Z przyjemnością informujemy, że po raz pierwszy w Polsce startuje właśnie trzyletni program ESA Spark Funding, w ramach którego będzie możliwe uzyskanie bezzwrotnego finansowania na tworzenie i komercjalizację produktów i usług wykorzystujących technologie kosmiczne.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) jest organizacją międzyrządową wspierającą rozwój badań i tworzenie technologii kosmicznych, które mogą być zastosowane w kosmosie oraz w użytku ziemskim. Polska jest członkiem ESA od 2012 roku.

W krajach członkowskich działa sieć brokerów technologicznych ESA, którzy pomagają krajowym podmiotom w tworzeniu nowych rozwiązań i pozyskaniu grantów na transfer technologii kosmicznych.

 

W Polsce działa dwóch brokerów technologicznych: Paweł Kwiatkowski i Jarosław Chojnacki.

Kontakt do nich można znaleźć na stronie: https://esabroker.pl/kontakt

 

Jak działa ESA Spark Funding?

  • Założeniem Programu ESA Spark Funding jest wdrożenie technologii kosmicznych (np. czujników, materiałów czy elektroniki) do innych branż niż kosmiczna np. transportowej, energetycznej czy ochrony zdrowia.
  • ESA Spark Funding jest skierowane przede wszystkim do MŚP, startupów lub większych podmiotów, które posiadają już linie produktów.
  • Produkty lub usługi zgłaszane do Programu powinny być co najmniej na TRL 3 i posiadać przynajmniej wersję MVP, którą można testować i weryfikować.
  • We wniosku należy przedstawić uzasadnienie komercyjne i plany związane z produkcją i sprzedażą wypracowanego rozwiązania.
  • Na zakończenie Programu ESA Spark Funding beneficjent powinien dostarczyć raport Studium Wykonalności oraz przygotować wersję prototypu/demonstratora.
  • Wnioskodawca może ubiegać się o 75.000 euro bezzwrotnego wsparcia.
  • Projekt należy zrealizować maksymalnie w ciągu 12 miesięcy.
  • Nabór ma charakter ciągły, a terminy ewaluacji określane są na stronie internetowej Programu.
  • Deadline na pierwszy nabór: 26 maja 2024 r.

 

Szczegółowe informacje nt. naboru do ESA Spark Funding na https://esabroker.pl/spark-funding/

 

Jednostką finansującą ESA Spark Funding w Polsce jest Europejska Agencja Kosmiczna a koordynatorem ABGi Poland przy współudziale Krakowskiego Parku Technologicznego.