Wizytówka
Nazwa
Absiskey (dawniej Kapitech Sp z o.o.)
Typ działalności
Imię i nazwisko
Paweł Kwiatkowski
Stanowisko
Kierownik Biura w Warszawie / Konsultant
Opis działalności

Kapitech Sp. z o. o. to firma inżynierska, która specjalizuje się w zarządzaniu innowacjami w sektorze biznesu i konsultingu kosmicznego. 20-sto letnie doświadczenie spółki pozwoliło na opracowanie uniwersalnego podejścia do instytucji publicznych i firm prywatnych, które pozwala na efektywne wsparcie rozwoju ich innowacyjności w sektorze kosmicznym. Głównym celem działalności spółki Kapitech jest przede wszystkim podnoszenie poziomu konkurencyjności lokalnych podmiotów, wraz ze wsparciem rozwoju terytorialnego poprzez realizację innowacyjnych projektów technologicznych. Firma regularnie uczestnicząc w projektach Komisji Europejskiej oraz ESA, podnosi poziom współpracy i transferu technologii pomiędzy biznesem a jednostkami badawczymi.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
Services & applications based on data from navigation satellites
Services & applications based on satellites telecommunication
Integrated applications

 

  • Doradztwo strategiczne w sektorze kosmicznym
  • Doradztwo w projektowaniu i zarządzaniu wnioskami
  • Wzmacnianie pozycji klientów na rynku
  • Poprawianie wydajności operacyjnej klientów

 

Dodatkowe informacje

 

  • Absiskey posiada bezpośredni dostęp do głównych interesariuszy w Europie oraz do sieci kontaktów zawierającej ponad 200 jednostek na terenie całej Europy.
  • Posiada wiedzę ekspercką oraz współpracuje z doświadczonymi specjalistami z kluczowych firm w sektorze kosmicznym (Airbus, ESA i wiele innych).
  • Zaangażowany zespół firmy jest w pełni ukierunkowany na dostarczanie wysokiej jakości usług.
  • Firma stosuje sprawdzone metodologie i techniki planowania. We współpracy z klientem trzymamy się zasad etycznych i zasad odnośnie poufności informacji udostępnionych przez klienta.