Wizytówka
Nazwa
ABGi Poland Sp z o.o.
Lokalizacja
Warszawa
Typ działalności
Imię i nazwisko
Paweł Kwiatkowski
Stanowisko
General Manager
Telefon
Opis działalności
ABGi Poland (dawniej Absiskey Polska) to firma konsultingowa założona w 2014 roku. Z sukcesem pozyskujemy dla naszych klientów finansowanie ich innowacyjnych projektów z grantów europejskich (HE, EIC i inne) i krajowych (NCBiR, PARP i inne). Jesteśmy kluczowym partnerem dla firm wykorzystujących technologie kosmiczne i starających się o finansowanie z ESA. Od 2022 roku pełnimy rolę ESA Technology Broker i ESA Application Ambassador. ABGi Poland wspiera także swoich klientów w rozliczaniu ulgi badawczo – rozwojowej. ABGi Poland jest również partnerem biznesowym w ramach ESA BIC Polska.
Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
Services & applications based on data from navigation satellites
Services & applications based on satellites telecommunication
Integrated applications
ABGi Poland specjalizuje się w pozyskiwaniu grantów w ramach polskich i europejskich programów finansowań. Dla naszych klientów:
  • Analizujemy zaproszenie do składania wniosków (calls),
  • Pomagamy w znalezieniu członków konsorcjum spośród sieci ponad 600 partnerów w całej Europie,
  • Bierzemy odpowiedzialność za przygotowanie całego wniosku, włącznie z częścią finansową i administracyjną,
  • Wspieramy partnerów konsorcjum w odpowiednim zredagowaniu części merytorycznej, opracowaniu sekcji nietechnicznych a także wskazujemy na jakie informacje położyć nacisk przy opisaniu technicznych aspektów,
  • Zgłaszamy wniosek o grant pilnując terminów,
  • Negocjujemy warunki finansowania Twojego projektu.
ABGi Poland wspiera koordynatora oraz liderów pakietów zadań na etapie realizacji projektu, dla którego przyznano dofinansowanie, w zarządzaniu projektem, w działaniach związanych z Communication and Dissemination, w kontaktach z Komisją Europejską. Przygotowujemy raporty, analizy, badania rynku.
Poszukujemy właściwych kierunków finansowań i rozwoju dla opracowywanych technologii, produktów, rozwiązań. Działamy zarówno dla klientów z sektora kosmicznego, jak również innych sektorów. ABGi wyspecjalizowała się również we wspieraniu swoich klientów w rozliczaniu ulg podatkowych, z naciskiem na ulgę badawczo – rozwojową.

 

Dodatkowe informacje
1. ESA Business Application Ambassador
W ramach kontraktu z ESA (jako koordynator) zachęcamy polskie podmioty do sięgania po fundusze Europejskiej Agencji Kosmicznej i realizację projektów wykorzystujących technologie kosmiczne do rozwoju swoich produktów i usług. Pełnimy rolę Ambasadora programu ESA Business Applications and Space Solutions (BASS), w ramach której wspieramy podmioty ze wszystkich sektorów w przygotowaniu wniosku o finansowanie ich innowacyjnych pomysłów o charakterze komercyjnym – od wczesnego prototypu do wersji demonstracyjnej.
2. ESA Technology Transfer Broker
W ramach kontraktu z ESA (jako koordynator) wspieramy polskie firmy spoza sektora kosmicznego w nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami sektora kosmicznego, w celu wprowadzenia technologii kosmicznych do rozwiązań ziemskich. Pomagamy w tworzeniu nowych rozwiązań i usprawnianiu już istniejących procesów technologicznych. Pomagamy pozyskać granty na transfer technologii w ramach programów finansowań z ESA a także innych.
3. SpaceHub
ABGi Poland współtworzy co–creatingową innowacyjną przestrzeń pod nazwą SpaceHub. SpaceHub oferuje usługi podobne do inkubatorów technologii kosmicznej, w których start–upy mogą mieć fizyczną przestrzeń i uzyskać wsparcie w rozwój pomysłu i biznesu w obszarze Space. To także cykl spotkań z przedstawicielami sektora kosmicznego i pasjonatami tematyki. SpaceHub dedykowany jest dla wszystkich typów podmiotów od
startupów do dużych firm, jednostek naukowych i instytutów badawczych.