Korzyści.

Członkostwo w Związku daje przede wszystkim możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych w kraju oraz za granicą. Umożliwia szybsze rozpoczęcie działalności w sektorze kosmicznym, zapewnia dostęp do bieżących informacji o sektorze oraz pozwala na bezpośredni udział w dialogu z administracją państwową na temat najważniejszych kwestii polityczno-ekonomicznych dotyczących sektora kosmicznego w Polsce.

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W ZWIĄZKU TO MIĘDZY INNYMI:

  • Możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych i pozyskania nowych klientów dzięki udziałowi w dedykowanych wydarzeniach oraz spotkaniach.

  • Większa rozpoznawalność w branży kosmicznej, uzyskana dzięki działaniom promocyjnym prowadzonym przez Związek.

  • Stały dostęp do informacji na temat wydarzeń w polskim i europejskim sektorze kosmicznym dotyczących: przetargów, nowych projektów i programów, warsztatów związanych z branżą.

  • Udział w procesie kreowania polskiej polityki kosmicznej, poprzez dialog z administracją państwową.

  • Zaangażowanie w proces kształtowania narodowego sektora kosmicznego.

Jak uzyskać członkostwo?

BY STAĆ SIĘ PEŁNOPRAWNYM CZŁONKIEM ZWIĄZKU PRACODAWCÓW SEKTORA KOSMICZNEGO NALEŻY:

  • Posiadać statut pracodawcy z siedzibą lub oddziałem w Polsce (wg. Kodeksu Pracy – Art. 3 „Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one pracowników”).
  • Prowadzić lub rozpoczynać działalność w obszarze sektora kosmicznego lub w sektorach powiązanych.
  • Wypełnić deklarację członkowską.
  • Uiścić opłatę wpisową i składki członkowskiej (patrz regulamin składek członkowskich).

Pliki do pobrania

Statut
Deklaracja członkowska
Regulamin składek członkowskich

Wysokość składek.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Budżet Związku pochodzi ze składek członkowskich i przeznaczany jest na realizację jego celów statutowych. Składka uiszczana przez każdego z członków jest sumą dwóch składowych szczegółowo opisanych w regulaminie składek członkowskich.

Pliki do pobrania

Wysokość składek członkowskich

Proces przyjęcia.

Co otrzymasz?

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kontakt