Wizytówka
Nazwa
Jakusz SpaceTech Sp z o.o.
Typ działalności
Imię i nazwisko
Bartosz Jakusz
Stanowisko
Prezes
Telefon
Opis działalności

Firma została założona w 2015 roku ukierunkowana na branże kosmiczną głównie w dziedzinach materiałów pędnych, technologii rakietowych, projektów badawczych. Wywodzi się od Jakusz Sp. z o.o. (ochrona przed skutkami wybuchu, utylizacja amunicji, pojemniki do bezpiecznego przewozu materiałów wybuchowych, ochrona EMC) założonej w 1985 roku. Obie firmy należą do sektora MŚP i są osadzone na Pomorzu.

Produkty i usługi

Głównymi aktywnościami Jakusz Spacetech są:

 • Produkcja 98% Nadtlenku Wodoru (HTP) MIL-16005PRF
 • Produkcja HTPB
 • Pomocnicze oprzyrządowanie naziemne (MGSE)
 • Inżynieria procesowa I technologia chemiczna
 • Usługi badawcze (fizyko-chemiczne, metalurgia, polimery)

Firma udziela też szkoleń z zakresu obsługi Nadtlenku Wodoru. Takie szkolenie przeprowadziła m.in. dla ESA. Firma również stara się z partnerami współrozwijać technologie takie jak:

 • napędy rakietowe
 • materiały pędne
 • ogniwa paliwowe
 • inżynieria chemiczna (odzysk tleny z regolithu księżycowego)
 • neutralizacja gazów procesowych
 • drony podwodne

Firma posiada własną infrastrukturę produkcyjną oraz badawczą oraz zespół projektowy. W placówce znajduję się laboratorium chemiczne osadzone w czystym pokoju.

 

Technologie
TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
TD 19 Propulsion
TD 20 Structures & Pyrotechnics
TD 24 Material & Processes
Dodatkowe informacje

Do dnia dzisiejszego pracownicy firmy uczestniczyli w następujących projektach w których firma była Głównym Wykonawcą (tj. Prime contractor):

 • 1. Program “Horyzont 2020” – instrument MŚP
  Pod-wykonawcy: 2 jednostki
  Cel: Zaprojektowanie mobilnej platformy opartej na kontenerach do produkcji Nadtlenku Wodoru.

 

 • 2. ESA: “Testowanie oraz Walidacja Bezpieczeństwa Produkcji Wysoko Stężonego Nadtlenku Wodoru”
  Pod-wykonawcy: 4 jednostki
  Cel: Walidacja technologii produkcyjnej pod kątem zgodności ze standardem MIL-16005PRF. Homologacja opakowań do transportu.

 

 • 3. ESA: “Badania kompatybilności oraz przechowywania Nadtlenku Wodoru”
  Pod-wykonawcy: 11 jednostek
  Cel: Testy fizyko-chemiczne Nadtlenku Wodoru. Badania mające na celu pokazania które materiały (tworzywa sztuczne, metale) są z HTP kompatybilne a które nie.

 

 • 4. ESA: “Optymalizacja parametrów pasywacji dla różnych stopów aluminium”
  Pod-wykonawcy: 3 jednostki
  Cel: Stworzenie procedury mającej na celu wytworzenie ochronnej warstwy na stopach aluminium która miała by je chronić przez żrącymi substancjami.

Jakusz SpaceTech jest otwarte na innowacyjne projekty w dowolnej roli (główny wykonawca, podwykonawca, konsultant, dostawca). Jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie rozwoju nowych produktów i usług z potencjalnymi partnerami i ich komercjalizacji na rynku.