Wizytówka
Nazwa
Creotech Instruments S.A.
Typ działalności
Imię i nazwisko
Jacek Kosiec
Stanowisko
Dyrektor Programów Kosmicznych
Opis działalności

Spółka Creotech Instruments S.A. powstała w 2008 roku. Została założona przez trzech polskich byłych pracowników laboratorium CERN, (the European Organization for Nuclear Research ) w Szwajcarii.

Misją spółki jest tworzenie autorskich systemów elektronicznych realizujących niestandardowe potrzeby użytkowników, zarówno tych najbardziej wymagających (wśród odbiorców są ośrodki naukowe z całego Świata), jak również tych kierujących rozwiązania na szeroki rynek.

Spółka stawia na rozwój w czterech branżach:
– Systemy synchronizacji czasu
– Systemy M2M
– Systemy kamer IP
– Systemy zdalnej kontroli zasilania i systemy pomiarowe IP

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites

 

 • Systemy synchronizacji czasu, gdzie uczestniczymy w projekcie realizowanym pod auspicjami CERN, którego celem jest stworzenie superprecyzyjnego systemu synchronizacji zegarów w systemie rozproszonym (np. w systemie akceleratora LHC w CERN). Warto podkreślić, że urządzenia opracowane i wyprodukowane przez Creotech wzięły udział w słynnym eksperymencie, którego celem był właściwy pomiar prędkości neutrin – w 2011 roku naukowcy z CERN i Grand Sasso bazując na systemach pomiarowych poprzedniej generacji ogłosili obalenie podstaw Szczególnej Teorii Względności Einsteina, dzięki urządzeniom opracowanym przy znaczącym wkładzie Creotech udało się wykazać, że poprzedni pomiar był błędny. Creotech oferuje urządzenia systemu dla platform: VME, PCIe, uTCA oraz pracujące samodzielnie.

 

 • Systemy M2M, czyli machine-to-machine. Są to systemy umożliwiające komunikacje przewodową i bezprzewodową pomiędzy różnymi urządzeniami. Systemy te składają się z komputera (opracowanego od podstaw przez Creotech) oraz z platformy komunikacyjnej (ethernet, GPRS, WIFI).

 

 • Systemy kamer IP – opracowane przy dużym udziale wsparcia ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (program Innotech). Creotech opracował kilka serii kamer IP (część z nich wyposażona jest w silne jednostki obliczeniowe umożliwiające analizę obrazu on-line). Najbardziej zaawansowane kamery opracowane przez Creotech znajdują swoje zastosowanie m.in. w obszarze astronomii (instalowane są w obserwatoriach w Chile i Hiszpanii). W przyszłości w ramach współpracy z ESA, Creotech zainteresowany jest udziałem w projektach związanych ze śledzeniem tzw. śmieci kosmicznych oraz opracowyaniem kamer odpornych na radiację.

 

 • Systemy zdalnej kontroli zasilania i systemy pomiarowe IP (np. stacje pogodowe IP).

 

Technologie
TD 1 On Board Data Systems
TD 2 Space System Software
TD 3 Spacecraft Electrical Power
TD 4 Spacecraft Environment & Effects
TD 10 Flight Dynamics and GNSS
TD 11 Space Debris
TD 12 Ground Station System and Networks
TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
TD 14 Life & Physical Sciences
TD 15 Mechanisms & Tribology
TD 16 Optics
TD 17 Optoelectronics
TD 23 EEE components and quality
TD 24 Material & Processes
TD 25 Quality, Dependability and Safety
Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:

 • Payload Data Processing
 • On Board Data Management
 • Advanced Software technologies
 • Space Segment Software
 • Ground Segment Software
 • Power system architecture
 • Power generation technologies
 • Power conditioning and distribution
 • Space segment Guidance Navigation and Control (GNC)
 • EMC/RFC/ESD
 • System Analysis and Design
 • Space Debris measurements
 • Ground Communications Network
 • Automation & Robotics Systems
 • Automation & Robotics components and Technologies
 • Control electronics technologies
 • Mechanism engineering
 • Detector Technologies
 • Photonics
 • Electric Propulsion Technologies
 • Supporting Propulsion Technologies and Tools
 • Methodts and Processes for Radiation Hardness Assurance
 • Software Quality

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
Wraz z początkiem 2013 roku rozpoczął się dla spółki Creotech nowy rozdział – podjęcie współpracy z Centrum Badań Kosmicznych oraz ESA. Wynikiem tej współpracy jest przygotowanie certyfikowanego laboratorium oraz obszaru montażowego przeznaczonego dla projektów związanych ściśle z kosmosem. W szczególności Creotech Instruments będzie w tej przestrzeni prowadził montaż elementów, które następnie zintegrowane zostaną z satelitami. Pierwszy niewielki kontrakt na montaż elementów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej już został podpisany.
Na kolejne kontrakty liczymy jeszcze w tym roku w ramach przechodzenia następnych stopni certyfikacji. W przyszłości nie chcemy ograniczać się jednak jedynie do montażu układów. Ambicje spółki Creotech Instruments sięgają znacznie dalej – do projektowania specjalistycznej aparatury mogącej mieć zastosowanie w kosmosie i obserwatoriach naziemnych w ramach projektów kosmicznych. Powoli, ale konsekwentnie idziemy w wyznaczonym kierunku. Ponadto chcemy dalej rozwijać nasze kompetencje w zakresie konstruowania specjalistycznych kamer cyfrowych. W chwili obecnej nasze know-how oraz opracowane technologie pozwalają nam zbudować w szybkim czasie kamerę wyposażoną w praktycznie dowolny istniejący na rynku czujnik optyczny oraz interfejs. Ubiegamy się również wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych o dofinansowanie w ramach programu PBS ogłaszanego przez NCBiR. Celem proponowanego projektu jest opracowanie komputera nowej generacji przeznaczonego dla misji kosmicznych.

KLIENCI I PARTNERZY:

 • Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych
 • GSI – Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt w Niemczech
 • Centrum Badawcze DESY
 • NIKHEF – Instytut Fizyki Jądrowej i Wysokich Energii