfikat RAYTHEON 2014 w zakresie PATRIOT.