POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

"
Lokalizacja:
Warszawa
Typ działalności:
Jednostka naukowo-badawcza
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
Prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
Zakład Technologii Inteligentnych
e-mail: holnicki@ippt.pan.pl
tel. (+48) 22 828 74 93

dr hab. Zbigniew Wołejsza
Zakład Technologii Inteligentnych
e-mail: zbigniew.wolejsza@gmail.com
Opis działalności:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk został założony w 1953 roku. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii.
Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są: mechanika teoretyczna i stosowana, teoria sprzężonych pól mechanicznych i fizycznych, teoretyczna i eksperymentalna mechanika materiałów i konstrukcji, metody komputerowe w mechanice, akustoelektronika oraz zastosowania ultradźwięków w medycynie. Znaczna część badań jest również prowadzona w kilku podstawowych gałęziach nauki i techniki, takich jak: fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych, fizyka plazmy, dynamika stochastyczna, mechanika płynów, oddziaływanie promienia laserowego z powierzchnią metalu, nanofotonika, matematyka stosowana, informatyka stosowana i bioinformatyka.
Instytut ma duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej, szczególnie w dziedzinie międzynarodowych projektów badawczych. Instytut przywiązuje również dużą wagę do różnych form współpracy z przemysłem. Równolegle z wynikami badań naukowych opracowany został szeroki wachlarz nowoczesnych technologii.

Produkty i usługi:
- węzły adaptacyjne do tłumienia drgań
- systemy AIA (Adaptive Impact Absorption)
- testy udarowe z użyciem zrzutownika
-systemy SHM (Structural Health Monitoring)
- Aerostat na uwięzi helikite do tele-monitoringu/komunikacji
- ADBAG - adaptacyjna poduszka awaryjnego lądowania
Dodatkowe informacje:
Inżynieria kosmiczna w zakresie:
- aerostaty HAPS (High Altitude Pseudo Satellite),
- technologie inteligentne w adaptacyjnym tłumieniu drgań,
- technologie inteligentne w absorpcji obciążań udarowych AIA (Adaptive Impact Absorbtion),
- adaptacyjne systemy dokowania i lądowania,
- zaawansowane układy mechatroniczne.

Projekty sektora kosmicznego:
- European Space Agency project - (2014-2016) –Shock absorbers for an application on scientific spacecraft, 4000109463
- European Space Agency project - (2015-2017) – Active vibration cancellation with proof mass actuators for cryo-coolers, 4000113621
- Projekt NCBiR – (2017-2020) - Zastosowanie koncepcji AIA (Adaptive Impact Absorption) w inżynierii lotniczej i kosmicznej AIA-Aero

Zaplecze laboratoryjno-techniczne:
Laboratorium Zakładu Technologii Inteligentnych – Sprzęt badawczy:
- ESOINT M280 – laserowa drukarka 3D do spiekania proszków metali,
- Summit 1100 – system montażu i demontażu dla elementów BGA,
- Aerosol Jet 15XA – drukowanie 3D materiałów funkcjonalnych (dielektryków, klejów, itp.),
- MTS – dynamiczna maszyna wytrzymałościowa do testów dynamicznych z pięcioma ruchomymi siłownikami,
- Wieża zrzutowa do prób uderzeniowych (swobodny spadek) – dla mas do 200kg, prędkość pionowa do 10 m/s,
- ARAMIS 3D GOM – optyczny system przemieszczania i deformacji,
- Phantom V12 – szybka kamera nagrywająca,
- FLIR ThermalImagingCamera,
- system rejestracji i analizy danych wibroakustycznych firmy Bruel&Kjaer – Pulse XI,
- system pomiarowy PULSE-14860,
- Serwo-hydrauliczna maszyna do testowania materiałów modułowych MTS – 4 siłowniki liniowe (5kN – 25kN), 1 siłownik obrotowy (0,5kNm).

Klienci i partnerzy: Wśród swych partnerów przemysłowych możemy wymienić wiele polskich i zagranicznych firm o światowej renomie, np.:
• Snecma Moteurs
• Aero-Kros
• Metal Master
• Air-Pol
• Fly-Tronic
• Electrotile
• Astronika
• BELLA
• Adaptronica
• Ferroperm
• Pratt&Whitney Canada
• WSK "PZL Świdnik" S.A.
• PZL Mielec
• Echo-Son S.A.
• Sonomed sp. z o.o.
• WSK "PZL Rzeszów" S.A.
• General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o.
• EADS, FIAT S.p.A.
• TRW Engine Components (Langfang) Co.
• i inne.
Zdjęcia:

siedziba IPPT PAN