Wizytówka
Nazwa
Blue Dot Solutions Sp z o.o.
Lokalizacja
Gdańsk
Typ działalności
Imię i nazwisko
Maciej Mickiewicz
Stanowisko
Wiceprezes zarządu
Telefon
Opis działalności

Blue Dot Solutions sp. z o.o. to firma tworzona na fundamencie Kosmonauta.net sp. z o.o. przez absolwentów polskich i zagranicznych uczelni, mających doświadczenie w realizacji projektów dla sektora kosmicznego. Aktualnie spółka oferuje usługi związane z ekspertyzą technologiczną i definiowaniem produktów wykorzystujących dane satelitarne oraz w obsłudze informacyjnej związanej z sektorem kosmicznym. Realizowane są działania doradcze i informacyjne, kojarzenie partnerów polskich i zagranicznych oraz zaawansowane badania rynku w Polsce i Europie. Wspólnie z funduszem Black Pearls VC, Miastem Gdańsk, fundacją Interizon oraz innymi partnerami z regionu spółka prowadzi projekt akceleratora kosmicznego Space3ac, który powstaje m.in. na bazie projektów POSITION i CaBilAvi (oba realizowane w ramach programu Horyzont 2020), dotyczących wsparcia podmiotów rozwijających produkty i usługi oparte o nawigację satelitarną.

We własnym zakresie firma realizuje projekty opierające się o nawigację satelitarną, obserwacje Ziemi, aplikacje zintegrowane oraz mikrokontrolery. Jedną z aktywności jest kontynuacja wcześniejszego projektu przeprowadzonego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Jordanii na Bliskim Wschodzie (tematyka gospodarki wodnej). Interdyscyplinarna kadra spółki wykorzystuje bogatą sieć kontaktów w ponad 50 państwach, a także znanych ośrodkach przemysłu kosmicznego, takich jak ECSAT w Harwell, ESTEC w Noordwijk, ESRIN we Frascati, Bremen, ESA Business Incubation Bavaria oraz sieci International Space University. Wyniki działań są regularnie publikowane m.in. na International Astronautical Congress (IAC). W 2015 roku w Jerozolimie spółka zorganizowała pierwsze w historii IAC polskie komercyjne stanowisko sektora kosmicznego.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
Services & applications based on data from navigation satellites
Integrated applications

Usługi doradcze i informacyjne:

 • ekspertyza technologiczna, m.in. w zakresie takich tematów jak zastosowanie małych satelitów, tworzenia nowych zintegrowanych aplikacji czy analizy perspektyw rozwoju technologii rakietowych;
 • doradztwo dotyczące konkretnych obszarów działalności danej firmy (konkurencja, nadchodzące konkursy na projekty, perspektywy rozwoju, rynki zbytu, powiązanie z europejskim sektorem kosmicznym);
 • dedykowane raporty o stanie polskiego i europejskiego/światowego sektora kosmicznego, dostosowane do profilu działalności zamawiającego podmiotu;
 • ogólnodostępne raporty, informujące o sytuacji sektora kosmicznego;
 • pośrednictwo w pozyskiwaniu partnerów i wejściu na rynek w Polsce oraz za granicą,
 • wsparcie przy inwestycjach partnerów w Polsce,
 • reprezentacja na profesjonalnych wydarzeniach,
 • działania informacyjne – od stron internetowych po dedykowane kampanie promocyjno-informacyjne,
 • partnerstwo w projektach ESA, Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020) i innych.

Aplikacje i projekty hardware:

 • spółka prowadzi prace nad dedykowanymi aplikacjami z zakresu poprawy jakości życia, efektywności działania służb w terenie oraz funkcjonowania gospodarki wodnej;
 • partnerstwa w projektach dot. zintegrowanych aplikacji wykorzystujących dane satelitarne (GNSS, materiały z satelitów Landsat, Sentinel);
 • organizacja polskiej edycji konkursu Galileo Masters i Startup Weekend Space, w ramach którego partnerzy wspierają rozwój polskich aplikacji zintegrowanych;
 • ekspertyza technologiczna i definiowanie funkcjonalności w projektach układów komunikacyjnych, zarządzania danymi, odczytu i obróbki danych.

