30.06.2021

Lista laureatów VI edycji konkursu „Rozwój kadr sektora kosmicznego”

 1. Piotr Torchała – przyjęty na staż do firmy Astronika Sp. z o.o.
 2. Marcin Badowski przyjęty na staż do firmy BitbyBit Sp. z o.o.
 3. Szymon Jarczewski – przyjęty na staż do CBK PAN
 4. Kinga Woźniak – przyjęta na staż do firmy Creotech S.A.
 5. Kamil Serafin – przyjęty na staż do firmy GMV Innovating Solutions Sp. z o.o.
 6. Paweł Janusiak – przyjęty na staż do firmy PIAP Space Sp. z o.o.
 7. Jan Paczkowski – przyjęty na staż do firmy Progresja Space Sp. z o.o.
 8. Kamil Siemionek – przyjęty na staż do firmy Sener Polska Sp. z o.o.
 9. Daria Żyła –  przyjęta na staż do firmy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 10. Filip Getek – przyjęty na staż do firmy WiRan Sp. z o.o.
17.05.2021

UWAGA KANDYDACI: Zgłoszenie na staż, zgodnie z par 8 ust. 1 i 2 regulaminu, powinno zawierać CV oraz wskazanie Przyjmującego stanowiącego pierwsze preferowane miejsce odbywania stażu oraz Przyjmującego stanowiącego drugie preferowane miejsce odbywania stażu – pod rygorem nieważności zgłoszenia. Lista podmiotów, które w tej edycji przyjmują stażystów, znajduje się poniżej. Aplikacje prosimy wysyłać na adres:

s t a z e @ s p a c e . b i z . p l

12.04.2021

Zestawienie miejsc stażowych w ramach VI edycji konkursu „Rozwój kadr sektora kosmicznego”

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą miejsc stażowych oraz wymaganiami dla kandydatów na poszczególne stanowiska stażowe. Informujemy, że nabór na stanowiska zostanie uruchomiony z dniem 7 maja i potrwa do 21 maja br.

KLIKNIJ TUTAJ: Lista firm przyjmujących na staż wraz z wymaganiami dla kandydatów

31.03.2021

Lista Przyjmujących na staż (VI edycja)

Organizatorzy VI edycji konkursu „Rozwój kadr sektora kosmicznego” informują o wynikach I etapu konkursu – wyłonienie podmiotów przyjmujący na staż, które zgodnie z par. 7 regulaminu konkursu otrzymają prawo do przyjęcia stażystów.

 1. Progresja Space Sp. z o.o. (mikro-przedsiębiorstwo)
 2. Creotech Instruments S.A. (średnie przedsiębiorstwo)
 3. GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. (duże przedsiębiorstwo)
 4. Sener Polska Sp. z o.o. (duże przedsiębiorstwo)
 5. WiRan Sp. z o.o. (mikro-przedsiębiorstwo)
 6. Syderal Polska Sp. z o.o. (mikro-przedsiębiorstwo)
 7. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (duże przedsiębiorstwo)
 8. QWED Sp. z o.o. (mikro-przedsiębiorstwo)
 9. Astronika Sp. z o.o. (małe przedsiębiorstwo)
 10. BitbyBit Sp. z o.o. (małe przedsiębiorstwo)
 11. Centrum Badań Kosmicznych PAN (duże przedsiębiorstwo)
 12. N7 Space Sp. z o.o. (średnie przedsiębiorstwo)
 13. Scanway Sp. z o.o. (małe przedsiębiorstwo)
 14. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. (małe przedsiębiorstwo)
 15. PIAP Space Sp. z o.o. (małe przedsiębiorstwo).
22.03.2021

VI edycja konkursu “Rozwój kadr sektora kosmicznego” 2021

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informują o uruchomieniu VI edycji konkursu “Rozwój kadr sektora kosmicznego”. Laureaci otrzymają możliwość odbycia staży w firmach i instytucjach badawczo-rozwojowych sektora kosmicznego.

Harmonogram konkursu jest następujący:

1. Ogłoszenie konkursu i nabór firm
1.1. Ogłoszenie konkursu dla firm 22.03.2021
1.2 Rozpoczęcie naboru dla firm 29.03.2021
1.3 Zakończenie naboru dla firm 31.03.2021
2. Ogłoszenie Konkursu i nabór uczestników (stażystów)
2.1 Ogłoszenie o konkursie na staż 12.04.2021
2.2. Rozpoczęcie naboru zgłoszeń 6.05.2021
2.3. Zakończenie naboru zgłoszeń 21.05.2021
3. Rozmowy kwalifikacyjne i ogłoszenie wyników (finał)
3.1. Rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych 25.05.2021
3.2. Zakończenie rozmów kwalifikacyjnych 18.06.2021
3.3. Ogłoszenie wyników (finał konkursu) 30.06.2021
4. Realizacja Staży
4.1 Rozpoczęcie staży 01.07.2021
4.2 Zakończenie staży 31.12.2021

Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów o kierunkach technicznych (inżynierskich i magisterskich) oraz młodych doktorantów. Pierwszy etap obejmie zgłoszenia od przedsiębiorstw i podmiotów sektora kosmicznego, przy czym co najmniej osiem miejsc stażowych przeznaczonych jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Drugi etap obejmuje zgłoszenia od zainteresowanych kandydatów na staż. Lista jednostek, do których będzie można aplikować, zostanie przedstawiona po zakończeniu pierwszego etapu i wyłonieniu podmiotów przyjmujących. Osoby, które pomyślnie przejdą rekrutacje, otrzymają propozycję podjęcia staży w firmach i instytutach badawczo-rozwojowych sektora kosmicznego. Organizatorzy oferują do 15 miejsc stażowych.

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, dostępnym tutaj: Regulamin Konkursu o staż_zlcz

Zapraszamy do udziału

Wyniki V edycji konkursu stażowego “Rozwój kadr sektora kosmicznego” 2020

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) informują o wynikach V edycji konkursu stażowego “Rozwój kadr sektora kosmicznego”.

W tym roku w konkursie wzięło udział 101 kandydatów oraz 15 firm z sektora kosmicznego. W wyniku rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzonych przez zainteresowane podmioty na staż, zostało zakwalifikowanych 9-ciu kandydatów:

 1. Jan Witold Makarewicz – Bit by Bit sp. z o.o.
 2. Mateusz Olszak – Creotech Instruments S.A.
 3. Krzysztof Langner – ITTI sp. z o.o.
 4. Radosław Kasztelan – KOMES sp. z o.o.
 5. Kamil Cichorek – PIAP Space sp. z o.o.
 6. Karol Piechal – QWED sp. z o.o.
 7. Hubert Hodowaniec – Scanway sp. z o.o.
 8. Damian Grabowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa
 9. Cezary Jakub Ossowski – Syderal Polska sp. z o.o.

Finał konkursu odbędzie się 2 września br. o godz. 10:00 w formie telekonferencji. Swój udział zapowiedzieli:

• Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego
• Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju
• Pawel Kolczyński, wiceprezes Zarządu ARP S.A.
• Michał Szaniawski, prezes Polskiej Akademii Kosmicznej
• Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego
• stażyści.

Planowany jest panel o tematyce kosmicznej z udziałem Pana Bartosza Sokolińskiego.

Zapraszamy do śledzenia transmisji finału w zakładce „Staże 2020” poprzez komunikator zoom, używając poniższy link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7KBUKli_R9iG6o6hinyeJA