Miło nam ogłosić, że patronat medialny nad Forum Sektora Kosmicznego 2016 objął polski miesięcznik Uważam Rze, który dedykowany jest małym i średnim przedsiębiorcom.

Interesujące, opiniotwórcze artykuły, inspirujące historie ze świata biznesu, a także szczegóły dotyczące prenumeraty – wszystko to znajdziecie Państwo na stronie: www.uwazamrze.pl

Przypominamy, że Forum Sektora Kosmicznego 2016 odbędzie się już 9 marca. Wydarzenie przygotowane zostało z zamiarem popularyzacji potencjału polskiego przemysłu kosmicznego, a także wskazania kierunków jego rozwoju na najbliższe lata. Poza konferencją zorganizowana zostanie wystawa polskich osiągnięć w tym obszarze, w ramach której przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytutów naukowo-badawczych zaprezentują najciekawsze projekty, produkty oraz usługi, powstałe dzięki realizacji kontraktów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Bez wątpienia, ważnym krokiem będzie podjęcie dyskusji na temat kluczowych aspektów współczesnej, polskiej działalności kosmicznej oraz wzmocnienie współpracy w skali krajowej i międzynarodowej.