Wizytówka
Nazwa
GMV Innovating Solutions Sp z o.o.
Lokalizacja
Warszawa
Typ działalności
Strona www
Imię i nazwisko
Paweł Wojtkiewicz
Stanowisko
Business Development Executive
Adres e-mail
Opis działalności

GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. powstało w 2008 roku, jako polski oddział międzynarodowej grupy GMV. Firma wdraża w Polsce całą gamę produktów i usług oferowanych przez grupę GMV oraz realizuje własne projekty w następujących sektorach: kosmicznym, transportowym, obronnym i bezpieczeństwa. GMV oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne budowane w oparciu o ścisłą współpracę z klientami oraz użytkownikami. Jednym z głównych odbiorców usług i produktów polskiego oddziału GMV jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Firma współpracuje również z największymi firmami europejskiego sektora kosmicznego oraz podmiotami polskiego sektora kosmicznego. Polski oddział składa się w 80% z inżynierów różnych specjalizacji (informatyki, mechaniki, telekomunikacji) oraz posiada własne zaplecze techniczne i serwisowe.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
Services & applications based on data from navigation satellites
Services & applications based on satellites telecommunication
Integrated applications

USŁUGI:

 • Projektowanie i integracja segmentu naziemnego
 • Systemy monitoringu i sterowania dla stacji naziemnych
 • Systemy kontroli naziemnej
 • Systemy kontroli dynamiki lotu satelity (pozycja i orientacja)
 • Systemy przetwarzania danych satelitarnych
 • Planowanie misji
 • Analiza misji i inżynieria systemowa
 • Systemy naprowadzania, nawigacji i sterowania (GNC)
 • Systemy kontroli orbity i orientacji satelity (AOCS)
 • Oprogramowanie pokładowe
 • Weryfikacja i walidacja oprogramowania
 • Aplikacje oparte na globalnym systemie nawigacji satelitarnej (GNSS)
 • Systemy autonomii i robotyka kosmiczna
 • Usługi dla różnych branż oparte na zintegrowanych aplikacjach satelitarnych

PRODUKTY:

 • hifly® – kompleksowe oprogramowanie służące do monitorowania satelitów i sterowania pojedynczymi satelitami oraz konstelacjami satelitów.
 • focuSuite – oprogramowanie służące do kontrolowania dynamiki lotu satelitów (pozycja i orientacja), umożliwiające planowanie i realizację zadanych manewrów na orbitach geostacjonarnych, LEO i LEOP
 • flexplan – oprogramowanie przeznaczone do planowania i tworzenia harmonogramów misji. Umożliwia zarządzanie całością zadań związanych z tworzeniem harmonogramu misji, począwszy od określenia wymagań użytkownika po tworzenie kompletnego i bezkonfliktowego harmonogramu operacyjnego. flexplan wspiera różne rodzaje misji od misji obserwacji Ziemi czy Księżyca po międzyplanetarne misje naukowe, realizowane pojedynczym statkiem kosmicznym lub całą ich flotą.
 • magnet- oprogramowanie służące do sterowania i kontroli stacji naziemnych. Razem z hifly® tworzy wspólne kompleksowe rozwiązanie.
 • smart rings – oprogramowanie umożliwiające optymalną konfigurację anten satelitów telekomunikacyjnych dowolnego rodzaju. Wspomaga analizę scenariuszy rekonfiguracji, generuje procedury sterowania niezbędne do przeprowadzania automatycznej rekonfiguracji anteny.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Wyposażone w sprzęt komputerowy z dedykowanym oprogramowaniem biuro o powierzchni 1100 m2
 • Laboratorium badawcze i zaplecze serwisowe
 • Certyfikat CMMI Level 5
 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

 

Technologie
TD 1 On Board Data Systems
TD 2 Space System Software
TD 5 Space System Control
TD 6 RF Payload and Systems
TD 8 System Design & verification
TD 9 Mission Operation and Ground Data systems
TD 10 Flight Dynamics and GNSS
TD 11 Space Debris
TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
TD 25 Quality, Dependability and Safety
Dodatkowe informacje

PRZYKŁADY PROJEKTÓW SEKTORA KOSMICZNEGO:

 • Guidance, Navigation and Control (GNC) for Phootprint Descent and Landing

Rozwój oprogramowania i algorytmów GNC dla misji Phootprint (pobranie próbki z powierzchni księżyca Phobos)

 • PROBA-3

Relative GPS, Formation Flying Subsystem dla fazy C/D/E1

 • BIOMASS Mission Analysis

Analiza misji dla satelity BIOMASS

 • CCSDS MO Services Prototype

Opracowanie narzędzia do weryfikacji i walidacji założeń nowego standardu CCSDS dla oprogramowania segmentu naziemnego misji ESA.

 • aData Processing Centre – Task Manager

System wspierający zarządzanie danymi z misji naukowych i obserwacyjnych. System wykorzystywany jest do analizy danych z misji SWARM

 • Optimizing intermodal freight transport through European ports – EUROPORT

Opracowanie systemu wspomagającego transport intermodalny

KLIENCI I PARTNERZY:

 • Europejska Agencja Kosmiczna
 • Europejskie Centrum Operacji Satelitarnych
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Europejski sector kosmiczny (Airbus Defence & Space, THALES ALENIA SPACE)
 • Polskie przedsiębiorstwa i instytuty naukowe (Centrum Badań Kosmicznych PAN, ITTI Sp. z o.o.)
 • Uczelnie wyższe (Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Gdańska)