Podejmowane działania:

W ZAKRESIE PROMOCJI I WZROSTU KOMPETENCJI PODMIOTÓW ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU

 • Promocja oraz prezentowanie działalności firm i instytutów naukowo-badawczych podczas wydarzeń i spotkań w kraju oraz za granicą.

 • Informowanie o warsztatach, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach dotyczących sektora kosmicznego, ważnych z punktu widzenia polskich podmiotów.

 • Prezentowanie potencjału podmiotów zrzeszonych w Związku podczas spotkań z delegacjami firm zagranicznych w Polsce.

 • Zbieranie informacji o potencjale polskiego sektora kosmicznego i przekazywanie przedstawicielom administracji państwowej, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz delegacjom z innych krajów członkowskich ESA.

UDZIAŁ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA POLSKIEJ POLITYKI KOSMICZNEJ

 • Stały dialog i współpraca z administracją państwową, ukierunkowana na podniesienie potencjału polskiego sektora kosmicznego.

 • Przedstawianie administracji państwowej rekomendowanych kierunków działań podnoszących potencjał sektora kosmicznego.

 • Tworzenie analiz, ekspertyz oraz rekomendacji do państwowych i międzynarodowych dokumentów: ustaw, dyrektyw, dokumentów wykonawczych, decyzji.

W ZAKRESIE POPULARYZACJI
SEKTORA KOSMICZNEGO

 • Współpraca i udzielanie wsparcia ważnym wydarzeniom popularyzującym sektor kosmiczny, m.in: konkurs Galileo Masters, European Rover Chelenge.

 • Organizowanie wydarzeń, w szczególności wystaw, warsztatów i konferencji prezentujących dorobek członków Związku.

 • Komentowanie ważnych wydarzeń w polskim sektorze kosmicznym.

 • Forum Sektora Kosmicznego

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kontakt