POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

Spectator

"
Lokalizacja:
Kraków, Krakowski Park Technologiczny
Typ działalności:
SME
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
Waldemar Franczak
CEO
waldemar@spectator.earth
Opis działalności:

Firma Spectator została utworzona w 2016 roku przez grupę specjalistów z obszaru obserwacji Ziemi oraz przemysłu IT. Misją firmy jest rozpowszechnienie i maksymalne uproszczenie korzystania z obrazowań satelitarnych zarówno przez specjalistów jak i amatorów. Głównym obszarem działalności firmy Spectator jest przetwarzanie obrazów satelitarnych oraz tworzenie zintegrowanych systemów geoinformatycznych opartych na danych satelitarnej obserwacji Ziemi. Integralną częścią działalności firmy jest platforma internetowa umożliwiająca łatwy dostęp do produktów rozwijanych zarówno przez firmę jak i zewnętrznych partnerów.

Produkty i usługi:
Produkty i usługi :
 • internetowa platforma Spectator umożliwiająca łatwy dostęp do danych satelitarnych oraz śledzenie satelitów i aktualizacji danych w czasie rzeczywistym
 • Maritime Spectator – moduł w platformie Spectator pozwalający na satelitarne monitorowanie różnych parametrów (wysokość, temperaturę) na obszarze mórz i oceanów
 • Data API – programistyczny interfejs udostępniający dane platformy do integracji z systemami zewnętrznymi
 • funkcjonalności dedykowane – dostosowanie platformy poprzez tworzenie nowych funkcjonalności dedykowanych dla konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników
 • integracja – dedykowana integracja z systemami zewnętrznymi
 • Dodatkowe informacje:
  Główne obszary działalności w sektorze kosmicznym:
 • cyfrowe przetwarzanie obrazów optycznych i radarowych
 • wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do automatycznej analizy danych satelitarnych
 • implementacja i integracja zaawansowanych systemów geoinformatycznych wykorzystujących dane EO w czasie rzeczywistym
  PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
 • RAPID - The Recovery and Protection in Disaster – projekt firmy Astrosat Ltd. w której wykorzystywana jest platforma Spectator
 • Maritime Spectator – projekt realizowany dla Instytutu Morskiego w Gdańsku
  Klienci i partnerzy:
 • Astrosat Ltd., Scotland
 • Centre Tecnològic Telecomunicacions Catalunya, Spain
 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V (DLR)
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 • Krakowski Park Technologiczny
 • Zdjęcia:

  maritime_app

  Print

  spectator

  spectator_app