Wizytówka
Nazwa
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Lokalizacja
Warszawa
Typ działalności
Imię i nazwisko
Piotr Orleański
Stanowisko
Zastępca dyrektora ds. rozwoju technologii
Opis działalności

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk jest jedynym w Polsce interdyscyplinarnym instytutem badawczym, którego cała działalność merytoryczna związana jest z prowadzeniem badań przestrzeni wokółziemskiej, ciał Układu Słonecznego i Ziemi, przy wykorzystaniu technologii kosmicznych i technik satelitarnych.
Instytut jest sklasyfikowany w grupie N15 (fizyka i astronomia) na trzecim miejscu ze wskaźnikiem efektywności 170.5 i przyznaną kategorią A.

Jednym z głównych celów działalności CBK PAN jest budowanie mostów między najnowszymi odkryciami naukowymi w dziedzinie badań kosmicznych, a ich praktycznym zastosowaniem w życiu codziennym. CBK PAN tworzy rozwiązania i promuje wykorzystanie systemów satelitarnych w gospodarce narodowej, w takich dziedzinach jak nawigacja, telekomunikacja i obserwacje Ziemi.

Udział w licznych międzynarodowych misjach kosmicznych, konstruowanie instrumentów kosmicznych oraz podsystemów satelitarnych służących badaniom naukowym, czy wspieranie rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego poprzez edukację, transfer wiedzy i technologii, potwierdza nie tylko prestiż, ale i wyjątkowy charakter CBK PAN.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
Services & applications based on data from navigation satellites
Integrated applications

PRODUKTY:
Instrumenty kosmiczne:

 • spektrometry rentgenowskie, radiospektrometry, czujniki termiczne
 • optyczne spektrometry furierowskie i hiperspektralne

Podsystemy satelitarne:

 • system zasilania
 • komputery pokładowe
 • struktury mechaniczne i systemy termiczne
 • system orientacji i stabilizacji satelity
 • systemy komunikacji
 • naziemne systemy wspomagające

Nawigacja satelitarna:

 • dokładne wyznaczanie pozycji ze stacji referencyjnych GPS, EGNOS, GALILEO
 • system precyzyjnego transferu czasu

Telekomunikacja:

 • jonosondy z oprogramowaniem
 • określenie stanu jonosfery z obserwacji naziemnych i GPS

Obserwacje Ziemi:

 • półatomatyczny system detekcji zmian ze zdjęć wysokorozdzielczych
 • programy klasyfikacji terenu ze zdjęć optycznych i radarowych

USŁUGI:

 • integracja platform satelitarnych
 • testy podsystemów i platform satelitarnych (małych)
 • kontrola jakości i przygotowanie dokumentacji

 

Technologie
TD 1 On Board Data Systems
TD 2 Space System Software
TD 3 Spacecraft Electrical Power
TD 4 Spacecraft Environment & Effects
TD 5 Space System Control
TD 6 RF Payload and Systems
TD 7 Electromagnetic Technologies and Techniques
TD 8 System Design & verification
TD 9 Mission Operation and Ground Data systems
TD 10 Flight Dynamics and GNSS
TD 11 Space Debris
TD 12 Ground Station System and Networks
TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
TD 14 Life & Physical Sciences
TD 15 Mechanisms & Tribology
TD 16 Optics
TD 17 Optoelectronics
TD 20 Structures & Pyrotechnics
TD 21 Thermal
TD 23 EEE components and quality
TD 24 Material & Processes
TD 25 Quality, Dependability and Safety
Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:

 • Automation, Telepresence & Robotics
 • Electromagnetic Technologies and Techniques
 • Flight Dynamics & GNSS
 • Life & Physical Sciences
 • Materials & Processes
 • Mechanisms & Tribology
 • Mission Operation and Ground Data Systems
 • On Board Data-Systems
 • Optics
 • Optoelectronics
 • Quality, Dependability and Safety
 • RF Payload and Systems
 • Space Debris
 • Space System Control
 • Space System Software
 • Spacecraft Electrical Power
 • Spacecraft Environment & Effects
 • Structures & Pyrotechnics
 • System Design & Verification
 • Thermal

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
Główne badania eksperymentalne w przestrzeni pozaziemskiej:

 • eksperymenty falowe w plazmie okołoziemskiej
 • optyczne i mikrofalowe badanie planet i innych obiektów kosmicznych (PFS/MarsExpress MERTIS/BeppiColombo)
 • rentgenowskie badania Słońca (STIX/SolarOrbiter)
 • bezpośrednie (in situ) badanie powierzchni i warstw podpowierzchniowych planet i małych ciał Układu Słonecznego przy pomocy penetratorów i lądowników (ROSETTA);
 • udział w badaniach astrofizycznych (obserwatorium promieniowania gamma INTEGRAL, obserwatorium promieniowania dalekiej podczerwieni HERSCHEL, pierwszy polski satelita naukowy BRITE);
 • zaangażowanie w wykorzystanie i rozwój globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GPS, Egnoss, Galileo), obserwacje sztucznych satelitów Ziemi

Większość prac prowadzona jest w Warszawie; badania Słońca prowadzi oddział CBK we Wrocławiu (Zakład Fizyki Słońca), a prace nad Atomową Skalą Czasu i obserwacje satelitów – w Obserwatorium Geodynamicznym w Borówcu.

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE:

 • Fizyka Słońca (oddział we Wrocławiu)
 • Badanie planet i małych ciał Układu Słonecznego
 • Fizyka przestrzeni międzyplanetarnej i astrofizyka
 • Fizyka plazmy
 • Geodezja planetarna i geodynamika
 • Obserwacje Ziemi

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
Laboratoria elektroniczne, optyczne i mechaniczne ze stanowiskami dla 40 osób. Warsztat mechaniczny z 8 obrabiarkami (3 CNC). Komora próżniowo-termiczna, komory klimatyczne, pomieszczenia czystego montażu, laboratorium EMC. Stacja RIMS, Jonosonda, Służba Czasu i Częstotliwości, stacja BOR-1, stacja CBKA ASG-EUPOS, mobile laboratorium GNSS, Regional Warning Centre.

KLIENCI I PARTNERZY

 • Europejska Agencja Kosmiczna ESA
 • NASA
 • CNES
 • Rosyjska Akademia Kosmiczna
 • Komisja Europejska
 • DLR Berlin, DLR Oberpfafenhofen, DLR Bremen
 • IKI RAN
 • IZMIRAN
 • IRF Uppsala
 • INRF Rzym
 • CRNS Grenoble
 • University of Massachusetts
 • GeoPlanet (IGF, ING, IO, CAMK PAN)
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Instytut Lotnictwa
 • Akademia Morska w Gdynii
 • EADS Astrium
 • GMV
 • Sener
 • Telespazio
 • Bumar
 • WB Electronics
 • Creotech Instruments
 • Astri Polska