Platforma stratosferyczna Hevelius:

 • w ramach projektu badawczo-rozwojowego prowadzone są prace nad platformą stratosferyczną, na której udostępniane jest miejsce na ładunek eksperymentalny (warunki mikrograwitacji).

Usługi reklamowe na portalu http://www.kosmonauta.net:
Firma Blue Dot Solutions jest właścicielem marki Kosmonauta.net – największego polskojęzycznego serwisu traktującego o branży kosmicznej. Od 2009 roku na łamach serwisu Kosmonauta.net zostało opublikowanych ponad siedem tysięcy artykułów, analiz, raportów i podsumowań. Firma obsługuję również polskojęzyczną stronę ESA. Strona http://www.kosmonauta.net jest odwiedzana przez 50 000 – 55 000 unikalnych gości miesięcznie. Portal posiada sekcję angielską skupiającą się na wydarzeniach w Europie i Polsce. Oferowana jest współpraca reklamowa oraz inne działania rozpowszechniające, m.in.:

 • bannery na portalu Kosmonauta.net,
 • artykuły sponsorowane i reklamowe, w tym bezpłatne profile firm z sektora aerokosmicznego, GIS, i pokrewnych,
 • patronaty,
 • miejsca reklamowe na ulotkach i w raportach,
 • inne formy współpracy, takie jak sponsoring działań naukowych i technologicznych, w tym sponsoring tytularny.

 

Technologie
TD 2 Space System Software
TD 3 Spacecraft Electrical Power
TD 4 Spacecraft Environment & Effects
TD 9 Mission Operation and Ground Data systems
TD 10 Flight Dynamics and GNSS
TD 11 Space Debris
TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
TD 14 Life & Physical Sciences
TD 15 Mechanisms & Tribology
TD 17 Optoelectronics
TD 20 Structures & Pyrotechnics
TD 21 Thermal
TD 22 ECLS and ISRU
TD 24 Material & Processes
Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE KOSMICZNYM:

 • On Board Data Systems
 • Space Systems Software
 • Spacecraft Environment & Effects
 • System Design & Verification
 • Mission Operation and Ground Data systems
 • Space Debris
 • Ground Station System and Networks
 • Materials & Processes
 • Based on Satellite navigation
 • Integrated Applications

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:

 • usługi doradcze związane z badaniami rynku oraz poszukiwaniem niszowych obszarów działalności ,
 • partnerstwa w projektach dot. zintegrowanych aplikacji wykorzystujących dane satelitarne,
 • zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w nawigacji satelitarnej, przeznaczonej dla lotnictwa cywilnego;
 • rozwój platformy stratosferycznej Hevelius,
 • projekty aplikacji (Space4Med, UHID, MEDVIEW-AR i inne) wykorzystujące dane satelitarne oraz autorskie podzespoły elektroniczne.

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE:
Rozwiązania hardware i software, realizowane m.in. w projekcie badawczo-rozwojowym o nazwie Hevelius. W ramach tego projektu prowadzone są pracę nad małą, odzyskiwalną platformą stratosferyczną, która będzie zdolna do przyjęcia kilku rodzajów ładunków (np. technologicznych, demonstracyjnych, biologicznych i edukacyjnych).

ZAPLECZE LABORTORYJNO-TECHNICZNE:
Firma dysponuje własnym zapleczem biurowym w kompleksie Olivia Business Centre w Gdańsku oraz pracownią programistyczną (EAGLE, Matlab+Signal Processing Toolbox). W dedykowanym laboratorium elektronicznym na wyposażeniu znajdują się m.in.: drukarka 3D Zortrax M200, stacje lutownicze, mierniki, mikroskop Vision Mantis Compact 3D i oscyloskop.

KLIENCI I PARTNERZY:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu,
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN,
 • Europejska Agencja Kosmiczna,
 • jednostki akademickie,
 • Klaster Interizon,
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Rozwoju,
 • podmioty z obszaru ICT i polskiego sektora kosmicznego,
 • Polska Agencja Kosmiczna,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.