Wizytówka
Nazwa
Astronika Sp z o.o.
Lokalizacja
Warszawa
Typ działalności
Imię i nazwisko
Bartosz Kędziora
Stanowisko
Chief Executive Officer
Adres e-mail
Opis działalności

Astronika Sp. z o.o. powstała w 2013 roku jako spółka spin-out Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Pracownicy firmy w większości wywodzą się z Laboratorium Robotyki i Mechatroniki Satelitarnej, w którym odpowiadali za rozwój mechanizmów kosmicznych i koordynację projektów.

Misją Astroniki jest dostarczanie klientom niezawodnych produktów i usług wysokiej jakości, które będą odpowiadały na aktualne potrzeby i wyzwania przemysłu kosmicznego. W najbliższych latach Astronika będzie dążyła do osiągnięcia pozycji jednej z kluczowych firm polskiego sektora kosmicznego, a także do bycia wiarygodnym partnerem na rynku europejskim i światowym.

Podstawowym obszarem działalności Astroniki jest projektowanie, budowa, integracja i testy systemów mechanicznych. Specjalnością firmy są mechanizmy i instrumenty kosmiczne – w szczególności penetratory geologiczne, mechanizmy trzymająco-zwalniające i systemy antenowe – konstrukcje ultralekkie, analiza wytrzymałościowa oraz badania trybologiczne.

Produkty i usługi

 

 • penetratory i urządzenia pobierające próbki gruntu z unikalnym elektromagnetycznym napędem
 • mechanizmy trzymająco-zwalniające wyróżniające się brakiem wybuchowych elementów pirotechnicznych, niskim poziomem generowanych drgań, możliwością wielokrotnego stosowania, wysoką niezawodnością oraz lekkością i kompaktowością konstrukcji
 • mechanizmy oparte o technologię taśm tabularnych – w szczególności systemy antenowe , wysięgniki wynoszące drobne sensory oraz ultralekkie manipulatory planetarne
 • usługi konsultingowe z zakresu projektowania i testowania mechanizmów kosmicznych, inżynierii jakości produktów kosmicznych oraz szeroko pojętej trybologii kosmicznej

 

Technologie
TD 7 Electromagnetic Technologies and Techniques
TD 11 Space Debris
TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
TD 15 Mechanisms & Tribology
TD 22 ECLS and ISRU
TD 24 Material & Processes
TD 25 Quality, Dependability and Safety
Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:

 • Antennas
 • Application & Robotics Systems
 • Applied physical Science Technology
 • Automation & Robotics components and Technologies
 • Collaborative and Concurrent Engineering
 • Exploration tool technologies
 • Inflatable and deployable structures
 • Instrumentation in support of Physical Sciences
 • Materials Processes
 • Mechanism core technologies
 • Mechanism engineering
 • Mission and System Specification
 • Non explosive release technologies
 • Novel Materials
 • Optical system engineering
 • Supporting propulsion Technologies and Tools
 • Structural design and verification methods and tools
 • System Analysis and Design
 • Tribology technologies
 • Verification and AIT

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
PROJEKTY ESA:

 • „Tubular antenna system for satellite applications”: projekt realizowany wspólnie z CBK PAN i firmą Gutronic;
 • “Series of HDR actuators based on thermal cutting”: projekt realizowany wspólnie z firmą Astri Polska i AIRBUS Defence and Space z Francji;
 • “HDRM for the EUROSTAR 3000 Deployable Reflector Assembly” – projekt realizowany wspólnie z firmą AIRBUS Defence and Space z Francji;
 • “Lunar Drill Development. Phase A” – projekt, którego liderem jest SELEX-ES z Włoch.

POZOSTAŁE PROJEKTY:

 • „Hammering Mechanism for HP3 Penetrator” – projekt dla Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR), realizowany w związku z amerykańską misją na Marsa InSight NASA.
 • „Penetrator planetarny z systemem pobierania gruntu na misję Luna-Resurs 1” – projekt będzie realizowany w konsorcjum z CBK PAN i Politechniką Warszawską w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

OBSZARY DZAŁALNOŚCI NAUKOWO – BADAWCZEJ:

 • mechanika precyzyjna
 • mechanizmy kosmiczne
 • penetratory geologiczne
 • instrumenty kosmiczne
 • mechanika konstrukcji
 • konstrukcje ultralekkie
 • robotyka kosmiczna
 • integracja systemów
 • materiały

ZAPLECZE LABORATORYJNO – TECHNICZNE
Astronika posiada w pełni funkcjonalne stanowisko do integracji systemów mechanicznych, wraz ze specjalistycznym oprzyrządowaniem, zapewniającym odpowiednią ochronę elektrostatyczną. Dzięki bliskiej współpracy z Centrum Badań Kosmicznych firma ma możliwość korzystania z laboratoriów o podwyższonej czystości (ISO7), komory termiczno-próżniowej i komory klimatycznej. Ze względu na dogodną lokalizację Astronika posiada łatwy dostęp do zewnętrznych warsztatów mechanicznych, które charakteryzują się szeroką ofertą maszyn produkcyjnych i wysokimi standardami wykonania.

KLIENCI I PARTNERZY

 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V (DLR)
 • Euroejska Agencja Kosmiczna (ESA)
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Astri Polska Sp. z o.o.
 • Astrium SAS
 • Gutronic Sp. z o.o.
 • Politechnika Warszawska
 • Selex ES
 • Airbus Defense & Space
 • Thales Alenia Space
 • Aalto University