Wizytówka
Nazwa
Jakusz SpaceTech Sp z o.o.
Lokalizacja
Szymbark
Typ działalności
Imię i nazwisko
Natalia Okroj
Stanowisko
Prezes
Telefon
Opis działalności

Laboratorium badawcze Jakusz SpaceTech powstało 2015 roku na bazie zespołu specjalistów chemików i ukierunkowało działalność na technologie kosmiczne, głównie w dziedzinach produkcji materiałów pędnych i technologicznych projektów badawczych.

Jakusz SpaceTech jest od kilku lat cenionym producentem ekologicznego paliwa rakietowego HTP (nadtlenek wodoru o stężeniu 98%)  oraz prowadzi badania naukowe nad nim w ramach współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Firma pracuje też nad innymi paliwa rakietowymi m.in. DMAZ czy ciecze jonowe.

Nasze laboratorium chemiczne wykonuje szereg badań analitycznych przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu pomiarowego m.in. spektrometru emisyjnego z wzbudzoną plazmą (model iCAP 7000) do badanie zawartości pierwiastków na bardzo niskim poziomie (ppb) w próbkach ciekłych.

Ponadto, Jakusz SpaceTech projektuje technologie i dostarcza linie produkcyjne do wytwarzania różnych substancji m.in. polimerów, składników i półproduktów do różnych branż przemysłowych.

Produkty i usługi

Oferta produktów i usług Laboratorium Badawcze Jakusz – SpaceTech obejmuje:

 • produkcja i sprzedaż HTP, DMAZ, cieczy jonowych, adypinianu Di-n-propylu i innych substancji chemicznych na zamówienie,
 • wykonywanie szerokiej gamy analiz i badań chemicznych m.in. oznaczanie zawartości składu roztworów wodnych, a w szczególności oznaczania na poziomie ppb metali ciężkich w cieczach,
 • badanie stabilności substancji oraz określanie właściwości korozyjnych,
 • oznaczenie masy cząsteczkowej polimeru metodą chromatografii żelowej,
 • identyfikacja substancji metodą spektrometrii w podczerwieni,
 • oznaczenie zawartości substancji różnymi metodami, w tym z wykorzystaniem chromatografii jonowej, miareczkowania i innych,
 • wykonywanie badań niestandardowych na życzenie klientów,
 • doradztwo w zakresie kontroli jakości produktów klienta

 

Technologie
TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
TD 19 Propulsion
TD 20 Structures & Pyrotechnics
TD 24 Material & Processes
Dodatkowe informacje

Laboratorium badawcze Jakusz SpaceTech prowadzi z Partnerami naukowymi i przemysłowymi badania nad technologiami dla przemysłu kosmicznego w zakresie:

 • napędy rakietowe
 • materiały pędne
 • ogniwa paliwowe
 • inżynieria chemiczna (odzysk tleny z regolithu księżycowego)
 • neutralizacja gazów procesowych

Zapraszamy do kontaktu i rozmów w zakresie rozwoju technologii kosmicznych.