Wizytówka
Nazwa
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Typ działalności
Strona www
Imię i nazwisko
Michał Chwieduk
Stanowisko
Ekspert
Adres e-mail
Telefon
Opis działalności

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. należy do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Wspólnie z najważniejszymi instytucjami wspierającymi rozwój firm w Polsce ARP S.A. oferuje praktyczne rozwiązania w takich obszarach, jak bankowość, ubezpieczenia, inwestycje, rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, handel oraz inwestycje zagraniczne. Działania naprawcze to jeden z podstawowych celów, dla których prawie 30 lat temu została powołana Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Od tego czasu wspiera spółki z grupy kapitałowej i firmy prywatne.

Przez ponad 25 lat Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. skutecznie przyciąga polskich i zagranicznych inwestorów do zarządzanych przez siebie Specjalnych Stref Ekonomicznych, na terenach których działają Parki Przemysłowe ARP – EURO-PARK Mielec, EURO-PARK Wisłosan i EURO-PARK Kobierzyce.

W nadzorze właścicielskim ARP S.A. znajduje się kilkadziesiąt spółek, prowadzących różnorodną działalność gospodarczą. Wśród nich znajdują się dwie spółki sektora kosmicznego: Creotech Instruments S.A. oraz PIAP Space Sp. z o.o.

ARP S.A.  przygotowała również specjalny program wsparcia przeznaczony dla sektora technologii kosmicznych. Charakter programu związany jest z całościowym spojrzeniem ARP S.A. na inwestycje w przemysł kosmiczny: nie tylko w kontekście sektora kosmicznego czy eksploracji kosmosu, lecz także jako źródło innowacji możliwych do zastosowania w innych dziedzinach gospodarki.

Dodatkowe informacje

Działania ARP S.A. w ramach programu wsparcia sektora technologii kosmicznych:

  • Program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” realizowany wspólnie ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego przeznaczony jest dla absolwentów studiów oraz młodych naukowców, którzy mogą zdobyć praktyczne umiejętności w firmach polskiego sektora kosmicznego. ARP S.A. zrealizowała już IV edycje programu, podczas których 43 stażystów odbyło 6-miesięczne staże w firmach należących do ZPSK. W ramach programu ARP S.A. pokrywa do 50% kosztów wynagrodzenia stażysty. W trakcie realizacji jest V edycja programu. Łącznie podczas wszystkich edycji do programu wpłynęło ponad 400 zgłoszeń.
  • ARP A. jest liderem konsorcjum odpowiadającego za utworzenie Inkubatora Biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce (ESA BIC Poland). ESA BIC to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć inkubatorów przedsiębiorczości. Celem tworzenia inkubatorów jest wspieranie start-upów lub nowo utworzonych firm. ARP S.A. wspólnie z partnerami reprezentującymi 5 miast – Gdańsk, Kraków, Rzeszów, Warszawa i Wrocław –planuje w 2021 roku rozpoczęcie pierwszych naborów do inkubatora.
  • ARPA. ma również specjalną linię pożyczkową dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze technologii kosmicznych oraz współpracujących z organizacjami narodowymi lub międzynarodowymi (oraz ich podwykonawcami), których celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej (np. ESA, GSA, EDA, agencje narodowe, a także firmy PRIME).
  • ARPA. realizuje cykl szkoleń specjalistycznych pod wspólną nazwą ARP Space Academy.
  • ARPA. realizuje szereg działań promujących sektor kosmiczny oraz inicjujących współpracę z innymi sektorami w tym z dużymi spółkami. Są to miedzy innymi:
  • Współfinansowanie polskich stoisk na targach zagranicznych;
  • Organizacja Forum Satelitarnego 2017;
  • Organizacja European Space Tech Transfer Forum 2019;
  • Zjazdy absolwentów YGT ESA.