Ładowanie Wydarzenia

29-30 września 2020 roku Warszawa już po raz trzeci stanie się międzynarodową stolicą sektora kosmicznego za sprawą Forum Sektora Kosmicznego 2020.

Druga edycja Forum, która miała miejsce 24 maja 2018 roku, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – gościliśmy wtedy około 460 osób, zarówno gości jak i prelegentów. Była to też jedyna tak duża prezentacja dokonań polskich ośrodków badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw w sektorze kosmicznym. Forum  zorganizowali: Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. W kolejnej, trzeciej już edycji, celem spotkania będzie popularyzowanie wiedzy o dotychczasowych osiągnięciach polskiego sektora kosmicznego, jak również wskazanie jego potencjalnych kierunków rozwoju na arenie międzynarodowej i w programach Unii Europejskiej.

Liczymy, że trzecia edycja zgromadzi jeszcze więcej zainteresowanych osób. Podobnie jak w 2018 roku, podczas Forum Sektora Kosmicznego odbędzie się konferencja oraz wystawa z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw kosmicznych i instytutów naukowych, podczas której prezentowane zostaną projekty, produkty i usługi opracowane w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej, Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub własnymi środkami. Wydarzenie daje wyjątkową okazję do zebrania informacji o minionych, obecnych i przyszłych działaniach polskiego sektora kosmicznego. Forum Sektora Kosmicznego stanowi także pole do dyskusji na temat aktualnych kluczowych zagadnień związanych z przestrzenią kosmiczną oraz zacieśnienia współpracy w skali krajowej i międzynarodowej.

Rejestracja.
Regulamin:

Zgłoszenie uczestnictwa w Forum Sektora Kosmicznego jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, Poz. 833, z późniejszymi poprawkami.), w celach konferencyjnych.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Forum Sektora Kosmicznego jest Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, nr KRS: 0000447107, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP: 522-300-36-82. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia wydarzenia oraz jego sprawnej organizacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Niniejszym oświadczam, że swoje dane osobowe podaję dobrowolnie ze świadomością, że mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania, mam prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim przez administratora danych. Oświadczam, że znana jest mi treść powyższego komunikatu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Kontakt:

Organizator

Współorganizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny