4 czerwca 2024 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbędzie 4. Edycja Forum Sektora Kosmicznego 2024.  Wydarzenie organizowane jest co dwa lata od 2016 r.,  gromadząc szerokie grono uczestników i entuzjastów rozwoju technologii kosmicznych z biznesu, przedstawicieli nauki i ośrodków naukowo – badawczych, administracji publicznej oraz media.

 

Wydarzenie ma na celu promocję sektora kosmicznego w kraju i zagranicą. Branża kosmiczna jest segmentem rynku o dużym potencjale rozwoju i innowacyjności, w którym prezentowane rozwiązania i technologie mogą z powodzeniem być wykorzystywane w przemyśle i  innych branżach gospodarczych, m.in. rolnictwie, ochronie środowiska i klimatu, bezpieczeństwie i obronności państwa. Pozyskiwane zaś dane satelitarne mogą stanowić istotny element rozwoju gospodarki otwierania danych i transformacji Przemysłu 4.0.

Tegoroczna edycja FSK 2024 będzie składać się z dwóch części wystawienniczej i konferencji. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania oraz osiągnięcia polskich przedsiębiorstw branży kosmicznej, zaś podczas zorganizowanej równolegle konferencji i towarzyszącym warsztatów tematycznych przyszłe perspektywy branży.

W części merytorycznej wydarzenia zostaną poruszone ważne kwestie związane z kierunkiem rozwoju oraz przyszłymi wyzwaniami sektora kosmicznego:

  • Zmiany w Polskiej Strategii Kosmicznej;
  • Krajowy Program Kosmiczny;
  • Udział krajowych podmiotów w programach ESA;
  • Rola polskiego przemysłu kosmicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa RP;

Współorganizatorami wydarzenia są Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Kosmiczna, Agencja Rozwoju Przemysłu.

 

Forum Sektora Kosmiczne 2024 jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz platformą kształtowania przyszłych kierunków rozwoju oraz nowych inicjatyw sektora branży kosmicznej.

Szczegółowe informacje na temat FSK 2024 oraz program wydarzenia zostaną zamieszczone wkrótce.