Wizytówka
Nazwa
Creotech Instruments S.A.
Lokalizacja
Warszawa
Typ działalności
Opis działalności

Creotech Instruments to wiodący polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi. Firma działa także w obszarze lotniczych systemów bezzałogowych, gdzie dostarcza urządzenia i oprogramowanie m.in. do nadzoru ruchu dronów. Spółka posiada własne zakłady produkcyjne elektroniki oraz zaplecze integracji małych satelitów. Swoje rozwiązania Creotech dostarcza do najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucji badawczych świata, tj. Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, Instytutu Badań Ciężkich Jonów GSI czy Centrum Badawczego DESY w Niemczech. Spółka od 2022 roku jest notowana na GPW w Warszawie, debiutując jako pierwsza polska firma z branży kosmicznej.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites

 

Firma Creotech Instruments S.A. zajmuje się rozwojem wysokich technologii, głównie w branży kosmicznej. Produkuje podsystemy, wchodzące w skład dużych misji kosmicznych oraz kompletne systemy satelitarne, m.in. platformę satelitarną HyperSat, która może być wykorzystana do misji z różnym ładunkiem (np. obserwacyjny, komunikacyjny, naukowy). Posiada własne linie produkcyjne elektroniki, certyfikowane przez ESA oraz zaplecze integracji małych satelitów, spełniające restrykcyjne wymogi stawiane sprzętom, które lecą w kosmos.

Od ponad pięciu lat Creotech Instruments intensywnie rozwija także obszar technologii kwantowych, tworząc i oferując w ramach własnych produktów: elektronikę oraz systemy do kontroli kubitów w komputerach kwantowych. Firma posiada obecnie w swojej ofercie produkty z obszaru „Quantum”, dedykowane laboratoriom badawczym oraz firmom technologicznym, które budują komputery kwantowe. Spółka oferuje systemy synchronizacji czas White Rabbit, systemy optyczne i optoelektroniczne. Dodatkowo, firma oferuje produkty i usługi zwiększające bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz poprawiające wydajność operacyjną. Proponowane funkcjonalności w tym zakresie obejmują zautomatyzowane wykrywanie i monitorowanie przeszkód lotniczych, bieżące monitorowanie ruchu lotniczego ze szczególnym naciskiem na technologie ADS-B, MLAT oraz zaawansowaną wizualizację 3D w czasie rzeczywistym.

Obecna oferta produktów i usług obejmuje różne moduły o szerokich możliwościach adaptacji:

 • przenośne systemy – niewymagające dostępu do sieci – wspomagające zarządzanie operacjami i przetwarzanie danych bezpośrednio w terenie;
 • urządzenia do śledzenia, montowane na dronach i stacje naziemne;
 • systemy monitorowania lotu w czasie rzeczywistym z zaawansowanymi możliwościami wizualizacji 3D i analizy.

Creotech Instruments S.A. świadczy także kompleksowe usługi montażu urządzeń elektronicznych klientom wymagającym najwyższej jakości i niezawodności, tj. branży kosmicznej, motoryzacyjnej i medycznej.

 

Technologie
TD 1 On Board Data Systems
TD 2 Space System Software
TD 3 Spacecraft Electrical Power
TD 4 Spacecraft Environment & Effects
TD 10 Flight Dynamics and GNSS
TD 11 Space Debris
TD 12 Ground Station System and Networks
TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
TD 14 Life & Physical Sciences
TD 15 Mechanisms & Tribology
TD 16 Optics
TD 17 Optoelectronics
TD 23 EEE components and quality
TD 24 Material & Processes
TD 25 Quality, Dependability and Safety
Dodatkowe informacje

Firma wielokrotnie udowodniła swoje kompetencje w zakresie montażu elementów kosmicznych (m.in. misja ASIM na Międzynarodową Stację Kosmiczną, misja ExoMars – szukanie śladów życia na Marsie), tworzenia oprogramowania do integracji układów satelitarnych i satelitów (m.in. projekt OPS-SAT), projektowania zaawansowanych elementów na potrzeby przemysłu kosmicznego (m.in. NEOSTEL – projekt monitorowania kosmicznych zagrożeń; Proba-3 – misja badawcza złożona z dwóch sond kosmicznych operujących w formacji).

Jednym z ważniejszych komercyjnych projektów, realizowanych przez Creotech jest PIAST (Polish ImAging SaTellites), którego głównym celem jest umieszczenie 3 satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej. Przedsięwzięcie to wykorzystuje potencjał współpracy polskich podmiotów w zakresie rozwoju kluczowych dla bezpieczeństwa i obronności rozwiązań, będąc elementem planu opracowania narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby polskiej armii. Firma pracuje również nad projektem EagleEye, w ramach którego opracowywany jest polski mikrosatelita obserwacyjny Ziemi, oparty na platformie mikrosatelitarnej HyperSat.

Odbiorcami są klienci komercyjni, prestiżowe instytucje naukowe oraz zagraniczne agencje kosmiczne. Jednym z głównych  Partnerów Firmy Creotech Instruments S.A. jest Europejska Agencja Kosmiczna.

KLIENCI I PARTNERZY:

 • Europejska Agencja Kosmiczna
 • Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych
 • GSI – Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt w Niemczech
 • Centrum Badawcze DESY
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych
 • GSI – Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt w Niemczech
 • Centrum Badawcze DESY
 • NIKHEF – Instytut Fizyki Jądrowej i Wysokich Energii