Wizytówka
Nazwa
Bit by Bit Sp. z o.o.
Typ działalności
Konta społecznościowe
Imię i nazwisko
dr inż. Dariusz Walczak
Stanowisko
Prezes zarządu
Telefon
Opis działalności

BitByBit sp. z o.o. jest firmą zajmującą się rozwiązywaniem skomplikowanych zagadnień biznesowych oraz naukowych za pomocą technologi informatycznych. Nasi inżynierowie specjalizują się między innymi w optymalizacjach, algorytmice, uczeniu maszynowym. Z wykorzystaniem metodyk zwinnych tworzymy dla naszych klientów aplikacje internetowe oraz mobilne z wykorzystaniem języków programowania Python, Java oraz Javascript, oraz narzędzi im towarzyszących. Pracujemy z dużymi firmami, jednostkami badawczymi, NGOs oraz startupami. Od początku istnienia BitByBit intensywnie współpracujemy z firmami z sektora kosmicznego, tworząc oprogramowanie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. W obszarze space firma skupia się na oprogramowaniu wspierającym segment naziemny w tym monitorowaniu i zarządzaniu misjami kosmicznymi.

Produkty i usługi
 • Aplikacje internetowe – wykorzystujące technologie takie jak: HTML, CSS, JS, ReactJS, Angular
 • Aplikacje mobilne – z wykorzystaniem frameworków ReactNative i Angular,
 • Rozwój oprogramowania naukowego – z wykorzystaniem języków: NumPy, SciPy i R,
 • Aplikacje serwerowe – przy użyciu frameworków Python i Django, Java i OSGI / Play.
Dodatkowe informacje

Współpraca z  ESA

Nasza współpraca z ESA rozpoczęła się w 2015, od tego czasu zrealizowaliśmy dla ESA następujące projekty:

 • EGS-CC Web Interface  – celem projektu było zbudowanie  i weryfikacja koncepcji interfejsu sieciowego, który współdziała z istniejącym jądrem EGS-CC poprzez dedykowany pakiet OSGi. Aplikacja internetowa komunikuje się  z istniejącym systemem ESA poprzez dedykowany pakiet – “most OSGi-JS”. Proponowany proof of koncept koncentrował się  na wizualizacji danych raportowych.
 • WebUI to zestaw komponentów ReactJS dedykowanych dla przemysłu kosmicznego. Dzięki bibliotece inżynierowie z ESA mogą szybko przygotować aplikacje dla specjalistów prowadzących misje kosmiczne. Biblioteka jest kompatybilna z powstającym standardem Common Core i ma zastosowanie we wszystkich naziemnych systemach ESA. JS-Bridge to biblioteka OSGi, która umożliwia interakcję z systemami kosmicznymi zgodnymi ze standardem Common Core poprzez technologie internetowe takie jak REST czy Web Socket.
 • EGS-CC Web-based user interface to internetowy interfejs użytkownika dla EGS-CC. Jest to gotowa do użytku aplikacja internetowa, która obejmuje wszystkie funkcje istniejącej aplikacji EGS-CC UI Eclipse. Jest to lekka i elastyczna alternatywa dla interfejsu EGS-CC opartego na Eclipse, który nie jest responsywny i jest bardzo trudny w rozwoju i utrzymaniu. Dodatkowo dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie wprowadzenie pełnej automatyzacji testów  EGS-CC.

Wybrane projekty realizowane dla innych klientów 

 • Geoplan to geoportal wspierający udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym. Wdrożyliśmy dwie uzupełniające się metody partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym: (1) proces analityczno-deliberatywny oraz (2) metodę SoftGIS, w której lokalna wiedza mieszkańców jest pozyskiwana za pomocą ankiet opartych na mapach. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (PBS3 / A9 / 39/2015) .Technologia: Używamy Python / Django na stronie serwerowej oraz React and React na front-end i React-Native dla aplikacji mobilnej.
 • Homini SOS to aplikacja społecznościowa, która łączy osoby niepełnosprawne z chętnymi do pomocy wolontariuszami. Dzięki aplikacji osoba niepełnosprawna może w łatwy sposób zgłosić problem, który wolontariusze będą mogli szybko rozwiązać. Technologia: Python / Django dla strony serwerowej i React-Native dla aplikacji mobilnej.
 • VTracker to rozwiązanie do monitorowania statków oparte na systemie automatycznej identyfikacji. Składa się z dwóch stron, na statku klienta i na serwerze. Zaprojektowany i zbudowany dla Bibby Offshore Ltd. Technologia: Django / Python dla serwera i Go Lang dla aplikacji klienckiej.
 • Space Engagers – narzędzie internetowe, które umożliwia społecznościom angażowanie się poprzez interaktywne mapy w lokalne problemy, które mają dla nich znaczenie. Dzięki platformie możliwe jest zebranie obserwacji, wiedzy i pomysłów obywateli na jednej mapie.  Projekt został zbudowany w Pythonie, Django, Postgresql z PostGIS, ReactJS, HTML, CSS.
 • Ecostructure – platforma internetowa z interaktywnymi mapami i analizą GIS została zbudowana w celu podniesienia świadomości na temat rozwiązań eko-inżynieryjnych w zakresie wyzwań związanych z przystosowaniem wybrzeża do zmiany klimatu poprzez zapewnienie deweloperom i organom regulacyjnym dostępnych narzędzi i zasobów, w oparciu o interdyscyplinarne badania w tych dziedzinach ekologii, inżynierii i socjoekonomii. Projekt został zbudowany w Pythonie, Django, Postgresql z PostGIS, ReactJS, HTML, CSS.