W dniach 29-30 czerwca br. odbyło się III Forum Sektora Kosmicznego, tym razem w trybie online. Tegoroczna edycja poświęcona została misjom naukowym oraz programom obowiązkowym ESA, programom kosmicznym UE oraz Krajowemu Programowi Kosmicznemu. Organizatorem Forum był Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Patronaty medialne objęły Rzeczpospolita, RMF FM, space24.pl, defence24.pl, kosmonauta.net oraz MY COMPANY Polska. Na Forum zarejestrowało się prawie 300 uczestników. Obrady można było śledzić także za pośrednictwem mediów społecznościowych ZPSK.

Relacja z przebiegu FSK

Relację z przebiegu Forum znajdziesz tutaj: FSK 2021_relacja

Prezentacje

Prof. Hasinger – the ESA Science Programme and opportunites for the Polish entites, kliknij tutaj: G.Hasinger_ESA Science Programme

J. Redelkiewicz – Introduction to EUSPA, kliknij tutaj: J.Redelkiewicz_Introduction to EUSPA

J. Orlińska – Założenia Narodowego Segmentu Naziemnego, kliknij tutaj: JOrlinska_POLSA_NSN

M.Gorka – Założenia Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi, kliknij tutaj: M.Gorka_Satelit. System Obserwacji Ziemi

P_Swierczynski – Postępowania w programach Horyzont Europa, kliknij tutaj: P_Swierczynski_Horyzont Europa