Wizytówka
Nazwa
CloudFerro S.A.
Lokalizacja
Warszawa
Typ działalności
Imię i nazwisko
Joanna Małaśnicka
Stanowisko
Dyrektor Marketingu
Opis działalności

CloudFerro jest dostawcą innowacyjnych usług przetwarzania w chmurze. Tworzymy i obsługujemy chmury obliczeniowe dla wyspecjalizowanych rynków, m.in. dla europejskiego przemysłu kosmicznego. Mamy duże doświadczenie w przechowywaniu i przetwarzaniu wielkich zbiorów danych, w tym danych satelitarnych obserwacji Ziemi.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
Services & applications based on data from navigation satellites
 • Usługi IaaS (Infrastructure as a Service) chmury obliczeniowej w trybie chmury publicznej, prywatnej lub hybrydowej; usługi przetwarzania, storage’u, zarządzania chmurą, wirtualne sieci, wirtualne appliances XaaS
 • Repozytoria danych obserwacyjnych EO z danymi z satelitów Copernicus i innych (ponad 17 PB danych online)
 • Różnorodne interface’y dostępu do danych EO: plikowe (NFS), obiektowe (S3), OGC WMS/WMTS przystosowane do obsługi wielkich ilości danych,
 • Usługi PaaS (Platform as a Service) związane z danymi EO oraz PGaaS (Product Generation as a Service) pozwalające na masową produkcję przetworzeń produktów
 • Komercyjny dostęp do danych EO VHR (pixel od 0,55 m).

 

Technologie
TD 8 System Design & verification
TD 9 Mission Operation and Ground Data systems
Dodatkowe informacje

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

 • Pełny IaaS (Infrastructure as a Service) pod jednym dachem: chmura publiczna, chmury prywatne, serwery dedykowane, rozwiązania hybrydowe – w pełni konfigurowalne, zgodnie z potrzebami; poszerzenie o usługi PaaS, skierowane do społeczności satelitarnej
 • Open source: używamy dojrzałego, elastycznego systemu zarządzania chmurą, opartego na technologiach Openstack i Ceph, które są standardami przemysłowymi, przez co zapewniamy wolność od vendor lock-in; otwartość kodu umożliwia audyt środowiska, co zwiększa bezpieczeństwo projektów
 • Bezpieczeństwo: wszystkie serwery i systemy umieszczamy w  wyspecjalizowanych neutralnych centrach danych na terytorium Unii Europejskiej, zaprojektowanych zgodnie ze standardem Tier III, z certyfikacjami ISO 9001, ISO 27001; wysokie ubezpieczenia działalności i usług
 • Tryb usługowy: wygoda korzystania z potrzebnych usług, bez konieczności konfigurowania lub rozbudowywania infrastruktury oraz dokonywania inwestycji; łatwe budżetowanie
 • Niezawodne wsparcie techniczne: dostępne 24/7, realizowane na wszystkich poziomach przez lokalny zespół o unikalnych kompetencjach,
 • Zgodność z prawem i normami UE
 • Efektywność kosztowa: oferujemy elastyczne, efektywne modele kosztowe, rabaty i możliwość finansowania.

KLIENCI I PARTNERZY

 Jesteśmy jednym z największych dostawców usług chmurowych dla europejskiego sektora kosmicznego. Zbudowaliśmy, jesteśmy operatorem i świadczymy usługi chmurowe dla dwóch z pięciu europejskich platform Copernicus DIAS (Data and Information Access Services): CREODIAS i WEkEO.

Do grona naszych klientów należą:

 • Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) – świadczymy usługi publicznej chmury obliczeniowej, ze zintegrowanym repozytorium danych satelitarnych
 • Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) – dostarczamy usługi hybrydowej chmury obliczeniowej, zapewniające dostęp do danych klimatycznych, analiz klimatu, prognoz i wskaźników
 • EUMETSAT i MERCATOR – zapewniamy usługi hybrydowej chmury obliczeniowej z dostępem do danych satelitarnych, w szczególności dotyczących monitorowania środowiska morskiego, lądowego, atmosfery i klimatu
 • Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR) – obsługujemy platformę CODE-DE, łączącą dostęp do danych obserwacji Ziemi z elastycznym ich przetwarzaniem.

Jesteśmy partnerem w projektach H2020. Współpracujemy z blisko 30 instytucjami naukowymi i ośrodkami badawczymi w całej Europie, w tym z Politechniką Warszawską w projekcie CENAGIS. Jesteśmy członkiem European Open Science Cloud.